Page 29

EnstoToday 2016 No1 / FI

Kauppakeskus Matkus, Kuopio • Avattu marraskuussa 2012 • Kerrospinta-ala 84 000 m² ja liiketiloja 90 • EnstoNet-kytkentöjen osuus yli 30 % kaikista kytkennöistä • Sähköurakan läpimenoaika lyheni 10 % eli 1 kuukauden • Materiaalin säästö 15 % perinteiseen asennukseen verrattuna ENSTO TODAY 1/2016 29 perustuu kerroskeskukseen, jossa voi olla jopa satoja lähtöjä. Kulu-tusalueille johtavia runkolinjoja voi olla kymmeniä ja paksujen kaa-peleiden pituudet jopa satoja metrejä. Ensto Plugia käyttämällä voidaan konttorikerroksen sähköistys suunnitella hajautettuna, jolloin kallis kerroskeskus korvataan kerroskytkimellä ja muutamalla runkolinjalla. Kaapelointi kulu-tuspisteisiin pysyy aina lyhyenä. Samalla vältetään oikosulkuvir-tamitoitukseen liittyvät ongelmat. Käyttöalueen, kuten avokonttorilohkon tai neuvottelutilan säh-köistyksen hoitaa runkolinjaan kytkettävä ohjauskotelo. Se ohjaa kaikkia tilan toimilaitteita kuten valaisimia, pistorasiapylväitä, ylä-pistorasioita ja ilmastointikojeita. Ohjauskoteloon voidaan lisätä ohjauslogiikkaa, mittauksia ja ylimääräisiä lähtöjä asiakkaan toi-veiden mukaisesti. ”Ohjauskotelo on Ensto Plugin ydinkomponentti, jonka kaltaista joustavaa ratkaisua ei markkinoilla entuudestaan ole. Se tarjoaa helpon tien hajautettuun ja muuntautumiskykyiseen sähköistys-järjestelmään monine eri hyötyineen”, Nurkki kuvailee. Kaikki hyötyvät toimintamallista Suunnittelijoiden näkökulmasta työ nopeutuu ja isotkin suunni-telmamuutokset voidaan toteuttaa helpommin sekä ennen että jäl-keen rakentamisen. Lisäksi ekotehokkaan ratkaisun käyttö säästää materiaalia jopa 57 % ja vähentää CO2-päästöjä 30 % verrattuna perinteiseen asennusmenetelmään. Rakennuttajat ja urakoitsijat säästävät aikaa ja materiaali-kustannuksia, minkä lisäksi työturvallisuus paranee asennuksen yksinkertaistuessa. Kiinteistönomistajille on merkitystä rakennusajan lyhenemi-sellä sekä säästöillä sähkörakentamisessa. Hyödyt näkyvät myös myöhemmin, sillä muutostyöt voidaan tehdä milloin tahansa tar-peiden muuttuessa. Toimistotalojen ja kauppakeskusten lisäksi Ensto Plugi sopii erityisesti liiketilojen, neuvottelutilojen ja koulujen sähköistykseen. Tekniikka ja palvelut yhdessä paketissa Ensto Plugi -ohjauskotelolta jakelu valaisimille ja pistorasioille on helppo toteuttaa pistoliittimin varustetulla haaroitinkotelolla. KNX- tai DALI-ohjaus voidaan toteuttaa huoneohjaimella ja mukaan voi kytkeä läsnäoloanturit. Järjestelmään kuuluu myös ohjauspainikkeita sekä monipuolinen valikoima uuden sukupolven LED-valaisimia. ”Ensto Plugiin olemme sisällyttäneet kaiken olemassa olevan ja tulevan, jota asiakaskohtaisen esivalmistellun sähköistysjärjes-telmän toteutukseen ja muutoksiin tarvitaan – niin tuotteet kuin palvelunkin”, Nurkki kiteyttää.


EnstoToday 2016 No1 / FI
To see the actual publication please follow the link above