100712

Kirkonseutu | No 19 • 2016

12.11.2016 Kirkonseutu 19/2016 7 Heinolassa kynttiläenkeli sureville TÄNÄ syksynä annetaan Heinolan seurakunnan kirkkoherranviras-tossa Seija HKääriäinen einolan Ruko-uksen talosta on tänä syksynä jalkauduttu kaduille. Osa rukouspalvelijoista on lähtenyt jakamaan esitteitä ja myös ru-koilemaan tapaamiensa ihmisten puolesta. Evankeliumia on sananmukaisesti viety ”teille ja aitovierille”. Heinolan seurakunnan Ruko-uksen talo Maaherrankatu 17:ssä on avoinna joka toinen torstai-ilta. Toiminta koostuu Rukous tutuksi -illoista ja Mahdollisuuk-sien lähteellä –illoista. Rukous tutuksi - yhdessä Jumalan edessä -illoissa kuullaan opetusta rukouksesta, ylistetään ja alustuksen jälkeen keskustel-laan illan aiheesta. Ilta päättyy yhteiseen rukoukseen. Niissä ru-koillaan myös osallistujien omien esirukouspyyntöjen puolesta. Illan päätyttyä on rukouspalvelua ja sielunhoitomahdollisuus. Mahdollisuuksien lähteellä –iltoihin voi tulla rukouspalve-luun. Kolmen hengen ryhmä rukoilee palveluun tulleiden puolesta. Rukoilijat ovat saaneet seurakunnassa sielunhoidon koulutusta ja ovat vaitiolovelvol-lisia. On mahdollista saada myös öljyllä voitelua ja kahdenkeskistä rukousta tai sielunhoidollista keskusteluapua. Rukouksen taloja on syn-tynyt eri puolille Suomea viime vuosina. Toimintamuodon on lanseerannut Kansan Raamattu-seura. Heinolan Rukouksen talo oli monen heinolalaisen rukoi-lijan rukousvastaus. Rukouksen talon aktiiviset vapaaehtoiset kokevatkin ru-kouksen merkityksellisenä ja voimaannuttavana omassa elä-mässään. He haluavat palvella rukoillen toisia. Taakkoja ei tarvitse kantaa yksin, vaan ne voi jättää yhdessä rukoillen Juma-lalle. Rukous on kristitylle hen-gitystä. Sen merkitys ei vähene, vaikka rukous ei nykymaailmassa ole niin trendikästä.. Heinolan Rukouksen talon kantavia voimia ovat Brita ja Timo Pokki, jotka käynnistivät talon toiminnan. Rukouksen talossa palvelee noin kaksikymmentä Heinolan seurakunnan vapaaehtoista. Syksyllä seurakunta on tarjonnut heille Vierellä kulkija -koulu- asioiville sureville omaisille lyhtykynttilä. Idean kynttiläenkelien jakami-sesta sai puutarhuri Kati Metso. Käytännön takana vaikuttavat myös ekologiset - ympäristöystä-välliset näkökohdat. ”Paras vaihtoehto haudalla on lyhty, jossa poltetaan muovikuo-retonta lyhtykynttilää”, kerrotaan kynttiläenkelin siipeen kiinnite-tyssä pienessä esitteessä. Kynttilä symboloi kristillisessä perinteessä monia asioita, kuten valon voittoa pimeyden voimista, valvomista, lämpöä, yhteyttä ja rukousta. Tämä kynttilä on ympäristö- ystävällinen. Rukouksen talosta voimaa arkeen Irmeli Saarinen ja Hilkka Vuori olivat palveluvuorossa Rukouksen talossa syyskuussa. ➜ MAHDOLLISUUKSIEN LÄHTEELLÄ –ILTA to 24.11. klo 18-19.30. Voit tulla rukous- palveluun milloin vain klo 18-19.30. Toiminta jatkuu vuonna 2017. Seuraa kirkollisia ilmoituksia. Asikkalassa Kiviniemen levynjulkistamiskonsertti URKUTAITEILIJA Kalevi Kivniemi on julkaissut jouluisen soolourku-levyn, Lintujen joulu. Levy sisältää useita lintuaiheisia sävellyksiä. Kiviniemi soittaa levynjulkista-miskonsertin Asikkalan kirkossa, jossa on tuntia ennen taiteilija-tapaaminen glögitarjoilun kera. Yleisö voi myös esittää kysymyksiä taiteilijalle. Lintujen joulu on äänitetty eri puolilla maailmaa, mm. Saksan Neresheimin luostarikirkon 1700- luvun uruilla, Melbournen kaupun-gintalossa, Filippiineillä bambu-uruilla sekä maailman vanhimmilla soittokuntoisilla uruilla Sveitsissä. Levyssä klassisen musiikin li-säksi kuullaan Kiviniemen kotipaik-kakunnan Jalasjärven nuottikirjasta seppä Friikoolin kansansoitteita uruilla esitettynä. Asikkalan konser-tissa kuullaan lisäksi ranskalaisen Michel Corretten sävellys Lintujen joulu sekä romantiikan ja klassisen musiikin helmiä. Kuluvana vuonna Kiviniemeltä on julkistettu peräti kuusi levyä, Tänä vuonna tulee päätökseen myös Kiviniemen suururakka: 19 levyn OrganEra -sarja, joka sisältää levytyksiä eri puolilla maailmaa historiallisilla uruilla. Sarjasta on syksyllä ilmestynyt levy Finlandia, Kalevi Kiviniemi Pariisissa Notre Damen edustalla. Tampereen tuomiokirkon uruilla äänitetty ”lähtölaukaus” tulevaan maamme juhlavuoteen. ➜ LINTUJEN JOULU LEVYNJULKISTAMISKONSERTTI KE 30.11. KLO 19, Asikkalan kirkko Kalevi Kiviniemi, urut Klo 18 taiteilijatapaaminen / konsertin esittely Glögitarjoilu Ohjelma 10 € Lasten oikeuksien päivän konsertti SUNNUNTAINA 20.11. vietetään Lasten oikeuksien päivää juh-lavuoden merkeissä, sillä YK:n lasten oikeuksien sopimus täyttää Suomessa 25 vuotta. Teemana on tänä vuonna erityisesti yhdenver-taisuus ja syrjinnän kielto. Lasten oikeudet meillä ja muualla ovat esillä eri tavoilla tee-mapäivän aikaan. Päivän teemat tulevat esiin myös Lahden Ristin- kirkossa pidettävässä Saman tai-vaan alla -konsertissa sunnuntaina 20.11. Klo 15. Konsertilla tuetaan Kigalin musiikkikoulun toimintaa Ruandassa. Koulu on koko maassa ainoa paikka, jonka kautta köyhien perheitten lapset pääsevät opis-kelemaan musiikkia. Musiikilla on erityinen tehtävä maassa, jonka traumaattinen lähihistoria hei-jastaa vaikutuksensa myös lasten elämään. Konsertin monipuolisessa ohjelmassa kuullaan mm. lasten-musiikkia ja mielenkiintoisia so-listeja sekä kuoromusiikkia. Pekka Simojoki on maamme johtavia gospelartisteja ja lauluntekijöitä, jonka laulut soivat kouluissa ja kirkoissa. Hän on säveltänyt paljon myös lastenmusiikkia. Ristinkirkon konsertissa hän esiintyy sekä yksin että Lotilan musiikkiluokkien 4. luokan kuoron kanssa. Kuoroa johtaa Virve Puttonen. Konsertin yksi solisteista on 14-vuotias Eevi Rajala, joka voitti muutama vuosi sitten Kidsgospel-kilpailun. Instrumentaalisooloja kuullaan Kansallisoopperan or-kesterin viulistin Ulla Davidssonin esittämänä. Toisena kuorona konsertissa on Kamarikuoro Con Fuoco, jota johtaa Karin Rööp. Kigalin musiikkikoulun tuki-työtä tekevät Tiina Sinkkonen, altto, ja Heli Ahvenainen-Saaristo, piano, esiintyvät myös ohjelmassa ja kertovat ruandalaisten lasten VEXI SAVIJOKI ja nuorten auttamisesta. Suoma-laisen tukiyhdistyksen Music Road Africa ry:n avulla tuetaan mm. pia-nonsoiton opetusta ja kuoropro-jektien pitämistä Kigalissa. Tiina ja Heli ovat lähdössä konsertin jäl-keisellä viikolla opettamaan mm. orpolapsia ja nuoria Ruandassa. Konserttiin on vapaa pääsy. Kolehti menee Kigalin musiikki-koulun työn hyväksi Music Road Africa ry:n kautta. Konsertin jär-jestää Keski-Lahden seurakunta yhdessä tukiyhdistyksen kanssa. tusta, jonka avulla on voinut päi-vittää sielunhoidollisia taitojaan. Rukouksen talon eräs vapaa-ehtoinen sanoo, ettei rukoilla voi liikaa. – Kannattaa avata uusi sivu omassa hengellisessä elämässä ja alkaa rukoilla enemmän. Pekka Simojoki on Lasten oikeuksien päivän esiintyjistä Ristinkirkossa.


Kirkonseutu | No 19 • 2016
To see the actual publication please follow the link above