Page 16

EnstoToday 2016 No1 / FI

ensto today | ENSTOLAINEN P elin henki on kannattava kasvu 16 ENSTO TODAY 1/2016 Enston hallituksen edellinen puheenjohtaja Risto Anttonen kertoi Ensto Todaylle ajatuksiaan kahden puheenjohtajuus- vuotensa varrelta. Scott Diel Kaupo Kikkas Anttonen on ollut mukana Enston hallituksessa vuodesta 2002 ja nousi sen puheenjoh-tajaksi 2014. Kaiken kaikkiaan hän on antanut panoksensa Enstolle jo 14 vuoden ajan. Anttonen on toiminut Ahlstromin ja Norpen toimitusjohtajana, ja luotsannut molemmat yri-tykset paikallisista toimijoista globaaleiksi yrityksiksi. Ensto Today keskusteli Anttosen kanssa prosessista, jonka avulla Enstosta tulisi vähemmän paikallinen, kun eri tuote-ryhmien relevantit markkina-alueet määritellään laajemmin. et Puheenjohtajana johdatte strategiatyötä määriteltäessä Enston liiketoiminnan laa-juutta. Millaisia visioita teillä on Enstolle? Päätavoite on löytää oikean-lainen kasvustrategia. Enstolla on laaja valikoima erilaisia teknologioita sekä hyvä tietopohja. Kehittymisen varaa on siinä, miten parannamme kasvustrategiamme suunnittelua ja toi-meenpanoa. Hallitus määrittää missä liiketoiminnassa olemme mukana, ja bis-nesten, strategisten liiketoimintayksik-köjen on löydettävä omat tapansa rakentaa kestävää kilpailuetua.


EnstoToday 2016 No1 / FI
To see the actual publication please follow the link above