081630

Kaupunkilainen nro 2 | 2014

Luovuus on irtonaista ajattelua vähän. Kumpikin on tykännyt, sillä täällä tehdään monen-laisilla t Pinja Mäkelä (vas.), Iida Ojanen ja Aada Launne viimeistelevät keskiaikaisia päähineitään. ekniikoilla erilaisista materiaaleista. Takana Eeva Kirilin-Helenius keskustelee Iida Syrjäkosken kruunusuunnitelmista. Teksti ja kuva: Elina Tanhua Pirjo Pfäffli ja kollega Eeva Ki-rilin- Helenius lopettelevat lu-kuvuotta Wellamo-opiston tai-teen perusopetuksen ryhmien kanssa Hollolan Salpakankaalla, Pfäffli käsityössä ja Kirilin-Hele-nius kuvataiteessa. Kansalaisopiston taideryh-miin tulee 6–18-vuotiaita il-moittautumisjärjestyksessä. Jos halukkaita on liikaa, sisään pää-sijät arvotaan. – Meillä on opetussuunni-telma joka vuodelle, ja kun jo-kainen suunnittelee työnsä itse, tekeminen asettuu omalle ta-solle, Pfäffli sanoo. – Pyrkimys on, että ihminen innostuu tekemisestään. Ope-tus on tavoitteellista ja etene-vää, mutta keskenkin voi jättää. Ei kukaan kuusivuotiaana tiedä, mistä tykkää pitkään, Kirilin- Helenius sanoo. Muutto ei katkaise Lapsena aloitettua harrastusta voi jatkaa teiniksi saakka. Opetus perustuu lakiin ja opetussuun- Eri juttuja kuin kuvistunnilla Iida Syrjäkoski, 9, ja Niklas Ahonen, 11, ovat käyneet ensimmäi-sen vuotensa kuvataiteen ryhmässä. Niklasta yllytti kuvisopettaja, Iida halusi lisäoppia, koska piirtää myös kotona. Keskiaikainen päähine – oikeastaan veistos – on juuri valmis-tunut. Iida teki kuningattaren kruunun, Niklas sotilaan kypärän. Niklaksesta päähine oli vuoden kiinnostavin työ. Iida piti eni-ten piirustustehtävistä. Hänelle kuvataiteesta voisi tulla ehkä am-mattikin. – Täällä kokeillaan juttuja, joita ei koulun kuvistunnilla tehdä. Onko rankkaa tulla koulun jälkeen toiseen kouluun? – Ei tämä tunnu koululta, mutta on se välillä rankkaa, Niklas sanoo. Arja Riikosen viisi lasta ovat saaneet taiteen perusopetusta kä-sityössä. Nyt neljä lasta harrastaa alle 400 eurolla lukukaudessa. Tärkeää on myös sosiaalinen kanssakäyminen – Molemmat pojat vastustelivat ensin, koska poikia on ryh-missä Taiteen perusopetus Wellamo- opistossa: Asikkala: musiikki (piano), tanssitaide, kuvataide Hollola: musiikki (piano, kitara, harmonikka), kuvataide, käsityö ja tanssitaide Nastola: musiikki (piano, viulu, sello, kantele, huilu, harmonikka, kitara, sähkökitara), kuvataide Hämeenkoski: musiikki (piano), kuvataide Kärkölä: musiikki (piano), kuvataide Orimattila: musiikki (piano, kitara, viulu, harmonikka) Lahti: aikuisille musiikki (yksinlaulu) ja kuvataide Hakuaika ensi lukuvuodelle päättyi 18.5. Vapaita paikkoja voi tiedustella opiston toimistosta. Kansalaisopiston taiteen perusopetukseen pääsee ilman lahjakkuustestiä. Tavoitteena on löytää innostus omaan tekemiseen. nitelma on valtakunnallinen. Opintoja voi jatkaa, vaikka muut-taisi toiselle paikkakunnalle. Jos innostus kantaa, perus-opetuksesta saa hyvät valmiu-det pyrkiä taidelukioon tai am-matillisiin opintoihin. Wellamo-opisto tarjoaa Lah-den ympäristökunnissa taiteen perusopetusta lapsille ja nuo-rille. Lahdessa opetusta anne-taan vain aikuisille, koska muut toimijat hoitavat opetuksen. – Maaseutukunnissa kukaan muu palveluntuottaja ei palve-lua järjestä. Hollolassa taiteen opetus on hyvin pitkäjänteistä ja vahvalla pohjalla, sitä on an-nettu vuodesta 1990 lähtien, Wellamo-opiston rehtori Mari Ylä-Sankola-Peltola kertoo. Opit kantavat koko elämän Hollolassa oli päättyneenä lu-kuvuonna 243 opiskelijaa ja 13 opettajaa, tunteja annettiin noin 2500. Esimerkiksi kuvataiteessa voi ylittää myös kuntarajoja. Hollolan pajoihin voi tulla, jos omassa kunnassa ei järjestetä työpajaopetusta. Kuvataiteen perusopinnot kestävät kuusi vuotta, työpaja-opinnot kolme. Aiheina ovat pii-rustus, maalaus, arkkitehtuuri, muotoilu, grafiikka, keramiikka, valokuva, sarjakuva, mediakas-vatus, monitaiteelliset tekniikat ja taidehistoria. Entä se luovuus, mihin taval-linen ihminen sitä tarvitsee? – Luovuus on irtonaista ajat-telua. Esimerkiksi sairaanhoitaja keksii uusia tapoja tehdä työtään, Pirjo Pfäffli havainnollistaa. www.wellamo-opisto.fi Toimisto: Aikuiskoulutuskeskus, Kirkkokatu 16, 15140 LAHTI puh: (03) 814 4734, 814 4755 s-posti: toimisto@wellamo-opisto.fi Virkistävän kesän jälkeen, tervetuloa taas syksyllä opiskelemaan Wellamo-opistoon! Tutustu ennakkoon opetusohjelmaan 2014-2015 juhannuksen jälkeen kotisivuillamme Ohjelma jaetaan kote ihin elokuun alussa Ilmoittautuminen alkaa ti 12.8. Aurinkoista kesää! Perusopetuksesta saa hyvät valmiudet pyrkiä taidelukioon tai ammatillisiin opintoihin. Täällä tehdään monenlaisilla tekniikoilla erilaisista materiaaleista. 12


Kaupunkilainen nro 2 | 2014
To see the actual publication please follow the link above