Page 15

EnstoToday 2016 No1 / FI

Kun googlettaa ‘laddstolpe,’ eli ruotsiksi ‘lataustolppa’, Enston tuote on hakutulok-sissa määrä virtaa. Kun akku on latautunut täyteen, DLM kat-kaisee sähkönsyötön automaattisesti ja ohjaa sähkövirran toiseen autoon. Thu ei kokenut juuri lainkaan haasteita saadakseen DLM:n kytkettyä sähköjärjestelmään ja ohjelmiston toimi-maan. Enston asiantuntijat kirjautuivat etänä Thu:n järjes-telmään, jolloin kaikilla näkyi reaaliaikaisesti sama näkymä ja he pystyivät asentamaan järjestelmän yhteistyössä. Siitä lähtien kaikki on toiminut täysin moitteetta. Toinen Thu:ta houkuttanut DLM:n ominaisuus oli mah-dollisuus monitoroida ja ohjata järjestelmää etänä tietoko-neen, tabletin tai jopa älypuhelimen avulla. ”Voin tarkistaa sähkönkulutuksen mistä tahansa. Voin vapauttaa jumittu-neen luukun, jos lataajan RFID-kortti ei toimi.” Kasvavat markkinat Ruotsin markkinoilla sähköautot eivät vielä ole kovin yleisiä. Toisin on sen naapurimaassa Norjassa, joka on kuuluisa 50 000 sähköautostaan ja jossa valtio myöntää verohelpo-tuksia sähköautoilun kasvattamiseksi. Ruotsissa sähköau-toilijoiden tukeminen on vähäistä, ja tien päällä on vasta 13 000 sähköajoneuvoa. Mutta myös Ruotsissa sähköautomarkkina on kasvussa, ja Enston on myynyt maahan jo useita satoja Chago-lataus-laitteita, mukaan lukien latauspisteen jokaiseen Toyota-liik-keeseen sekä lataustolppia useaan McDonalds-ravintolaan. “Viime vuosi on ollut tähän mennessä kiinnostavin säh-köautoille ja Enstolle”, sanoo Klasson. ”Suurin osa asiakkaista ottaa itse asiassa minuun yhteyttä eikä toisinpäin.” Kun googlettaa ‘laddstolpe,’ eli ruotsiksi ‘lataustolppa’, Enston tuote on hakutuloksissa ensimmäisenä”, Klasson lisää. Ensto on siis ruotsiksi melkeinpä lataustolpan syno-nyymi, ja se tekee Enston aseman suorastaan kadehditta-vaksi. Kiitos Klassonin uurastuksen, ja Elmian kaltaisten menestystarinoiden, tilanne saattaa pysyä yhtä hyvänä tule-vaisuudessakin. Sähköasentajan SUURIN PAINAJAINEN “Elmiassa järjestettiin muutama vuosi sitten ruotsalaisen rocktähti Magnus Ugglan konsertti. Koko halli pimeni juuri bändin alettua soittaa”, muistelee Kent Gustafsson, joka on vastuussa tekniikan toiminnasta Elmiassa. Gustafsson ryntäsi esiintymislavan taakse etsimään ongelman syytä, mutta muutaman sekunnin kuluttua valot pala-sivat ja konsertti jatkui normaalisti. ”Kävi ilmi, että pimennys kuului esitykseen”, sanoo Gustafsson, ”mutta sydän siinä hetkeksi pysähtyi.” Lac Thu Phung esittelee miten hän pystyy monitoroimaan ja ohjaamaan DLM-järjestelmää älypuhelimensa avulla. ensimmäisenä." LEIF KLASSON Ensto Ruotsissa


EnstoToday 2016 No1 / FI
To see the actual publication please follow the link above