KISE_20170325_14

Kirkonseutu | No 6 • 2017

Valitse hakemukseen oikea lomake. ” RETKET 14 Kirkonseutu 6/2017 25.3.2017 PÄIVÄ LEIRIT HARRASTE LEIRIT PERHE LEIRI Lomake 1 Vain yksi hakemus/lapsi, sisaruksista kustakin oma hakemus Päiväleireille voi hakea yhdelle tai useammalle päiväleiriviikolle. Leirivaihtoehdot tulee merkitä sellaiseen järjestykseen, että mieluisin leiriviikko on ensimmäisenä, toiseksi mieluisin seuraavana jne. Tarkemmat tiedot päiväleireistä löytyvät esitteen KESA 2017 HAKUOHJEET Täytä hakemus 4.–6.4. Lahden seurakuntayhtymän verkkosivuilla osoitteessa www.lahdenseurakunnat.fi/ryhmat/lapset-ja-lapsiperheet/leirit/kesan-leiri-/retkitoiminta Puhelimella tai sähköpostilla ei voi hakea. Sähköisen hakulomakkeen täyttäminen • Valitse oikea hakulomake. • Ensimmäisenä varsinaisena hakijana on lapsi/varhaisnuori. • Tähdellä merkityt tiedot ovat pakollisia. • Ilmoita hakijan ja huoltajan/maksajan henkilötunnukset täydellisinä. Ohjelma ei päästä puutteellisia tunnuksia läpi. • Maksajan tieto on täytettävä laskutusta varten. • Valitse leiri/retki klikkaamalla haluamasi leirin/retken edessä olevaa ruutua yksi leiri/retki kerrallaan. Näin mieluisin leiri/retki tulee ensimmäiseksi, toiseksi mieluisin seuraavaksi jne. • Leiri-/retkivalintojen jälkeen klikkaa JATKA-painiketta ja tarkista lomakkeelle antamasi tiedot. Tarkistuksen jälkeen, jos antamasi tiedot ovat oikein, klikkaa ILMOITTAUDU painiketta, jolloin hakemus lähtee eteenpäin. Tämän jälkeen ei tietoja pääse enää korjaamaan! • Vahvistus hakemuksen vastaanoton onnistumisesta näkyy heti ruudulla. Saat vahvistuskuittauksen myös ilmoittamaasi sähköpostiin. Leiri- ja retkipaikat ARVOTAAN, mikäli hakijoita on enemmän kuin niille voidaan ottaa. Arvonnassa ovat mukana kaikki varsinaisena hakuaikana jätetyt hakemukset. Hakujärjestyksellä ei ole merkitystä! Torstain 7.4. jälkeen jätetyt hakemukset käsitellään erikseen vasta arvonnan jälkeen, jos paikkoja jää. Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta ilmoittautua internetsivujen kautta, ota yhteyttä Kasvatuksen ja perheasioiden toimistoon • päiväleirien osalta, p. 044 719 4631 • harraste- ja perheleirien sekä retkien osalta, p. 044 719 4633. Kaveritoiveet Mikäli haluaa kaverin kanssa samalle leirille, • tulee kaveruksilla olla samat leiritoiveet (mieluisin, toiseksi mieluisin jne.) • tulee kaverusten täyttää leirin ikäehdot • tulee kaverin nimi täyttää molempien hakemukseen, niin että ne kulkevat arvonnassa yhdessä. Ikärajat Osallistujien on täytettävä leirikohtaisesti mainittu alaikäraja tämän vuoden loppuun mennessä. Huoltajien ilmoitusvelvollisuus Huoltajien tulee ilmoittaa hakulomakkeessa kaikki lasta koskevat erityishuomiota vaativat seikat: sairaudet, lääkitykset, rajoitteet yms. Näihin liittyvä vastuu on aina lapsen vanhemmilla. Leirillä työntekijä voi lääkitä lasta vain, mikäli on saanut siihen ajoissa riittävän perehdytyksen ja tuntee itse hallitsevansa tehtävän. Tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia. Tieto leirille/retkelle pääsystä Kaikille hakeneille lähetetään tieto leirille/retkelle pääsystä postitse kotiin. Hakemusten suuren määrän takia niiden käsittely sekä leiripaikkojen järjestely vievät runsaasti aikaa. Tämän vuoksi puhelin- tai sähköpostitiedusteluihin koskien leirille tai retkelle pääsyä ei meillä valitettavasti ole mahdollisuus vastata. • Harrasteleireille (101–117), perheleirille (118) ja retkille (131–136) hakeneet saavat 15.5. mennessä tiedon siitä, mille leirille/retkelle ovat saaneet paikan tai ilmoituksen, elleivät ole mahtuneet millekään leirille/retkelle. Tämän lisäksi osallistujille lähetetään infokirje ja lasku ennen leirin/retken alkua. • Päiväleireille hakeneet saavat tiedon leirikirjeessä (mukana lasku) 15.5. mennessä. Ilman leiri- tai retkipaikkaa jääneet sijoitetaan haettujen leirien/ retkien varasijoille ja heille ilmoitetaan heti, jos paikka vapautuu. Mikäli osoitteenne muuttuu ennen leirin/retken alkua, ilmoittakaa siitä Kasvatuksen ja perheasioiden toimistoon. Leirien/retkien laskutus Lahden seurakuntayhtymä on siirtymässä verkkolaskutukseen. Maksajaksi ilmoitetulle henkilölle lähetetään sähköpostissa verkkomaksulinkki, jonka kautta voi verkkopankissa maksaa leiri-/ retkimaksun heti. Ensimmäisen huoltajan ja maksajan (mikäli muu henkilö kuin ensimmäinen huoltaja) tulee ilmoittaa aktiivisessa käytössä oleva sähköpostiosoite, johon verkkomaksulinkki lähetetään. Päiväleirilaskut tulevat leirikirjeen mukana. Vapautus leirimaksusta Leirimaksusta voi anoa vapautusta sosiaalisin perustein Kasvatuksen ja perheasioiden toimistosta (Kirkkokatu 5, 3. krs) noudettavalla lomakkeella tai pdf-muotoisen lomakkeen voi tulostaa verkkosivuilta osoitteesta www.lahdenseurakunnat.fi/ryhmat/ lapset-ja-lapsiperheet/leirit/kesan-leiri-/retkitoiminta. Vapautusta voi hakea vain yhden harrasteleirin (101–117) tai vaihtoehtoisesti yhden perheleirin (118) leirimaksusta. Lisäksi voi hakea vapautusta yhden päiväleiriviikon leirimaksusta. Retkimaksusta (131–136) ei voi anoa vapautusta. Harraste-/perheleirin maksuvapautuslomake täytetään ja toimitetaan Kasvatuksen ja perheasioiden toimistoon vasta sen jälkeen, kun ilmoitus leirille pääsystä on tullut kotiin. Päiväleirijakson maksuvapautusta voi anoa heti hakuajan 4.4. alettua. Maksuvapautusanomusten on oltava perillä ke 31.5. mennessä. Leirin/retken osanoton peruminen • Peruttava aina kirjallisesti lomakkeella, jonka hakija saa samassa yhteydessä kuin vastauksen leirille/retkelle pääsystä. Ei puhelin- eikä sähköpostiperumisia! • Perumisilmoitus tulee toimittaa Kasvatuksen ja perheasioiden toimistoon viimeistään seitsemän arkipäivää ennen leirin/ retken alkua. Jos peruminen tapahtuu sen jälkeen, tulee leiri-/ retkimaksu maksaa (poikkeus lääkärintodistuksella osoitettu sairastuminen). Leirin/retken peruuntuminen • Harraste-/perheleirien osallistujaryhmän koko on minimissään 15 osallistujaa ja retkiryhmän koko minimissään 25 osallistujaa. Pidätämme oikeuden leirin/retken perumiseen, mikäli ryhmän koko jää alle ilmoitetun. Hakua koskevat tiedustelut Lahden seurakuntayhtymän Kasvatus ja perheasiat, Kirkkokatu 5, 15110 Lahti Toimisto avoinna ma–ke klo 9–15, to 9–16 ja pe 9–15 • Päiväleirit, p. 044 719 4631 • Harraste- ja perheleirit sekä retket, p. 044 719 4633 Harraste- ja perheleirien sekä retkien johtajat vastaavat toiminnan sisältöön liittyviin kysymyksiin. Leirin ohjaajat etunimi.sukunimi@evl.fi Lisää kesän leiritoimintaa löytyy osoitteesta www.nuorilahti.net/kesaloma. etusivulta. Lomake 2 Tällä samalla lomakkeella voi hakea sekä harraste- että perheleireille sekä perheretkille. Vain yksi hakemus/lapsi/perhe. Harrasteleirien osalta, sisaruksista kustakin oma hakemus. Harrasteleireille haetaan ensisijaisesti yhdelle leirille. Lisäksi hakemukseen voi merkitä varalle kolme muuta mahdollista leiriä. Jos leireille jää tilaa ja lapsi haluaa osallistua kahdelle leirille, se merkitään hakemukseen ko. kohtaan (Kyllä ruutuun). Leirivaihtoehdot tulee merkitä sellaiseen järjestykseen, että mieluisin leiri on ensimmäisenä, toiseksi mieluisin seuraavana jne. Perheleirille haettaessa tulee hakemuksessa ilmoittaa kaikkien SAMAAN perhekuntaan kuuluvien hakijoiden tiedot. Huom. Vain yksi hakemus perheeltä! Retkille haetaan ensisijaisesti yhdelle retkelle, mutta hakea voi myös useammalle retkelle (voi valita enintään kolme retkivaihtoehtoa). Jos retkille jää tilaa ja perhe haluaa osallistua kahdelle retkelle, merkitään se hakemukseen ko. kohtaan (Kyllä-ruutuun). Retkivaihtoehdot tulee merkitä sellaiseen järjestykseen, että mieluisin retki on ensimmäisenä, toiseksi mieluisin seuraavana jne. Retkille haettaessa tulee hakemuksessa ilmoittaa kaikkien samalle retkelle hakevien ja SAMAAN perhekuntaan kuuluvien henkilöiden tiedot! Huom. Vain yksi hakemus perheeltä! Lisää kesän leiritoimintaa löytyy osoitteesta www.nuorilahti.net/ kesaloma. ” LAHTELAISILLE TYTÖILLE, POJILLE JA PERHEILLE


Kirkonseutu | No 6 • 2017
To see the actual publication please follow the link above