Page 18

2015TeitaVarten_No1

TEKN I IKK A Välisyötin edistää koko levitysketjun tasaista etenemistä varmistaen lopputuotteen hyvän laadun. TEKSTI JA KUVAT: SANTERI JUSSLIN VÄLISYÖTIN VARMISTAA TASALAATUISEN LOPPUTULOKSEN 18 | T EITÄ VARTEN Kuvan kohteessa Paimiossa E18:lla kuljetusmatkat asemalta olivat 30–40 kilometriä. Välisyötintä kokeiltiin ke-sällä 2014 Paimiossa E18-kohteella. Välisyötin (Roadtec Shuttle Buggy 2500 e) välivarastoi, sekoittaa ja syöttää kuor-ma- autojen tuomaa asfalttimassaa le-vittimelle tasaisesti. Välisyötin varastoi enimmillään 25 tonnia asfalttimassaa. Kuorma-auto purkaa kuormansa vä-lisyöttimeen, jonka jälkeen kuor-ma- auto jatkaa suoraan takaisin asfalttiasemalle. Koska välisyöttimessä on aina noin yhden autokuor-


2015TeitaVarten_No1
To see the actual publication please follow the link above