Page 15

Kaupunkilainen | 2017 • No2

LAHDEN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI – 2 • 2017 KAUPUNKILAINEN 15 Kesälläkin kannattaa hakea! Eikö tärpännyt kesätöiden tai opiskelupaikan kanssa? 17–29-vuotiaan kannattaa kävellä Ohjaamoon, jossa työnhakuun ja opiskelu-vaihtoehtoihin Ina Ruokolainen, teksti Lassi Häkkinen, kuva M atalan kynnyksen monialainen Ohjaamo Lahden keskustassa on puolentoista vuoden aikana eh-tinyt auttaa jo tuhansia nuoria, joiden polut kohti tulevaisuutta eivät ole vii-vasuoria. Tilanteita on monenlaisia: ylioppilas ei ole päässyt yliopistoon, peruskoulun päättäneel-lä on huono todistus, ammattiopinnot ovat keskeytyneet, pienen lapsen äiti pyrkii takai-sin työelämään. saa sparrausta myös kesällä. – Nuori aikuinen on aina oikeassa paikassa, kun hän tulee Ohjaamoon. On meidän asiam-me katsoa, mitä apua hän tarvitsee ja ohjata eteenpäin. Välillä neuvomme jopa vanhempia, jotka ovat huolissaan lastensa tulevaisuudesta, hankepäällikkö Katja Karevaara sanoo. Lahden piste on osa valtakunnallista pro-jektia, jossa toimijoita on yhdistetty saman katon alle, Lahdessa harvinaisen laajasti. Jon-kin alan palveluneuvoja on paikalla aina au-kioloaikaan. Keikkatöihin voi päästä Työpaikan hakuun saa apua mm. Te-toi-miston nuorten palvelujen ja starttirahan asiantuntijalta, Matkalla duuniin -palvelus-ta, työllistämishankkeista ja henkilöstövuok-rausyrityksistä. – Jopa kesätöitä voi vielä löytyä, vaikka va-linnat on pääosin tehty. Ainakin henkilöstö-vuokrausyritykset tarjoavat keikkoja. Karevaara muistuttaa, että nykyajan työ-paikat löytyvät usein muuta kautta kuin Te-palveluiden mol.fi-sivun kautta. Palvelu-neuvojat auttavat tekemään hakemuksia ja etsimään piilotyöpaikkoja yrityksistä. Vaih-toehto voi olla myös 4H-järjestön kesäyrittä-jyys tai osuuskunta. – Työelämä muuttuu nyt niin vauhdilla, etteivät nuoret tai koulujen opinto-ohjaajat millään pysy mukana. Me reagoimme muu-toksiin, autamme paperitöissä ja varmistam-me, ettei hakija tipahda tyhjän päälle. Opiskelemaan jo syksyllä? Syksyllä onnekkaat aloittavat opinnot toi-vealallaan. Moni jää ulkopuolelle, osa ei tiedä, mitä haluaisi. Koulutuskeskus Sal-pauksen ohjaaja Petri Moilanen toivottaa tervetulleeksi Kohtaamoon, joka palvelee Ohjaamon tiloissa. – Jo syksyllä voi päästä opiskelemaan, sil-lä osa oppilaitosten paikoista jää täyttämättä, eivätkä kaikki valitut ota paikkaa vastaan. Mo-nella alalla on myös jatkuva haku käynnissä, Moilanen sanoo. Jos peruskoulu on sujunut huonosti tai jo aloitetut opinnot jääneet kesken, apu voi löy-tyä valmentavasta Valma-koulutuksesta. Jos-kus paras vaihtoehto on työpaja tai -kokeilu, jonka aikana pääsee tutustumaan alaan. – Jos motivaatio herää niin, ettei hakija pääse heti opiskelemaan, yritämme järjestää odotusajalle järkevää tekemistä. Apua toimeentuloon Ohjaamo auttaa myös opintotuki- ja toimeen-tuloasioissa. Kelan työntekijät on paikalla ker-ran viikossa, muuna aikana palveluneuvojat etsivät tietoa ja auttavat hakemusten teossa. Te-toimiston asiantuntija ja koulutusohjaaja ovat myös paikalla päivittäin. Avun tarvitsi-jan ei tarvitse odottaa tiettyä päivää. – Paikalle voi tulla ilman ajanvarausta, tii-mimme saa työ- ja koulutusasiat vähintään vi-reille. Kun yksilökohtaiset tarpeet on selvitetty, ohjaamme eteenpäin. Joskus ihminen tulee hakemaan jotain ihan muuta apua kuin mitä hän tarvitsee kipeimmin. Lahti on sopivan suu-ri kaupunki, jossa on paljon opiskelu- ja työ-mahdollisuuksia, Katja Karevaara kannustaa. OHJAAMO LAHTI Kirkkokatu 21 E (sisäpiha) p. 050 398 5665 www.ohjaamolahti.fi Ohjaamo Lahti löytyy myös Facebookista, YouTubesta ja Instagramista.


Kaupunkilainen | 2017 • No2
To see the actual publication please follow the link above