Page 10

2015TeitaVarten_No1

YRI T TÄ JÄN A JATUK S IA JÄTTIREKAT KIERTELEVÄT PAINORAJOITETTUJA SILTOJA Suomessa ja koko EU:ssa siirryttiin lokakuussa 2013 jättirekkojen osalta suurempiin mitta- ja kokoluokkiin. TEKSTI, KUVAT JA VIDEO: ANTTI TOLONEN Ajoneuvoyhdistelmän ko-konaispaino 10 | T EITÄ VARTEN nousi 60 tonnista 76 tonniin. Sal-littu korkeus kasvoi 4,2 metristä 4,4 metriin. Eri-tyisesti metsäteollisuus onkin hyödyn-tänyt raakapuukuljetuksissa suurem-pia kuormia. Metsäteollisuus hyödyn-tää koko tieverkkoa metsäteistä aina moottoriteihin saakka. Uusien paino- ja mittaluokkien hyödyt ovat kuitenkin jäämässä ole-tettua pienemmiksi, koska monet sillat ja alemman tieverkon tiet eivät kestä edes nykyisiä painoluokkia. Eri-tyisesti vahoille silloille asetetut pai-norajoitukset aiheuttavat pitkiä kier-tomatkoja. Kävimme seuraamassa tien pääl-lä, millaisia ajatuksia kuljetusyrittäjä Antti Nousiaisella on Suomen teistä. Katso video! ■ Klikkaa videoon


2015TeitaVarten_No1
To see the actual publication please follow the link above