Page 4

2015TeitaVarten_No1

VÄYL IEN KUNTO LIIKENNEVALIOKUNNAN PUHEENJOHTAJA KALLE JOKINEN: ”OMAISUUDESTA TÄYTYY PITÄÄ HYVÄ HUOLI!” Tiestön kunto vaikuttaa turvallisuuteen ja elinkeino- elämän ratkaisuihin. Valtio tekee liikenneverkko- asioissa tärkeimmät päätökset. TEKSTI JA VIDEOHAASTATTELU: JUKKA LYYTINEN KUVAT: TOMI KALLIO VIDEOKUVAUS: ANTTI TOLONEN Klikkaa videoon 4 | T EITÄ VARTEN Eduskunnan liikennevalio- kunnan puheenjohtaja Kalle Jokinen (kok) ym-märtää syvällisesti toimi-van infran edut. - Infran merkitys on valtava kun mietitään elinkeinoelämän edellytyk-siä toimia. Jos infra ei toimi, kansan-talous ei kasva, Jokinen sanoo. – Mennään minne päin maailmaa tahansa, niin huomataan, että siellä missä infra on kunnossa, siellä on dy-namiikkaa ja yhteiskunta toimii. Jokisen mukaan tiestön kunto on Suomessa vajonnut jo huolestuval-le tasolle. – Päätieverkko on vielä suht’ hy-vässä kunnossa, mutta alempiastei-nen verkko alkaa olla huolestuttavas-sa kunnossa. Hän sanoo, että perustienpito pitää hoitaa budjettirahoituksella. – Se on valtion omaisuuden hoi-toa. Omaisuudesta täytyy pitää hy-vä huoli ja väylien on oltava liikennöi-tävässä kunnossa. Sen sijaan uusin-vestointeihin voidaan hakea muitakin rahoitusmalleja. Jokinen korostaa turvallista liik-kumista. Se menee kaiken muun edelle. – Turvallisuuskysymys on todel-lakin tärkein seikka. Ihmisten liikku-minen ei ole turvallista huonokuntoi-silla teillä. Elinkeinoelämän tarpeet huomioitava Elinkeinoelämä seuraa tarkasti infran tilaa. Yritykset eivät lähde sijoittamaan ”Mennään minne päin maailmaa tahansa, niin huomataan, että siellä missä infra on kunnossa, siellä on dynamiikkaa ja yhteiskunta toimii.”


2015TeitaVarten_No1
To see the actual publication please follow the link above