Page 19

EnstoToday 2016 No1 / FI

ensto today | RATKAISUT Electric vehicle charging posts don’t yet crowd the landscape of France. But they’re coming. Ensto Today is pleased to introduce you to some of the pioneers Takaisin-maksun aika of electric traffic in France. Scott Diel Kaupo Kikkas ENSTO TODAY 1/2016 19 Enston ostaessa valaistusratkaisujen valmistaja Alppiluxin huhtikuussa 2014 Enston Tallinnan tehtaan johtaja Peeter Mõrd tutki yrityksen tuo-tevalikoimaa. ”Olin jo asentanut LED-valaisimet kotiini. Oliko mitään syytä olla laittamatta niitä myös tehtaaseen?” Hän tutustui Alppiluxin verkkosivuihin ja tutustui heidän myyntitiimiinsä. Sen jälkeen oli laskel-mien aika. Ensimmäisenä uuteen LED-aikaan siirryttiin Tallinnan tehtaalla marraskuussa 2014, kun LED-valaistus asennet-tiin varastotiloihin. 130 LED-valaisimen ja liiketunnistimen asennuksen hinnaksi tuli 68 000 euroa. Sijoituksen laskettiin maksavan itsensä takaisin 4,3 vuodessa. Elokuussa 2015 tuo-tantoalueelle asennettiin 120 LED-valaisinta, ja investoin-nille tuli hintaa 47 000 euroa. Takaisinmaksuajaksi laskettiin 2,5 vuotta. 115 000 euron kokonaisinvestoinnin keskimää-räinen takaisinmaksuaika on siis 3,5 vuotta. Mõrdin mukaan tehtaan tuotantolaitteisiin investoi-minen vaatii yleensä enintään viiden vuoden takaisinmak-suajan eikä takaisinmaksu ole koskaan taattu markkinoiden eläessä. ”Mutta valaistuslaskelmat ovat helppoja”, hän sanoo. ”Tiedämme käyttötunnit, ja kunhan rakennus pysyy käy-tössä, investointi tulee maksettua takaisin.” Jos asia on näin selvä, miksei kaikissa tehtaissa ole LED-valaistusta? ”Tuotannon ihmisillä on tapana keskittyä tuotan-toasioihin”, Mõrd pohtii, ”emmekä helposti lähde etsimään ratkaisuja jo valmiiksi toimiviin asioihin.” Mutta nyt kun olemme todistaneet idean toimivuuden Tallinnan tehtaalla, myös muut saattavat kokea valaistumisen. Elokuussa 2015 tuotantoalueelle asennettiin 120 LED-valaisinta, ja investoinnille tuli hintaa 47 000 euroa. Takaisinmaksu-ajaksi laskettiin 2,5 vuotta. 115 000 euron kokonaisinvestoinnin keskimääräinen takaisinmaksuaika on siis 3,5 vuotta. LEDit ovat järkevä ratkaisu tehtaisiin ja varastoihin. Miksi ne kuitenkin ovat niin harvinaisia tuotanto-ympäristöissä? Scott Diel Ensto 120 LED-valaisinta ja liikkeen- tunnistinta Sijoituksen määrä 47 000 € Takaisinmaksuaika 2,5 vuotta 47 000 eur 2,5 vuotta 120 kpl Valaistuslaskelmat ovat helppoja, tiedämme käyttötunnit ja kunhan rakennus pysyy käytössä, inves-tointi tulee maksettua takasin.” PEETER MÕRD "


EnstoToday 2016 No1 / FI
To see the actual publication please follow the link above