Page 20

EnstoToday 2016 No1 / FI

today | TAPAHTUMAT 20 ENSTO TODAY 1/2016 ensto Taistelu rintasyöpää ja kauneuden stereotypioita vastaan Monokini 2.0 –projekti järjesti hyväntekeväisyysmuotinäytöksen rintasyövästä selvinneiden kunniaksi Helsingissä. Ensto oli yksi tapahtuman ylpeistä tukijoista. Monokini 2.0 on taideprojekti, joka tutkii populaarikulttuurin kapeaa kuvaa naisten ihanteellisesta ulkonäöstä. Se pyrkii laajen-tamaan hyväksytyn kauneuden käsitteitä mm. rintasyövästä toipuneille naisille suun-nittelulla uima-asukokoelmalla. Projekti kulminoitui lokakuussa 2015 hyväntekeväisyysmuotishowhun, joka järjestettiin täysin vapaaehtoisvoimin. 90-vuotias Yrjönkadun uimahalli Helsingin keskustassa tarjosi tapahtumalle henkeäsal-paavat puitteet. Osallistumista, tukea ja positiivista energiaa Enston markkinointiviestintäpäällikkö Kaisa Kaikkonen oli yksi esiintymislavan rohkeista malleista. ”Olin onnekas, kun sain tehdä jotain niin ainutkertaista, ja vielä hyvän asian eteen”, sanoo Kaikkonen. ”Yleisön upeat reaktiot kävellessäni cat-walkia pitkin, kaikki se tunne, tuki ja posi-tiivinen energia, en unohda niitä koskaan.” Tapahtuman aikana tehdyt lahjoi-tukset ohjattiin Suomen Syöpäsäätiölle rintasyöpätutkimusta varten. Ensto oli yksi muotinäytöstä tuke-vista yrityksistä. Lisäksi yksi tapahtuman liikkeellepanijoista oli sen tuottajana toi-minut Enston perustajan Ensio Miettisen pojantytär Anna Miettinen. Yksi, kaksi, ei yhtään – olet kaunis joka tapauksessa Uima-asut on tyypillisesti suunniteltu nai-sille, jotka eivät ole kokeneet rinnanpoistoa. Tosiasia kuitenkin on, että suuri osa nai-sista, joiden rinta on poistettu syövän takia, ei hakeudu korjausleikkaukseen. Kaupoissa on vaatteita ja uima-asuja vain kaksirintaisille naisille. Rintasyövän sairastaneiden naisten on erittäin vaikea löytää itselleen sopivia ja hyvännäköisiä vaatteita. Monokini 2.0:n perustajat ja luovat johtajat, Katriina Haikala ja Vilma Metteri, pyysivät joukkoa suoma-laisia muotisuunnittelijoita suunnitte-lemaan uima-asukokoelman. Projektin tuloksena syntyi 10 haute couture -uima-asua, 10 upeaa valokuvaa, 10 voi-maannutettua naista sekä maailmaa kier-tävä valokuvanäyttely. ”Tällä projektilla haluamme sanoa, että kuka tahansa nainen, jolla on joko yksi tai kaksi tai ei yhtään rintaa, voi tuntea itsensä kokonaiseksi, ihanaksi ja kauniiksi”, sanoo Metteri. ”Huolimatta siitä, kuinka paljon paineita ympäristömme ja kult-tuurimme meille asettaa”, lisää Haikala. Taisteluun rintasyöpää vastaan! Maailman syöpätutkimusrahaston mukaan rintasyöpä on maailman yleisin syöpä naisilla, ja toiseksi yleisin syöpä kaiken kaikkiaan. Vuosittain diagnosoidaan 1.7 miljoonaa uutta tapausta (uusimmat tutki-mustulokset ovat vuodelta 2012). Tämä on noin 12 prosenttia kaikista uusista syöpäta-pauksista ja 25 prosenttia kaikista naisten sairastamista syövistä. Yksi nainen kah-deksasta sairastuu siihen jossain elämänsä vaiheessa. Noin 40 prosenttia suomalai-sista rintasyövästä selvinneistä naisista päättää rinnanpoistoleikkauksen jälkeen jatkaa elämäänsä yhden rinnan kanssa tai kokonaan ilman rintoja. Rintasyövän vastaiseen taiste-luun, siihen liittyvän tiedon lisäämi-seen ja asenteiden muuttamiseen on monia eri keinoja. Rintasyöpätutkimuk-seen lahjoittamisen lisäksi kannattaa ainakin liittyä Monokini-yhteisöön: www.facebook.com/Monokini2 Osallistu Suomen syöpäsäätiön Roo-sanauha- keräykseen: http://oma.syo-pasaatio. fi/roosa-nauha/5-2316 Lisätietoja Monokini 2.0:sta: Monokini 2.0 vetäjät ja shown emännät, Vilma Metteri (vas.) ja Katriina Haikala (toinen www.monokini2.com oikealta) mallien kanssa catwalkilla. Enston Kaisa Kaikkonen ensimmäisenä oikealta.


EnstoToday 2016 No1 / FI
To see the actual publication please follow the link above