080630

Kaupunkilainen nro 2 | 2014

Vuolenkoskelta löytyy edelleen kauppa, baari, kahvila, kioski, vehnämylly ja neuvola, mainostavat Eero Paronen ja Seppo Lehtinen kylälaiturilla. Mieluiten hilloa kuppiin Iitin Vuolenkoski on oudon elinvoimainen kylä. Omakylä Oy pyörittää uutta asuntoaluetta ja Suomen ainoata Kyläpistettä, alle 30-vuotiaat yhdistyksiä. Viime vuonna syntyi kymmenen vauvaa. Teksti: Merja Åkerlind Kuva: Juha Tanhua – Alakoulun laajennus on väistä-mättä edessä, arvioi kyläyhdis-tyksen puheenjohtaja Eero Pa-ronen, 26-vuotias sähköasen-taja ja kolmannen polven kylä-vaikuttaja. – Täällä saa varoa, ettei polta itseään loppuun. Imaisemme mukaan myös kylään muutta-vat sekä kesäasukkaita. Väkeä on tarvittu esimerkiksi paloaseman ja pyörätien raken-nustalkoissa. Kosijoita riittää – ja tekemistä Vanhempi kyläaktiivi, kylähul-lunakin tunnettu Seppo Lehti-nen tuumii, ettei puuhakas kylä ole rasite pikkukunnalle. Iitti • virallisesti Kymenlaaksoa, mutta länsiosa samaistuu Hämeeseen • sosiaali- ja terveyspalvelut Päijät-Hämeestä, muut pääosin Kymenlaaksosta • monipuolinen elinkeinorakenne • selvityskuntien ainoa kyläasiain neuvottelukunta • ei mukana Päijät-Hämeen koulutuskunta- yhtymässä Demokratiatyöryhmän pohdintoja • Uudessa kunnassa asukkaat ovat aktiivisia vaikuttajia. • Paikallinen asiantuntemus on mahdollista säilyttää esim. alueellisten toimielimien avulla. Hän ei kannata aluelauta-kuntia kuntaliitoksen yhtey-dessä. Se ei pitkän päälle toimi – Hämeenlinnassa ei lyhyen-kään. – Parempi antaa pieni käyttö-budjetti kylille. Kylä antaa kupin ja kunta siihen hillon, onhan kaikilla omat tarpeensa. Lehtinen ennakoi harraste-toiminnan lipuvan väkisin kun-nilta kolmannelle sektorille. Sa-moin käy lasten ja nuorten ilta-päiväkerhoille. Puheenjohtaja Paronen uskoo Vuolenkosken äänen kuuluvan isommassakin kun-nassa. – Pitää luottaa siihen, että saamme jatkossakin omia val-tuutettuja. – Kaupungille olisimme herk-kuhelmi. Kosijoita on lähestynyt eri suunnista. Vuolenkosken kyläkokous päätti suosia Nastolaa, jos Iitti Kylä antaa kupin ja kunta siihen hillon. jonnekin liittyy. Kylän yhdis-tää Nastolaan kouluyhteistyö ja kohta myös vesijohto. – Me emme käy Kouvolassa kuin käräjillä, tiivistää Lehtinen. 6


Kaupunkilainen nro 2 | 2014
To see the actual publication please follow the link above