Page 28

EnstoToday 2016 No1 / FI

today | ASIAKASCASE 28 ENSTO TODAY 1/2016 ensto Älykäs ohjaus pistoliittimellä Unohda kerroskeskus ja anna Ensto Plugin herättää liikerakennus henkiin. Sähköasennusten alkaessa on yleensä kiire, sillä toi-mistopöytiä kootaan tai marketin hyllyjä pystytetään jo vauhdilla. Kun kaikki on vihdoin valmista, ovat ensimmäiset muutostarpeet jo tehtävälistalla. Myös uutta mittaus- ja ohjaustekniikkaa tarvitaan aika ajoin. Kuinka sähköasennusta ja -järjestelmiä voi kehittää vastaamaan muuttunutta maailmaa? ”Lähdimme etsimään ratkaisua uudella tavalla, joka tarjo-aisi asiakkaallemme enemmän kuin laaja tuotevalikoimamme”, Enston pistoliitinasennusjärjestelmistä vastaava tuotepäällikkö Jani Pesonen kertoo. Valmista kytkettävää työmaalle ”Loimme esivalmisteltuun asennusjärjestelmään pohjautuvan Ensto Plugin. Se on ratkaisu, jossa asiakas saa työmaalle räätälöidyn, toi-mintavalmiin, uusinta tekniikkaa sisältävän sähköistyskokonai-suuden, jonka osat liitetään yhteen pistoliittimin.” Ensto loi jo 2000-luvun alussa EnstoNet -asennusjärjestelmän, joka kattaa tärkeimmät ryhmäjohtotason sähkönjakelun kompo-nentit ja liittimet. Niiden valikoima on laajentunut vuosien mit-taan pistoliitinjärjestelmän vakiinnuttaessa asemaa toimistojen ja liikerakennusten sähköistyksessä. Nyt esitelty konsepti vie ajattelua pidemmälle yhdistäen EnstoNet -järjestelmän sekä älykkään ohjauksen ja siihen liit-tyvän ohjelmointipalvelun. Pesosen mukaan tuloksena on mark-kinoiden joustavin ratkaisu esivalmisteltuun sähköistykseen ja sähkönohjaukseen. ”Uutta ja ainutlaatuista on, että olemme ulottaneet pistoliitettä-vyyden ohjauslaitteisiin asti. Kumppanimme on tunnettu saksalainen alan yhtiö Jung, jonka kanssa teemme yhteistyötä asennuskalus-teiden ja kodinohjausjärjestelmien alueella. Ensto Plugiin kuuluvat mukaan myös Ensto Intro -asennuskalustesarjan ohjaustuotteet.” Ytimessä ainutlaatuinen ohjauskotelo "Rakennat nopeammin, edullisemmin ja joustavammin. Säästät materiaaleja, aikaa ja sähköä." Näin listaa järjestelmän tarjoamia hyötyjä aluemyyntipäällikkö Sakari Nurkki, joka vastaa Enston ohjausjärjestelmätuotteiden myynnistä Suomessa. ”Nämä EnstoNet-asennuksista tutut hyödyt korostuvat enti-sestään, kun mukaan yhdistetään sähköistyksen ohjaus. Erikois-osaamista vaativan asennus- ja ohjelmointityön sijaan työmaalla kytketään esiohjelmoitu ohjausyksikkö esivalmistelluilla välijoh-doilla osaksi muuta kokonaisuutta. Näin säästyy aikaa rakennus-prosessin kriittisillä hetkillä ja vältetään hukkamateriaali, mikä näkyy kustannussäästöinä”. Perinteisesti esimerkiksi avokonttorikerroksen sähköistys Kari Heikkilä Ensto "


EnstoToday 2016 No1 / FI
To see the actual publication please follow the link above