081830

Kaupunkilainen nro 2 | 2014

Nuorisotyöntekijät päivystävät Summer Upissa Nuorisopalvelut on tapahtumassa mukana jo viidettä kertaa. Nuo-risonohjaaja Hanna Merivirran mukaan festivaalivieraiden jouk-koon jalkautuu noin tusinan verran kaupungin nuorisotyöntekijöitä. – Alueemme koko ja nuorisotyöntekijöiden määrä on kasvanut vuosi vuodelta, Merivirta kertoo. Vesipullosta kiitosta Nuorisopalveluiden Chill Out -alueella festariväki pääsee tu-tustumaan katukulttuurin eri lajeihin. Luvassa on muun mu-assa graffitien maalausta Show Case -tyyppisesti, tanssinope-tusta, kilpailuja ja artistivierailuja. Ohjelman ohessa nuoret saa-vat järjestöyhteistyökumppaneiden tarjoamaa tietoa seksuaa-literveydestä sekä päihteiden ja huumausaineiden haitoista. − Chill Outissa on joka vuosi ollut kova vilske ja paljon kävijöitä, vaikka alueelle ei pääse päihtyneenä ja tupakointikin on ehdotto-masti kielletty, sanoo nuorisonohjaaja Petra Mäki. Nuorilta ja heidän huoltajiltaan saatu palaute on ollut positii-vista. Erityistä kiitosta nuorisopalvelut sai vesipulloista, joita au-ringon ja tanssimisen uuvuttamille nuorille jaettiin viime ke-sänä. Vesipullojen avulla haluttiin myös vähentää roskaamista alueella, sillä pulloveden sai vain keräämäänsä roskaa vastaan. 14 Teksti: Petra Göös Kuva: Hannah-Marjut Myllyoja Summer Up -festivaali kerää Mukkulan rantaan tuhansia nuoria heinäkuun ensimmäisenä viikon-loppuna. Nuorisopalvelut tarjoaa tapahtuma-alu-eella festivaalivieraille päihteetöntä toimintaa ja suojan selviämisteltassa. − Nuoret eivät muista juoda tarpeeksi vettä eikä sitä ole ollut hel-posti saatavillakaan. Nyt saamme alueellemme vesipisteen, ja aiomme jakaa nuorille juomapulloja, joita he voivat käydä täyttä-mässä pitkin päivää. Suojaa ja soitto kotiin Nuorisotyöntekijät, järjestyksenvalvojat ja Monon Side ry:n va-paaehtoiset taluttavat silminnähden päihtyneet alaikäiset sel-viämisteltan suojiin. Päihdetyöntekijä Anna Sillanpää ker-too, että teltan turvissa olevilla retkisängyillä lepäilee kes-kimäärin parikymmentä nuorta yhtä festaripäivää kohden. − Jos päihtynyt on alaikäinen, soitamme huoltajalle ja pyydämme hakemaan lapsen kotiin. Valtaosa teltalla kotikyytiä odottavista on ulkopaikkakuntalaisia. Viime kesänä eräs äiti ajoi keskellä yötä Vaa-sasta saakka kuultuaan, missä kunnossa lapsi täällä Lahdessa oli. Kaikkia nuoria ei soitosta huolimatta tulla hakemaan kotiin, mutta jokaiselle telttaan tuodulle alaikäiselle etsitään turvallinen yöpymispaikka. Tarvittaessa apuun tulee nuoren oman kotikunnan päivystävä sosiaalityöntekijä. Summer Up on kävijämäärältään Suomen suurin urbaa-niin musiikkiin painottunut festivaali. Tapahtuman järjestäjä odottaa viikonlopun aikana alueelle yli 30 tuhatta festivaali-vierasta. Sillanpään mukaan tuhannet nuoret näkyvät ja kuu-luvat, mutta määräänsä nähden päihtyneitä on melko vähän. − Sisäänkäynnit ja koko festarialue on hyvin valvottu. Pahimmassa kunnossa olevat ovat useimmiten nauttineet tuhdit pohjat jo ennen alueelle tuloaan, mutta pääsääntöisesti nuoret käyttäytyvät fiksusti. Voita lippu Summer Upiin, katso sivu 23. Tuhannet nuoret näkyvät ja kuuluvat, mutta määräänsä nähden päihtyneitä on melko vähän.


Kaupunkilainen nro 2 | 2014
To see the actual publication please follow the link above