101612

Kirkonseutu | No 19 • 2016

Kirkonseutu 1 16 9/2016 12.11.2016 Alkuperäinen Pro Fide Lahdessa Leivo pipari ja osallistu kilpailuun Asikkalassa aloitti uusi avoin kerho Musiikkihetki Asikkalan seurakunnan avoimessa kerhossa sai liikettä lapsiin ja aikuisiin. Markku ”Lehtinen Lapset tulevat tänne mielellään, kun tar-jolla on leikkikavereita toisista lapsista sekä erilaista tekemistä kuin normaalisti hoitopäivänä”, per-hepäivähoitaja Kristiina Miet-tinen toteaa Asikkalan seurakun-nassa tänä syksynä aloittaneesta avoimesta kerhosta. Vääksyssä kokoontuva avoin kerho on osaltaan jatkoa viime vuonna kokoontuneille lasten päiväkerhoille. Viime vuonna EL-Korin tiloissa kokoontui vielä kaksi päiväkerhoa, ja tänä vuonna siellä pidetään yhtä päi-väkerhoa 3-4-vuotiaille lapsille. Syynä kerholapsien vähyy-teen löytyy niin vaihtelevien kokoisista ikäluokista kuin lasten vanhempien työssäkäynnistä ja sen myötä lasten siirtymisestä kunnalliseen päivähoitoon. Tänä syksynä perhekerhot kokoontuvat Asikkalan Ki-virinteellä, Vesivehmaalla ja Riuttalassa. Päiväkerhon tilalla Vääksyssä aloitti avoin kerho, johon ni-mensä mukaisesti saa tulla silloin, kun se perheen arkeen ja aikatau-luihin sopii. Äitien ja lasten lisäksi kerhoon lapsia voivat tuoda vaikkapa isovanhemmat ja isätkin ovat tervetulleet. Kerhoon kutsutaan siis kaikki, lapset, vanhemmat ja eläkeläiset, joko lasten kanssa tai ilman. Kerho on avoin paikka tulla juttelemaan ja tapaamaan toisia lapsia ja vanhempia. Kerhopäivän ohjelmaan kuuluu alkuhartaus, vaihtelevaa ohjelmaa sekä vapaata oleskelua ja leikkimistä. Tarjolla on myös joka kerta mehua, kahvit ja pullaa. AVOIN PÄIVÄKERHO Asikkalan seurakunnan avoin päiväkerho kokoontuu joka torstai klo 9-11 EL-Korilla, Tehtaantie 1, Vääksy. Joulun perinteeseen kuuluu jouluseimi, mutta myös joulupiparkakut ja piparkakkutalot. Nyt nämä yhdistyvät, kun Lahden seurakunnat järjes-tävät kisan piparkakkuseimien leipojille. Kisaan voi osallistua näin: Leivo piparkakkuseimiase-telma ja tuo se Marian Kamma-riin, Vapaudenkatu 6, Lahti, ajalla ma 28.-ke 30.11. klo 9.30–15. Seimet laitetaan nähtäville Kammariin, jossa yleisö pääsee äänestämään niistä omia suo-sikkejaan. Äänestys on ajalla 2.- 16.12., jonka jälkeen 19.12. julis-tetaan ja palkitaan kisan voittaja. Samalla kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan muutama tava-rapalkinto. Leipojat voivat hakea seimensä pois Kammarilta 19.12. alkaen. Jouluseimi eli seimiasetelma on jouluevankeliumin hahmoista rakennettu asetelma. Siinä seimen, eli eläinten ruokinta-kaukalon, äärellä Jeesus-lapsen ympärillä ovat Joosef ja Maria sekä paimenia, Itämaan tietäjiä ja tallin eläimiä. Seimiasetelmien hahmojen määrä vaihtelee. Mu-kana voi olla myös enkeleitä, Itä-maan tietäjien kameleita ja muita hahmoja. Jeesuksen syntymäpaikasta ei Raamatussa sanota oikeastaan mitään. Jouluevankeliumissa mainitaan ainoastaan: ”Maria kapaloi lapsen ja pani hänet sei-meen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa.” On syytä olettaa seimen si-jainneen kallioluolassa, koska Betlehemin ympäristössä on run-saasti hiekkakivikallioon tehtyjä luolia, joita on käytetty eläinten suojina. Jouluseimi on alkujaan ka-tolinen perinne. Se on saanut alkunsa jouluevankeliumin kertomuksesta Jeesuksen synty-mästä. 1990-luvulta lähtien se on levinnyt myös Suomeen luteri-laisen kirkon piiriin. Leivo piparkakkujouluseimi, tuo se Marian Kammariin ja osallistu kilpailuun. Voittaja ratkaistaan yleisöäänestyksellä. SUOMALAISEN gospelmusiikin ”grand old band” Pro Fide täyttää tänä syksynä 50 vuotta. Juhla-vuoden kunniaksi Pro Fide kiertää kahden eri kokoonpanon voimin – nykyisen ja alkuperäisen. Alku-peräiskokoonpano konsertoi Lah-dessa Kohtaamispaikassa. Vanha kokoonpano on koottu pääosin yhtyeen alkuperäisistä soittajista. Aivan koko joukko ei ole enää liikkeellä, mutta alkuperäisistä jä-senistä on mukana kolme: Hannu Nyman sekä Matti ja Tuomo Vanhanen. Pauli Tuohioja on -70 luvun alussa yhtyeeseen tullut soittaja ja laulujen tekijä. Rum-muissa avustaa Lahden seudulta Jari Heikkilä. Kiertueen tapahtu-missa on mukana 60-luvun lop-pupuolelta yhtyeen pitkäaikainen manageri, miksaaja ja evankelista Heikki Haataja. Vanhan Pro Fiden ohjelmisto rakentuu yhtyeen alkuvuosien mu-siikille – 60-luvun rautalangalle. Legendaariset hitit Oi, Jeesus Mes-tari ja Hän muutti kaiken kaikuvat edelleen juhlakonsertissakin. - Pro Fiden musiikki herätti vahvojakin mielipiteitä 50 vuotta sitten. Tarkoituksenamme oli silloin, ja on yhä edelleen se, että musiikki olisi väline, joka tuo kuu-lijoiden maailmaan sen sanoman, joka on meille ollut ja on edelleen elämämme tärkein asia, kertoo vanhan yhtyeen laulaja Matti Vanhanen. Hannu Nyman, Pauli Tuohioja, Matti Vanhanen, Tuomo Vanhanen, Jari Heikkilä, Heikki Haataja. ➜ USKON PUOLESTA Nostalginen alkuperäisen Pro Fiden Uskon puolesta - ilta sunnuntaina 20.11. klo 16 Kohtaamispaikka, Joutjärven kirkko Järjestäjät: Kohtaamispaikka ja Joutjärven seurakunta


Kirkonseutu | No 19 • 2016
To see the actual publication please follow the link above