KISE_20170325_24

Kirkonseutu | No 6 • 2017

24 Kirkonseutu 6/2017 25.3.2017 Hämäläinen Päivi Rahkonen sanoo, että Yhteisvastuukeräys yhdistää auttajat ja avuntarpeessa olevat hyvän olon tunteella. Asko Raita Näin voisi ilmentää Hollolan kunnanjohtaja Päivi Rahkosen suhtautumista meneillään olevaan yhteisvastuukeräykseen. − Ihmiset ovat edelleen valmiita osallistumaan yhteisvastuukeräyksiin. Uskoisin, että auttamishalu kumpuaa arvoista ja niillä on syvät juuret lapsuuteen. Kun ihminen nuorena oppii auttamaan toista, jolla on heikommin asiat, niin se auttamisen halu jatkuu myös aikuisena. Itse olin nuorena partiolainen, ja niissä joukoissa on osaltaan opittu yhteisvastuullisuutta ja toisesta huolehtimisen taitoa. Erilaisiin haasteisiin ja hyväntekeväisyyskampanjoihin on tartuttu ja tarvittaessa on valmiutta toimia vaikka yhteisvastuukerääjänä. Yhteisvastuukeräyksen keräysmuodot ovat muuttuneet ja se on aivan odotettua, sillä yhteiskunnan kehittyessä myös muutos tapahtuu tälläkin taholla. − Kerääjien yhä vähenevä määrä huolestuttaa. Myös yhä uusien ihmisryhmien hätä luo pelkoa sille, että kyynistymme ja immunisoidumme loputtomille ongelmille. Toivon, että sydän on kuitenkin aina auki, emmekä koveta itseämme. Vaikka haasteet ovat suuria, jokainen voi tehdä oman pienen osuutensa, ja yhdessä voimme muuttaa tilannetta. Periksi ei saa antaa, kertoo Rahkonen. Yhteisvastuukeräystä kunnanjohtaja pitää juuri sellaisena asiana, mikä yhdistää auttajat ja avuntarpeessa olevat hyvän olon tunteella. Hän pitää sitä tärkeänä keräysinstituutiona, jota myös keräyksen suojelija, Tasavallan Presidentti Sauli Niinistökin huomioi erillisellä aloituspuheella mediassa. Yhteisvastuukeräyksen kohde tänä vuonna on Ihmiskauppa maailmalla, mutta kohde koskettaa myös Suomea, ja mukana onkin yhteistyötahoina PROtukipiste ry, Rikosuhripäivystys, Pakolaisneuvonta ry ja Monika- Naiset liitto ry. Osa keräyksestä ohjataan paikalliseen toimintaan, ja Hollolassa se ohjataan erityisesti nuorten ”eksymisen” ehkäisytyöhön ajatuksella: Nuori älä myy ihmisarvoasi! Kunnanjohtaja on perillä nuoria koskevissa asioissa. Siihen antaa pohjaa omat tyttäret ja heidän kasvukaverinsa sekä kunnan sisällä tehtävä viranomaistyö. Näkyvissä oleva suunta yhteiskunnassa nuorten keskuudessa ei ole pelkästään positiivinen, vaan alati muuttuva monimutkainen säännöstöjen, ohjeiden ja trendien karuselli. Suuri pohdintaverkko aiheuttaa varmasti epävarmuustekijöitä ja vastauksien hakua sellaisilta tahoilta, jotka ohjaavat helposti nuoria väärään suuntaan. − Entinen yhteisöllisyys ja yhdessä kasvattaminen koetaan vähempiarvoiseksi ja vähemmän tärkeäksi suhteessa koulutettuihin ammattilaisiin. Näin ei pitäisi olla. Ammattilaisia puolestaan ohjaa jatkuvasti lisääntyvä säädäntö ja ohjeisto, joka lisää byrokratiaa ja kääntää huomion helposti normien täyttämiseen ja virheiden välttämiseen; kun jotain sattuu, sormi osoittaa ensimmäisenä viranomaiseen, pohtii kunnanjohtaja huolissaan. − Kyllähän lapset ovat edelleen vanhempiensa sateenvarjon alla, koska kotoa imetään suurimmat ja tärkeimmät vaikutteet. Samaan aikaan vanhemmat ovat entistä epävarmempia erilaisten odotusten ja vaatimusten ristipaineissa. Ongelmat voivat PETRI TORVELAINEN Valmiina yhteis- vastuuseen – kuin partiolainen kärjistyä nopeastikin. Pyyhettä ei kuitenkaan koskaan saisi heittää kehään. Aina täytyisi löytyä rohkeutta hankkia tarvittavaa apua. Ensin täytyy kuitenkin tunnistaa ja tunnustaa oman vanhemmuuden tuen tarpeet, se ei ole monellekaan helppoa. Se voi olla kuitenkin tärkein ja positiivisin päätös, mitä vanhempi voi tehdä lapsen tulevaisuuden kannalta. Mitä sitten on tulossa ja mitä mieltä kunnanjohtaja Rahkonen on tulevasta? − Tulevien suurten yhteiskunnallisten mullistusten myötä on edessä valtavan paljon liikehdintää, jopa sekamelskaa ja hämmennystä. Niihin kaikkiin ei heti löydy ratkaisuja, vaan tehdyt päätökset saatetaan todeta osin tai kokonaan huonosti toimiviksi. Silloin päättäjiltä odotetaan rohkeutta ja uskallusta korjata huomatut virheet ja epäkohdat tasapuolisesti ja yhteisvastuullisesti, sanoo Päivi Rahkonen. − On selvä, että tulevaisuus hämmentää ja joidenkin kohdalla ahdistaa ja jopa pelottaakin. Siihen on kuitenkin avuksi vahva usko ja toivo paremmasta huomisesta rakkaudella kuorrutettuna. Haluan, että tämäkin keräys tuottaa tulosta ja poistaa osaltaan esteen niiden kohdalta, jotka sitä eniten tarvitsevat, toivottaa kunnanjohtaja Päivi Rahkonen. ”Haluan, että tämäkin keräys tuottaa tulosta ja poistaa osaltaan esteen niiden kohdalta, jotka sitä eniten tarvitsevat.“ Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen


Kirkonseutu | No 6 • 2017
To see the actual publication please follow the link above