081730

Kaupunkilainen nro 2 | 2014

Kesäteatterit kylissä ja kaupungissa Yhä useampi kesäteatteriesitys syntyy kunnianhimolla ja kokonaan tai osittain ammattilaisvoimin. Lahden seutu tarjoaa runsaan kattauksen musiikkiteatteria, lastennäytelmiä, lähiteatteria ja komediaa. Teksti: Ina Ruokolainen Kuvitus: Sonja Hämäläinen Pelkkä vuodenaika ei tee esityksestä hyvää tai huonoa, kevyttä tai syvällistä, Lahden kulttuuriasiainpäällikkö Matti Karhos pohtii. – Kukin tuotanto tehdään johonkin tilaan, joka voi olla kesäteatterissa ulkona tai sisällä. Taide-elämyksissä ei ole eroa, jos näytelmä on hyvin ohjattu ja näytelty. Lähes kaikki kesäteatterit käyttävät nykyisin ammattilaisohjaajia ja monissa on mukana myös alan opiskelijoita ja alalle pyrkiviä. Lahden kulttuuritoimen kesänäy-telmä on tästä hyvä esimerkki. Nuorisoteatterin Markus Karekallas ohjaa Marjatta Pokelan Mörköoopperan. Esitys on suun-nattu alle 10-vuotiaille. Kuukauden kestävään projektiin osallistuu 15 näyttelijää, kolme tuotantoihmistä ja yksi teknikko, joille maksetaan palkkaa. Hakijoita oli 619. Lahden kulttuuritoimen kesänäytelmien perinne alkoi jo 1995. Yli 500 nuorta on vuosien mittaan ehtinyt hakea kokemusta alalta. – Meillä on ovat työskennelleet mm. Lamkin musiikkiteatterilinjan, Salpauksen sirkuslinjan ja Lahden Kansanopiston teatterilinjan opiskelijat, joista osa on jatkanut ammattilaisiksi asti. Mörköoopperaa esitetään Lahden Pikkuteatterissa 28.6.-4.7. www.lahti.fi/kulttuurikeskus Lähiteatteria Patomäessä Patoseudun Pihateatteri esittää lahtelaisen Aimo Ojasen kirjoitta-maa ja Anneli Seppälän ohjaamaa Patoseudun Parooni -komediaa Patoseudun Toimarin asukas-tilassa. Neljä esitystä ovat heti kesäkuussa, 5.6.-16.6. http://toimari.wordpress.com/ Perhenäytelmä Radiomäellä Musikaalinäytelmässä Hertsi ja Eetteri seikkaillaan vanhan radion ja mustavalkoisen televi-sion maailmassa. Pikkulapsillekin sopivaa perhenäytelmää esitetään 26.6. – 26.7.2014 Lahden Radio- ja tv-museon piha-alueella Radio-mäellä. Ohjaus ja käsikirjoitus Tero Porali. https://www.facebook. com/hertsijaeetteri Ravintolateatteria keskustassa Hotelli - hulvaton iskelmärevyy kertoo hotelliarjesta ja etenee on vauhdilla iskelmähittien tahdissa. Esitykset Lahden Seurahuoneen Pihatossa 4.6.-24.7. Käsikirjoitus ja ohjaus Tero Porali. https://www.facebook.com/ hotellirevyy Näppiskansa Honkalinnassa Kyllä näppiskansa tietää – ihmi-siä somen yössä on saanut innoi-tuksensa maakuntalehden näp-pispalstan mielipiteistä. Kome-dian käsikirjoitus Timo Taulo, ohjaus Laura Viippola. Esitykset ateljee-galleria Honkalinnassa Hollolan Miekkiössä 8.6.-20.7. http://www.juhani-honkanen. com/ Naisten sauna Taarastissa Nastolan Pisarateatterin Naisten sauna eläytyy nimensä mukaisesti naisten saunailtaan. Ilkka Kylävaa-ran komedian ohjaa Väinö Weck-ström. Esitykset Taidekeskus Taa-rastin katetussa kesäteatterissa 19.7.-7.8. http://pisarateatteri.fi/ Iitissä Jo vain herra ministeri Eero Hasu on ohjannut Iitin har-rastajateatterille Markku Hyvösen näytelmän Jo vain herra ministeri, joka kertoo näivettyvän kylän kor-venraivaushengestä. Esitykset Iitin kirkonkylän kesäteatterissa 27.6.- 20.7. http://www.iitinharrastaja-teatteri. fi/ Irwinin simmarit Pesäkalliossa Pesäkallion kesäteatteri jatkaa sukelluksia populaarimusiikin his-toriaan oman bändin säestyk-sellä. Irwinin simmarit -näytel-män käsikirjoituksen takana ovat Satu Säävälä ja Väinö Weckström. Esitykset Lahden Pesäkalliossa 26.6.-3.8.2014. http://kesateat-teri. com/ Heinäsuolla perinteinen farssi Heinäsuon näytelmäpiiri Hollo-lassa jatkaa kesäisen farssin tun-nelmissa. Jori Halttunen on kirjoit-tanut ja ohjaa näytelmän Riemu-loma rullatuolissa. Näytelmää esi-tetään peräti 25 kertaa 25.6.-16.8. Viimeinen on yöesitys. http://heinasuo.wordpress.com/ Pieni Lemmenleikki Messilässä Viime vuonna Myllysaaressa komeasti aloittanut Lahden Uusi Kesäteatteri LAUKES esittää Outi Keskevaarin kirjoittamaa musi-kaalikomediaa Pieni Lemmenleikki Messilän Markkinaravintolassa Hollolassa 3.-31.7. Näytelmässä eletään kuohuvaa 1920-lukua. Ohjaus Laura Viippola. www.laukes.fi Myllysaaressa uusi kesäteatteri Kartanoteatteri esittää Elämys-loma- komediaa Myllysaaren venevajassa 9.7.-3.8. Käsikirjoitus Eeva-Kaarina Kolsi, ohjaus Anu Hälvä-Sallinen. https://www.facebook.com/ myllysaarenkesa 13


Kaupunkilainen nro 2 | 2014
To see the actual publication please follow the link above