080430

Kaupunkilainen nro 2 | 2014

Merja Suppi emännöi nykytyyliin Ruuhijärven maarekisteritilaa numero 9. Emäntäkin kaipaa laajakaistaa Vihtori Koskinen halusi 60 vuotta sitten vaakatehtaan Vetovoima tarpeen Vaikka Nastolasta on kadonnut tukku isoja yrityksiä, on elin-kelpoisia edelleen paljon. Uu-sien saamiseksi Koskinen toi-voo kunnalta teollisuusmyön-teisyyttä, esimerkiksi valmiita tontteja. Asuinympäristön viihtyisyy-delläkin on merkityksensä. – Aika vähän on työntekijöitä muuttanut Nastolaan, kun sitä on tarjottu muualla vaihtoeh-doksi irtisanomiselle. Koskisen mukaan yhteis-kunta joutuu säästääkseen aluellistamaan palveluita. Sii-hen hän ei ota kantaa, tarvi-taanko myös kuntaliitoksia. Keskellä murrosta MTK Nastolan puheenjohtaja Merja Suppi kiittää Nastolan teollistajia. Ilman heitä kunta voisi muistuttaa Jaalaa. – Edelleen tarvitaan myös itse tuotettua ruokaa ja siis maa-taloutta. Metsätuloilla on täällä iso merkitys. Valtaosalla emännistä on vähintään keskiasteen tutkinto. He työskentelevät yrittäjinä, opettajina, hoitoalalla ja toi-mistoissa. – Meillä lopetettiin karja 1997. Jo lypsyjen rinnalla mark-kinoin lähimaakunnissa ratkai-suja eläinten terveysongelmiin, kertoo yo-merkonomi Suppi. Nykyisin maalla tarvitaan lapsille päivähoitoa, ja MTK:n osasto pitää kokouksensa iltai-sin. Aktiivitilat tekevät miljoo-nainvestointeja, ja ilman tieto-konetta elää vain kaksi tilaa sa-dasta. – Valokuitu olisi ehdoton, mutta Lahden seutu laahaa ke-hityksen perässä, harmittelee Suppi. Suppi ja muut MTK-puheen-johtajat laativat toivelistan ison kuntaliitoksen varalta. He toi-vovat ymmärrystä kylien oma-leimaisuudelle, joustoa kaavoi- Nastolaan Lahti–Kouvola-tien varteen. Nyt 12-tie on siirtynyt kauemmaksi, mutta pojanpoika korostaa edelleen yhteyksiä. Jari Koskinen muistuttaa Nastolan teollisuusryhmän puheenjohtajana, että Suomen hyvinvointi on rakennettu pitkälti teollisuuden varaan. Oman yrityksensä Dosetec Exactin jatkoon hän luottaa, koska iso osa tuotteista kaupataan painon perusteella ja firma on erikoistunut elintarvikealan tarpeisiin. Teksti: Merja Åkerlind Kuvat: Juha Tanhua Nastolan teollisuusryhmän puheenjohtaja Jari Koskinen tietää kansainvälistymisen vaativan kovaa työtä ja vähän tuuria. tukseen sekä ympäristö- ja ra-kennusmääräyksiin. – Nyt Villähde pursuaa. Jos Nastola olisi rakentanut kyliin tasaisemmin, ei meillä olisi nel-jää koulua rivissä kunnan etelä-osassa. Edelleen tarvitaan myös itse tuotettua ruokaa ja siis maataloutta. Valokuitu olisi ehdoton. 4


Kaupunkilainen nro 2 | 2014
To see the actual publication please follow the link above