Page 12

Advokaatti | 2017 No2

12 ADVOK A AT TI / 2-2017 ajassa S I LMI NN Ä K I J Ä Tehtävänä huvittaa Kasper Strömman sanoo huvittelevansa ja huvittavansa muita kääntämällä asioita päälaelleen. Kasper Strömmanin sarjakuva Asianajokoirat alkaa ilmestyä Advokaatissa tästä numerosta lähtien. Palkittu bloggaaja ja graafikko sanoo huvittelevansa ja huvittavansa muita kääntämällä asioita päälaelleen. Millaisia ajatuksia sinulla on asianajajan työstä? Muistan lapsuudesta vahvasti ystäväni isän, joka oli tuomari. Joskus har-voin pääsimme hänen työhuoneeseensa, joka oli vaikuttava ja jännittävä paikka. Lattiasta kattoon kirjoja, nahkanojatuoleja ja sen sellaista. Siksi ehkä assosioin pitkään lain ja siihen liittyvät ammatit tähän vanhan ajan pölyttyneeseen charmiin. Tuoreempi tietämykseni on peräisin lähinnä L.A. Law ja Ally McBeal -sarjoista, mutta nythän minulla on motivaatio perehtyä aiheeseen paremmin. Luultavasti alan nyt tarkkailla ympäristöä sillä silmällä ja jututan varmasti myös suvun juristeja. Mitä mieltä olet suomalaisesta oikeusvaltiosta? Amerikkalaisista tv-sarjoista saa kuvan, että sikäläinen tapa on haastaa ihmisiä oikeuteen aika hulvattomasti. Nyt näkyy merkkejä siitä, että il-miö tulisi Suomeenkin. Viittaan nyt muun muassa Hedman Partnersin tapaukseen, jossa toimisto on lähettänyt yksityishenkilöille niin sanottuja tekijänoikeuden valvontakirjeitä eli korvausvaatimuksia piraattikopioiden levittämisestä vertaisverkossa. Tämä ei ole kovin järkevä kehityssuunta. Onko sarjakuvallasi jokin sanoma ja mistä saat ideasi? Sarjakuvalla on tässä lehdessä keventävä tehtävä. Lähestyn aiheitani miettimällä “mitä jos?” ja kääntämällä asioita päälaelleen. Työskente-lytapani on hyvin järjestelmällinen ja pitkäjänteinen. Teen jatkuvasti muistiinpanoja ja kerrytän ideapankkia. TEKSTI KIRSI POIKOLAINEN // KUVA MIKKO KAUPPINEN Kasper Strömmanin suosittua blogia Kasper Diem voi seurata osoitteessa http://kasperstromman.com VALVONTALAUTAKUNTAAN TULLEIDEN KANTELUIDEN MÄÄRÄ LASKI VALVONTALAUTAKUNTAAN vuonna 2016 tulleiden kantelui-den määrä laski 12 prosenttia edellisvuodesta. Lautakunnassa tuli vireille yhteensä 547 asiaa, joista 451 oli valvonta-asioita ja 96 palkkioriita-asioita. Valvontalautakunta ratkaisi vuoden aikana 477 valvonta-asiaa. Niistä 42 prosenttia johti seuraamukseen. 56 prosenttia ei johtanut seuraamukseen ja kahta prosenttia kanteluista ei tutkittu. Valtaosa seuraamuksista on huomautuksia ja varoituksia. Palkkioriita-asioita ratkaistiin 110, joista 19 prosentissa palkkiota suositettiin alennettavaksi. Valvonta- ja palkkioriita-asioiden keskimääräinen käsit-telyaika oli noin puoli vuotta. Asianajajaliiton yhteydessä toimiva itsenäinen ja riip-pumaton valvontalautakunta valvoo asianajajia, julkisia oikeusavustajia ja luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia. MERVI MALM VUODEN ASIANAJOSIHTEERIKSI TAMPEREELLA Gummeruksen toimistossa työskentelevä oikeustradenomi Mervi Malm valittiin Vuoden Asianajo-sihteeriksi Asianajosihteeripäivillä Turussa maalis–huhti-kuun vaihteessa. Malmia kiiteltiin erityisesti siitä, kuinka hän on vasta muutaman vuoden alalla toimineena ehtinyt ottaa paik-kansa vaativan alan nopeasti muuttuvassa toimintaympä-ristössä. Lisäksi Malm on positiivisuudellaan vaikuttanut paremman ilmapiirin syntyyn niin työyhteisössä kuin asia-kaspalvelussakin. Mervi Malmin haastattelu seuraavassa Advokaatissa. LAIN LUKU 547 KANTELUA VALVONTALAUTAKUNTAAN 2016


Advokaatti | 2017 No2
To see the actual publication please follow the link above