Page 26

Moodi No 1 | 2017

26 Moodi 1/2017 makasoireisen virtsaputken tulehduksen ollessa kyseessä etänäytteenoton käyttö ei ole suositeltavaa, sillä diagnoosi voidaan saada heti vastaanottokäynnin yhteydessä ja näin aloittaa hoito nopeasti. Kokemuksia etänäytteenotosta Eniten etänäytteenotosta on kokemuksia klamydian diagnostiikassa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Etänäytteenotto soveltuu erityisen hyvin klamydiatestiin, koska infektio on tavallisin 20 - 30-vuotiailla, joilla voi olla korkeahko kynnys hakeutua terveydenhuollon toimintapisteeseen seksitautiepäilyn vuoksi. Ruotsissa tehtyjen tutkimusten mukaan etänäytteenotto madaltaa testaamisen kynnystä erityisesti nuoremmissa ikäluokissa. Myös käyttäjäkokemukset ulkomailla ovat olleet erittäin positiivisia (7). Suomessa saatujen kokemusten mukaan niin nuoret kuin keski-ikäisetkin käyttävät klamydiatestin etänäytteenottoa sujuvasti tilaamisen ja omatoimisen näytteenoton osalta. Suomessa tehdyn pilotin tulosten mukaan suurin lääketieteellinen hyöty näyttää olevan etänäytteenotolla otettujen näytteiden perinteistä näytteenottoa korkeampi positiivisten näytteiden osuus. Tämä viittaa testaamisen hyvään kohdentumiseen etänäytteenottoa käytettäessä. Klamydia-testien lisäksi Suomessa on myös pilotoitu elintarviketyöntekijöiden Salmonella etänäytteenottoa. Pilotin tulosten mukaan työnantajan näkökulmasta etätestauskonseptilla on saavutettavissa merkittäviä säästöjä, ja työntekijän näkökulmasta näytteenotto- ja tulosten saamisen prosessi on entistä virtaviivaisempi. Lisäksi HPV-infektion etänäytteenotosta on kansainvälisesti laajaa kokemusta, mutta Suomessa testaaminen on vasta alussa. Parhaiten HPV:n etänäytteenotto sopii henkilöille, jotka eivät syystä tai toisesta ole muutoin osallistuneet papa-seulontoihin (8, 9). Lopuksi Nähdäksemme etänäytteenoton aikakausi Suomen terveydenhuollossa on alkamassa. Muutoksen selkeänä hyötynä ovat yhä suoraviivaisemmat terveydenhuollon prosessit. Vaikka etänäytteenotolla on omat rajoitteensa, voidaan se kuitenkin järjestää selkeästi kotitestaamista luotettavammin, koska itse analytiikka toteutetaan ammattilaisten toimesta. Kuluttajan näkökulmasta etänäytteenotto on luonteeltaan digipalvelu, joten sen yhdistäminen esimerkiksi etälääkäripalveluihin on varsin luonteva kehityssuunta tulevaisuudessa. On todennäköistä, että etänäytteenoton yleistyminen mahdollistaa suurempiakin muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollossa. Toivottavasti tämä huomioidaan tulevissa sote-linjauksissa aitona vaihtoehtona perinteisten palvelumallien rinnalla.  LÄHTEET 1. Forsman RW. Why is the laboratory an afterthought for managed care organizations? Clin Chem. 42: 813-816, 1996; 2. Snellman K, Eckerbom S. Possibilities and advantages with home sampling of HbA1c: eight years experience. Diabet Med. 14: 401-403, 1997; 3. Haguenoer K, Sengchanh S, Gaudy-Graffin C, Boyard J, Fontenay R, Marret H, et al. Vaginal self-sampling is a cost-effective way to increase participation in a cervical cancer screening programme: a randomised trial. Br J Cancer. 111: 2187-2196, 2014; 4. Baay MF, Verhoeven V, Lambrechts HA, Pattyn GG, Lardon F, Van Royen P, et al. Feasibility of collecting selfsampled vaginal swabs by mail: quantity and quality of genomic DNA. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 28: 1285- 1289, 2009; 5. Martial LC, Aarnoutse RE, Schreuder MF, Henriet SS, Bruggemann RJ, Joore MA. Cost Evaluation of Dried Blood Spot Home Sampling as Compared to Conventional Sampling for Therapeutic Drug Monitoring in Children. PLoS One. 11: e0167433, 2016; 6. Silva AC, Gomez JF, Lugon JR, Graciano ML. Creatinine measurement on dry blood spot sample for chronic kidney disease screening. J Bras Nefrol. 38: 15-21, 2016; 7. Paudyal P, Llewellyn C, Lau J, Mahmud M, Smith H. Obtaining self-samples to diagnose curable sexually transmitted infections: a systematic review of patients' experiences. PLoS One. 10: e0124310, 2015; 8. Sultana F, Mullins R, English DR, Simpson JA, Drennan KT, Heley S, et al. Women's experience with home-based self-sampling for human papillomavirus testing. BMC Cancer. 15: 849, 2015; 9. Enerly E, Bonde J, Schee K, Pedersen H, Lonnberg S, Nygard M. Self-Sampling for Human Papillomavirus Testing among Non-Attenders Increases Attendance to the Norwegian Cervical Cancer Screening Programme. PLoS One. 11: e0151978, 2016; KUVA: SHUTTERSTOCK


Moodi No 1 | 2017
To see the actual publication please follow the link above