Page 41

EnstoToday 2016 No1 / FI

ENSTO TODAY 1/2016 41 Avitusta aurinkoenergiasta Aurinkovoimalla toimiviin tehtaisiin on vielä pitkä matka. Se ei estänyt Enstoa näyttämästä Tallinnassa, kuinka aurinkopaneeleilla voidaan avittaa asiaa. 124 aurinko- paneelia asennet-tiin Ensto Tallinnan tehtaalle Investoinnit yhteensä 43 000 € Takaisinmaksu- aika 10 vuotta 43 000 eur 10 vuotta Megatrendien eli suurten kehityslinjojen ymmärtäminen oli Tallinnan tehtaan joh-tajan Peeter Mõrdin mukaan suurin syy siihen, että Enston Tallinnan tehtaan katolle asennettiin 124 aurinkopaneelia. Toinen syy oli käytännöllisempi. Aurinkopaneeleilla haluttiin tuottaa sähköä kahteen Nissan LEAFiin, joiden oli määrä kuljettaa työntekijöitä Enston Tallinnan ja Keilan tehtaiden välillä. Matkaa tehtaasta toiseen on 43 kilometriä. ”Ajankohta vaikutti otolliselta”, Mõrd kertoo, ”koska Viron hallitus lupasi tukensa tuhannelle ensimmäiselle tieliiken-teessä olevalle sähköautolle.” Mutta Enston asentaessa panee-leita hallitus peruikin tukensa. Nissan LEAFeja ei tukien puuttuessa hankittu, joten investoinnista on tullut entistä strategisempi. 43 000 euron investoinnilla ostettiin 124 paneelia, jotka tuottavat 27 000 kWh vuodessa. ”Tehdastuotanto kuluttaa niin paljon ener-giaa, että paneelit kattavat vain yhden prosentin energiamme kokonaiskulutuksesta”, Mõrd toteaa. ”Mutta ne maksavat itsensä takaisin noin 10 vuodessa.” ”Koska tehdasinvestointien odotetaan maksavan itsensä takaisin yleensä viidessä vuodessa, aurinkovoima ei ole helppo päätös talousihmisille”, Mõrd kertoo. ”Mutta Timo Luuk-kainen, Enston toimitusjohtaja näki aurinkovoiman hyödyt ja hyväksyi sen käytön heti.” Ensto ei ole ainoa yritys, joka on tehnyt strategisen inves-toinnin aurinkovoimaan. ”ABB asensi joitakin vuosia sitten Tallinnan toimipisteeseensä neljä kertaa pienemmän määrän paneeleita. Tarkoituksena oli puhtaasti sähkön tuotto toimis-totietokoneita varten”, Mõrd kertoo. Mõrd viittaa myös globaaliin RE100-kampanjaan, johon osallistuvat yritykset ovat sitoutuneet käyttämään 100-pro-senttisesti uusiutuvia energianlähteitä. Tällaisia yrityksiä ovat IKEA, H&M, Nike, Procter & Gamble, SAP, Starbucks, Uni-lever, Vaisala ja Walmart. ”Miksei Enstokin voisi olla samalla listalla?” Mõrd kysyy. ”Minusta se on hyvä haaste.” Scott Diel Ensto ABB asensi joitakin vuosia sitten Tal-linnan toimipisteeseensä neljä kertaa pienemmän määrän paneeleita. Tarkoituksena oli puhtaasti sähkön tuotto toimistotietokoneita varten." PEETER MÕRD " Tehtaan aurinkopaneelit ovat strateginen investointi, kertoo Peeter Mõrd. 124 kpl ensto today | RATKAISUT


EnstoToday 2016 No1 / FI
To see the actual publication please follow the link above