Page 19

2015TeitaVarten_No1

VÄLISYÖTIN LOPPUTULOKSEN TEITÄ VARTEN | 19 mallisen verran massaa, satunnaiset häiriöt kuljetusketjussa tai esimerkik-si kuorma-autoilijoiden lakisääteiset tauot eivät pysäytä massan levitystä. Tällöin kaikki toimintaketjun lenkit as-falttiasemasta aina viimeiseen jälkijy-rään voivat toimia ja edetä tasaisesti. Näin myös jyrien ylityskerrat muodos-tuvat yhtäläisiksi päällystyskohteen ko-ko pituudella. Klikkaa videoon


2015TeitaVarten_No1
To see the actual publication please follow the link above