Page 13

Advokaatti | 2017 No2

ajassa ADVOK A AT T I / 2-2 017 13 LAISTA JA SEN VIERESTÄ KIRJOITETTUA // KOONNEET JOHANNA KAINULAINEN JA HEIDI ENNE Hyvät kokemukset oikeusapuchatistä Julkisen oikeusavun chat-palvelu on tarjonnut yleistä oikeudellista neuvontaa lokakuusta 2016 lähtien. Oikeusaputoimistojen nettisivuil-la toimiva palvelu on auki arkisin klo 10–12 ja asiakkaita on ollut noin 150 viikossa. Yleisimmin palvelussa on annettu oikeudellista neuvontaa ja oikeusapuohjaus-ta. Palvelussa ei voi saada ratkaisua omaan yksittäiseen asiaansa, mutta siellä voi saada nopeasti tiedon, miten eri tilanteissa pitäisi toimia. Chatissa vierailija esittää kysymyk-sensä aina anonyymisti. Eniten on kysytty perhe- ja perintöasioita koskevia kysymyk-siä. Chat-palveluun osallistuu joukko oikeus-avustajia ja oikeusapusihteereitä eri puolilta Suomea. Palvelukokeilua jatketaan vuoden 2017 loppuun asti. Oikeusministeriön Oikeus.fi:n Arkea&Ajatuksia -sivut www.oikeus.fi/arkeajaajatuksia ”Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet eivät ole muiden oikeuksista pois. Ihmisoikeudet eivät ole nollasummapeli.” Turun yliopiston uskontotieteen tohtorikoulutettava Anna Haapalaisen mielipidekirjoitus Turun Sanomissa 18.2. Tyytyväinen työntekijä ei riitele työnantajan kanssa ”Ikävätkin päätökset, jotka on toteutettu inhimillisesti työn-tekijää kuunnellen ja arvostaen, jäävät todennäköisemmin riitauttamatta. Sen sijaan huonosti hoidettuja – tai hoita-matta jätettyjä – ongelmia ratkotaan juristien ja tuomarien kanssa.” Työoikeusasianajaja Mari Mohsen Evento-lehdessä 1/2017 Tärkeät opit ”Isältäni opin, että asiakas on aina oikeassa, ja kaupassa opin palvelemaan. Kauppiasisältäni oppimaani sovellan myös työssäni asianajajana, esimerkiksi sitä, että jokainen asiakas on yhtä tärkeä.” Asianajaja Patrik Lindfors Juristikirjeessä Sometietoisuutta tarvitaan yhä nuorempana ”Tekis mieli tehdä alakoululaisille tarkoitettu lastenkirja somerikoksiin liittyen. Vai onko niitä jo? #nettikiusaaminen #seksuaalirikokset” Nettipoliisi Marko Fobba Forss @markoforss Twitterissä 22.2. Sopimukset sarjakuviksi? ”Sarjakuvasopimus on aivan käänteentekevä ja avaa silmiä sille, että sopimuksen ei tarvitse olla tekstipötkö. Jos ihmi-nen ei osaa vaikka suomea tai ruotsia, voisi kokeilla, miten sarjakuvat toimisivat.” Sopimusten laadinnan asiantuntija Helena Haapio Turun Ylioppilaslehdessä 27.2. KLIKATUIMMAT LIITON NETTIUUTISET KKO aikoo tutkia, onko yksityisellä tekijänoikeudenhaltijalla oikeus saada viranomaisia varten säilytettyjä teletietoja Elokuvateoksia oli ilman tekijänoikeudenhaltijan suostumusta saa-tettu yleisön saataville BitTorrent-vertaisverkossa. Tekijänoikeuden-haltijan edustaja haki teleyritykseltä tälle kuuluvien teleliittymien käyttäjien ja tilaajien yhteystietoja hakemuksessa yksilöidyiltä ajan-kohdilta. Markkinaoikeus määräsi teleyrityksen antamaan vaaditut tiedot. Asiassa on kysymys siitä, oliko teleyrityksellä oikeus olla luovuttamatta sellaisia tietoja, joita se säilytti viranomaistarpeita varten. (25.2.) Käräjäoikeudessa hävinnyt sai tallettaa tuomitun korvauksen AVIin, kun kantaja ei ottanut suoritusta vastaan Korkein hallinto-oikeus katsoi ratkaisussaan (KHO:2017:27), että AVIn maksutalletusasiassa tekemä päätös vaikutti kaupungin etuun tai oikeuteen ja että AVIn olisi tullut kuulla kaupunkia ennen päätök-sen tekemistä. KHO:n mukaan maksutalletuslain mukaiset edelly-tykset talletuksen tekemiselle olivat täyttyneet ja AVIn olisi tullut hyväksyä yhtiön ilmoituksen mukainen talletus. (27.2.) Asianajajaliiton nettisivuilla ja Twitterissä seurataan päivittäin oikeudellista uutisvirtaa. Lue lisää: asianajajaliitto.fi/oikeudellisia_uutisia ja twitter.com/asianajajat L A IN AT T UA


Advokaatti | 2017 No2
To see the actual publication please follow the link above