Page 7

Moodi No 1 | 2017

1/2017 Moodi 7 Digitalisaatio avaa uusia mahdollisuuksia myös ulkoisen laadunarvioinnin toteuttamiseen. kaiden omiin tuloksiin (potilastuloksista laskettuihin parametreihin) ja vertailla tulostasoja tai reagenssierien välistä variaatiota niiden avulla. Tämä kaikki edellyttää luonnollisesti kiinteää yhteistyötä asiakaslaboratorioiden ja tietojärjestelmätoimittajien kanssa, jotta seurattavat indikaattorit olisivat kaikissa järjestelmissä yhteismitalliset. Koko sosiaali- ja terveydenhuollon laadunarviointi Sote-uudistuksen ja asiakkaiden valinnanvapauden lisääntymisen myötä on koko sosiaali ja terveydenhuollon palveluntuottajien laadun objektiivinen arviointi keskeisessä asemassa. Jotta arviointi toimisi luotettavasti, sen tulisi perustua yhteisesti sovittuihin laatuindikaattoreihin, ja tieto tulisi saada tietojärjestelmistä automaattisesti ja reaaliajassa. Palveluiden käyttäjillä tulisi myös olla mahdollisuus tarkastella näitä tietoja riippumattoman tahon tuottamassa palvelussa. Asiakkaat ja palveluiden järjestäjät voisivat tarkastella vaikkapa muiden käyttäjien kokemuksia ja jonotusaikoja paikallisten verinäytteenottopisteiden välillä samaan tapaan kuin keskussairaaloiden laatuvastaavat seuraavat tällä hetkellä alueensa laboratorioiden suoriutumista. Objektiivisten ja riippumattomien mittaustulosten esittäminen ulkoisen laadunarvioinnin avulla on edesauttanut laboratorioiden laadun kehittymistä merkittävästi. Samantyyppinen, reaaliaikainen järjestelmä tarvitaan jatkossa ohjaamaan sosiaali ja terveydenhuollon palveluntuottajia kehittämään tarjoamiensa palveluiden laatua ja asiakaskokemusta.  KUVA: VESA LAITINEN


Moodi No 1 | 2017
To see the actual publication please follow the link above