Page 16

Kaupunkilainen | 2017 • No2

16 KAUPUNKILAINEN LAHDEN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI – 2 • 2017 Viherpiha lasten ja tutkijoiden käytössä Anu-Liisa Rönkä, teksti Mia Olsamo, kuva Ihana uusi piha – kuin satu-metsä! Näin ihastelivat päiväkodin lapset ja henkilökunta, kun Villa Piiparin pihat uusittiin viime keväänä. Hiekkapihoille tuotiin siirrettävää metsämaata eli kunttaa, nurmea, turvehark-koja ja istutuslaatikoita. Sen jälkeen tutkijat ovat hake-neet pihoista maaperän seuran-tanäytteitä, joista tutkitaan mik-robiyhteisöjen monipuolisuutta. Näytteenotto jatkuu vielä tänä ja ensi kesänä. Helsingin ja Tampereen yli-opistojen ja Tampereen teknilli-sen yliopiston ADELE-tutkimus selvittää, miten viheraltistus vaikuttaa lasten mikrobien mää-rään ja lajistoon sekä immuuni-järjestelmän toimintaan. Pitkäaikaisvaikutuksia seuraavassa KOTA-hankkeessa tutkitaan terveyteen liittyvien vaikutusten lisäksi viherpihan vaikutusta lasten liikkumiseen, luontosuhteeseen ja koettuun hyvinvointiin. ”Saadaanko kastella kukkia?” Villa Piiparin lapset ovat iloin-neet monipuolisista leikeistä oman pihansa nurmikolla ja metsämaalla. He innostuivat kasvattamaan istutuslaatikoissa kukkien lisäksi porkkanaa, per-siljaa ja muuta satoa, joka korjat-tiin ja valmistettiin ruuaksi. – Lapset todella tykkäsivät hoitaa istutuksia. Joku oli vähän väliä kysymässä, saako kastella kukkia, päiväkodin johtaja Maija Turja-Harjula hymyilee. Villa Piiparissa kasvatetaan satoa myös tänä kesänä. Pihalle tuodut turveharkot ovat edel-leen lasten vapaassa leikkikäy-tössä. Nurmen ja kuntan osalta on vielä epävarmaa, miten hyvin juurtuminen on onnistunut ja miten ne lopulta kestävät käyttöä. Turvallinen mikrobialtis-tus edistää terveyttä Tutkimuksen oletus on, että viherpäiväkotien lapset saavat iholleen ja elimistöönsä moni-puolisen mutta turvallisen mik-robialtistuksen, joka parantaa immuunijärjestelmän toimintaa ja säätelyä. Tästä olisi hyötyä muun muassa allergioiden, astman ja diabeteksen ennalta-ehkäisyssä. – Ensimmäisten tulosten perusteella viherpiha moni-puolistaa lasten liikkumista ja leikkiä, lisää pihan viihtyisyyttä ja parantaa jopa koettua ilman laatua, sanoo tutkijatohtori Riikka Puhakka Niemen kam-pukselta. Tutkimuksessa saatavaa tietoa voidaan hyödyntää paitsi päiväkotien myös koulujen, palvelutalojen ja muiden julkis-ten pihojen ja puistoalueiden suunnittelussa.


Kaupunkilainen | 2017 • No2
To see the actual publication please follow the link above