Page 9

Suomi-USA | No1 2017

Naisten oikeuksien puolesta Tyttöjen elämä ja oikeudet ovat olleet harvoin huippupolitiikkojen asialistan korkeimmalla sijalla. Kun toimin Etyjin ihmiskaupan vastaisen toiminnan erityisedustajana vuosina 2006-2009, seurasin tiiviisti ulkoministeri Hillary Clintonin määrätietoista työtä tyttöjen ja naisten aseman parantamiseksi kansainvälisellä tasolla. Kun ulkoministeri Clinton oli paikalla, koin ensimmäistä kertaa, että tasa-arvo ja naisten asema olivat yksi politiikan pääkysymyksistä. Hän osoitti henkilököhtaisen sitoutumisensa kansainvälisillä huippuareenoilla. Järjestämääni isoon konferenssiin Hillary Clinton lähetti videotervehdyksensä. Muistan vielä, miten se herätti huomiota tässä miehisessä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä, että juuri ihmisoikeustyö sai Yhdysvaltojen ulkoministerin läsnäolon, edes virtuaalisesti. Kultainen hetki minulle. Minulla oli suuri kunnia tavata Clinton jokunen vuosi myöhemmin Washingtonissa, kun hän luovutti minulle virallisessa seremoniassa TIP Hero-palkinnon ihmiskaupan vastaisesta työstäni. Hän on ollut tasa-arvopolitiikan tae ja edustanut edistyksellistä, osaavaa ja kansainvälistä Amerikkaa. Kun sadattuhannet naiset marssivat Washingtonissa ja ympäri maailmaa, muistattaa se meitä siitä, ettemme saa antaa periksi tasa-arvotyössä. Meidän on jatkettava tasa-arvoa edistävien rakenteiden pystyttämistä. Naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia ja ihmisoikeudet ovat naisten oikeuksia. SUOMALAISET NAISET ovat osallistuneet poliittiseen päätöksentekoon täysillä poliittisilla oikeuksilla 110 vuotta. Alusta asti Suomen eduskunnassa on ollut naisia. Naiset kaikissa puolueissa ovat kantaneet erityistä huolta ja vastuuta heikommassa asemassa olevista naisista, lapsista ja perheistä. Suurimmat poliittiset edistysaskeleet on tehty yhteisvoimin, kun naiset yli puoluerajojen ovat yhdistäneet voimansa. Yhä nykyäänkin naisiin kohdistuuu vakavaa rakenteellista syrjintää, johon ei panosteta riittävästi. Vaikka rikoslaki kriminalisoi avioliitossa tapahtuvan raiskauksen ja väkivalta on aina julkisen syytteen alaista, naisiin kohdistuva väkivalta ja seksuaalinen hyväksikäyttö ymmärretään vieläkin liian TEKSTI JA KUVA: EVA BIAUDET usein naisten asiaksi, jonka voi ratkaista omilla valinnoillaan. Naisten asia on olla provosoimatta pukeutumalla, olla liikkumatta ulkona pimeällä, tai vain olla olemassa näkymättömänä. Tämän ajan vihapuhe sosiaalisessa mediassa kohdistuu usein naisiin. Viime aikojen tapahtumat, esimerkiksi Yhdysvaltojen vaalit, ovat vaikuttaneet maailmanlaajuisesti Trumpin pyrkiessä normalisoimaan niin sanottua locker room -puhetta. Ihmettelen, miksi miehet eivät vastusta kovaäänisemmin tällaisen miesroolin vahvistamista. Jos olisin mies, en todellakaan haluaisi miehen roolimallin muokkaantuvan luolamiehen suuntaan. Pohjoismaisittain sanomme, että julkiset palvelut ovat naisen paras ystävä. Tasa-arvon toteuttaminen edellyttää rakenteita, jotka tarjoavat palveluita kaikille taloudellisesta asemasta riippumatta. Kouluruokailusta ja kunnallisesta päivähoidosta alkaen on rakennettu yhteiskuntarakenteita, jotka ovat mahdollistaneet naisten osallistumisen työmarkkinoille. ITSENÄINEN VEROTUS ja sosiaaliturva ovat luoneet perustan naisten vapaudelle ja riippumattomuudelle. Lainsäädäntö ja käytäntö, joka julkisen terveydenhuollon osana on mahdollistanut naisille oikeuden päättää omasta ruumiistaan, raskaudestaan ja ehkäisystään, on myös osaltaan tukenut naisten itsenäisyyttä ja vapautta. Tasa-arvokehitystä on määrätietoisesti tuettu rakenteellisesti, monestakin syystä. Tasa-arvo ei ole ollut hyvän yhteiskunnallisen aseman omaavien erioikeus. Suomalaisnaisten poliittinen osallistuminen on vahvistunut ja eduskunnassa on yli kaksikymmentä vuotta ollut yli 40 prosenttia naisia. Fifty-fifty tilanne ei näytä kuitenkaan toteutuvan ilman konkreettisia ponnisteluja. Poliittinen osallistuminen ei ole myöskään poistanut sukupuolen mukaan segregoituneita työmarkkinoita eikä se ole avannut naisille merkittävää taloudellista päätösvaltaa. Se ei ole pystynyt pysäyttämään naisten esineellistämistä ja seksuaaliobjektina käyttämistä. OLI AIKA miljoonien naisten marssia Washingtonissa, Brysselissä ja Helsingissä. On aika nostaa tasa-arvo ja naisten oikeudet huippupolitiikkaan. Siellä, missä naisten asema on tasa-arvoisempi ja naiset osallistuvat yhteiskuntaan ja työelämään, syntyy hyvinvointia ja vauvoja. Tasa-arvoon pyrkiminen on älyllisen päättelyn luonnollinen tulos. Oikea win-win. Nyt on jälleen aika sanoa se ääneen! Eva Biaudet on RKP:n kansanedustaja. Kesäkuussa 2011 Yhdysvaltain ulkominis- teriö palkitsi Biaudet’n ihmiskaupan vastaisesta työstä. Naiset politiikan huipulla Suomessa ja Yhdysvalloissa 1907 Ensimmäisissä eduskuntavaaleissa valittiin 19 naista kansanedustajaksi. 1917 Jeannette Rankin kongressiedustajaksi. 1995 Tarja Halonen ulkoministeriksi. 1997 Madeline Albright ulkoministeriksi. 2000 Tarja Halonen presidentiksi. 2003 Anneli Jäätteenmäki pääministeriksi. 2007 Nancy Pelosi edustajainhuoneen puhemieheksi. SUOMI – USA 9


Suomi-USA | No1 2017
To see the actual publication please follow the link above