Page 14

2015TeitaVarten_No1

TUOT TAVUUS T U O T TAV U U S KOHENEE 14 | T EITÄ VARTEN PÄÄLLYSTEALALLA Rakennusalaa on toisinaan moitittu siitä, että sen tuottavuus on jäänyt muista toimi-aloista jälkeen. Tuottavuus ja sen paranta-minen on noussut nyt keskeiseksi teemaksi päällystealalla. Teiden ylläpitoon suunnatut määrärahat eivät ole kasvaneet yleisen kustannustason mukana ja tämä on osaltaan nostanut niin tilaajien kuin urakoitsijoidenkin mielenkiintoa tuotta-vuuden parantamiseen. Vähemmällä pitää saada aikaan enemmän. Kysyimme Liikenneviraston päällysteiden ylläpidosta vastaavalta hankinnan asiantuntija Katri Eskolalta, miten päällystealan tuottavuus on kehittynyt 2000-luvulla ja mitä käytännön hankkeita on jo tehty. HAASTATTELU: ANTTI TOLONEN KUVAT: INFRA RY


2015TeitaVarten_No1
To see the actual publication please follow the link above