Page 25

Moodi No 1 | 2017

ETÄNÄYTTEENOTON JA KOTITESTIEN EROT Yhteistä etänäytteenotolle ja kotitestaamiselle on se, että asiakas ottaa näytteen itse. Etänäytteenottopalvelu eroaa kotona käytettävistä pikatesteistä siten, että asiakas tilaa näytteenottotarvikkeet kotiin ja lähettää näytteen laboratorioon analysoitavaksi (kuva 2a). Kotitesti taas haetaan apteekista tai kaupasta, ja asiakas tulkitsee testituloksen itse heti näytteen ottamisen jälkeen (kuva 2b). Etänäytteenottopalvelussa näyte analysoidaan samoilla herkillä menetelmillä kuin lääkärikeskuksissa ja sairaaloissa otettavat näytteet. Tuloksen asiakas saa sähköisesti kirjautumalla palveluntarjoajan internet-palveluun. Analytiikan näkökulmasta etänäytteenottoon käytettävät analyysimenetelmät ovatkin huomattavasti kotitestejä herkempiä. Etänäytteenottopalvelua Suomessa tarjoavat Yhtyneet Medix Labortoriot Oy Telelab- ja MedixLab -nimisillä palveluportaaleilla sekä Genleven Oy:n testaaitse -sivustolla. 1/2017 Moodi 25 A B Kuva 2. Esimerkki etänäytteenottotestin ja kotitestin pakkausten sisällöistä. Etänäytteenotto perustuu laboratorioon palauttamiseen tarkoitetun pakkauksen tilaamiseen (a). Kotitesti perustuu perustuu itse kotona tehtävään analyysiin tarkoitetun pakkauksen ostamiseen (b). samat laadun osa-alueet kuin perinteisesti laboratoriossa otetussa näytteessä. Laadun varmistamiseksi palvelun selkeys, hyvä asiakaspalvelu sekä ohjeiden ja tulosten ymmärrettävyys ovat avainasemassa. Etänäytteenottopalvelun asiakas tilaa tyypillisesti internetissä, ja siksi on tärkeää, että asiakkaalle tarjotaan tilaussivustolla riittävästi tietoa tutkimuksesta. Lisäksi asiakkaan ottaessa näytteen itse on hyvien näytteenotto- ja lähettämisohjeiden merkitys oleellinen näytteenoton laadun varmistamiseksi. Toisin kuin kotitesteissä, etänäytteenotossa tuloksen tulkinta on ammattilaisten vastuulla, jolloin kotona tehtävät tulkintavirheet poistuvat. Etänäytteenottoon soveltuvat tutkimukset Etänäytteenotto soveltuu niihin testeihin, joissa kuluttaja voi ottaa itse näytteen luo- tettavasti, ja joissa näyte säilyy postikuljetuksen ajan analyysikelpoisena. Valittaessa testejä etänäytteenottoon tuleekin ottaa huomioon, että postituslämpötila voi poiketa oleellisesti huoneenlämmöstä, ja että tällä voi olla merkittävä vaikutus testituloksiin. Uusien analyysitekniikoiden ansioista näytteet kuitenkin säilyvät entistä paremmin; esimerkiksi PCR-menetelmää voidaan käyttää varsin hyvin säilyvän DNA:n havaitsemiseen (4). Uusien analyysitekniikoiden hyödyntämisestä huolimatta joistain mikrobiologisista näytteistä olla kuitenkin tehtävissä myös viljely, mikä asettaa haasteita näytteen säilyvyydelle. Helpoimmat näytematriisit asiakkaan ottaessa itse näytteen ovat virtsa, uloste ja posken limakalvonäyte. Lisäksi etänäytteenotto voi soveltua esimerkiksi iho-, nielu- ja sylkinäytteiden analytiikkaan. Tavallisimmat laboratoriokokeet tehdään kuitenkin verinäytteestä. Periaatteessa myös verinäytteenotto on mahdollista tehdä asiakkaan itse kotona, jos tutkimukseen soveltuu sormenpääverinäyte esimerkiksi imupaperiin kuivattuna (5). Kuivattu verinäyte kuitenkin rajoittanee etänäytteenoton veritutkimusten testivalikoimaa, mutta joihinkin testeihin sen on osoitettu soveltuvan hyvin (6). Aiheesta ei kuitenkaan Suomessa ole tiettävästi kokemusta, ainakaan osana kliinistä diagnostiikkaa. Näytteen säilyvyyden ja matriisin lisäksi etänäytteenoton soveltumiseen vaikuttaa se, kuinka nopeasti tulos tarvitaan. Kokemuksemme mukaan etänäytteenotossa näytteenottopaketin saamisen ja itse postittamisen yhteenlaskettu ylimääräinen viive on Suomessa keskimääräisesti laskettuna noin kaksi vuorokautta. Joidenkin tutkimusten osalta tämä lisäviive on kuitenkin merkittävä, ja siten perinteinen näytteenotto perustellumpaa: esimerkkinä tippurin aiheuttaman voi- Jatkuu seuraavalla sivulla


Moodi No 1 | 2017
To see the actual publication please follow the link above