Page 33

Suomi-USA | No1 2017

ULKOMAILLA matkustettaessa sairastumisesta tai tapaturmasta aiheutuvat kustannukset saattavat muodostua yllättävän suuriksi, siksi matkavakuutus kannattaa pitää voimassa riittävän kattavana. Vakuutusyhtiöt suosittelevat tarkistamaan matkavakuutuksensa aina ennen matkalle lähtöä ja vähintään vuosittain, aina vakuutuskauden vaihtuessa. EMA Groupin lääkäri Mika Tamminiemi muistuttaa, että matkavakuutuksiin liittyy korvattavuutta rajoittavia ehtoja. Sen vuoksi on tärkeää ymmärtää jo ennen matkaa, mitä matkavakuutuksesta voidaan korvata ja mitä ei. Tieto sairastumisesta on tärkeää saattaa vakuutusyhtiön tietoon mahdollisimman nopeasti, mikäli matkustaja toivoo sairaustapaukseen liittyvien kustannusten hoitamista vakuutusyhtiön kautta. Vakuutusyhtiössä tehdään päätös maksusitoumuksesta, joka toimitetaan hoitavaan sairaalaan tai lääkärille. – Täysmääräinen vakuutuskorvattavuus voidaan myöntää ainoastaan silloin, kun kyseessä on matkan aikana alkanut uusi ja aiemmin diagnosoimaton sairaus, Tamminiemi sanoo. Mikäli sairastumisen ei voida katsoa olevan odottamaton tai sen tutkimukset tai hoito ovat kesken matkalle lähdettäessä, matkavakuutuksestakaan ei yleensä korvata mitään. Havaijilla sairastunut Helena Lylyharju amerikkalaisen Global JetCaren ambulanssikoneen miehistön ja suomalaisen lääkärin Heini Piiroisen kanssa Chicagon O´Haren lentokentällä. Vakuutusyhtiö lennätti lääketieteen lisensiaatti Heini Piiroisen Chicagoon varmistamaan Helenan turvallisen kotimatkan. Turvallista matkaa Amerikkaan Kun kyseessä on aiemman sairauden odottamaton paheneminen, vakuutus korvaa yleensä ainoastaan välittömän ensiapuluonteisen hoidon vakuutusehtojen mukaan. Myöskään potilaan kotiuttamisesta aiheutuvia matka- tai majoituskustannuksia ei korvata. Vahingon korvattavuus ratkaistaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti. Esimerkiksi, jos vakuutetulla on krooninen sairaus, joka oireilee säännöllisesti ja toistuvasti, ei matkalla tapahtunutta tilan muutosta tai pahenemista yleensä voida pitää lääketieteellisesti arvioiden odottamattomana. Näin ollen aiempien perussairauksien, kuten vaikkapa astma, sepelvaltimosairaus tai rytmihäiriöt, paheneminen saattaa aiheuttaa matkustajalle huomattavia ongelmia. Kellon ympäri lääketieteellistä tukea Suomesta Matkavakuutusten piiriin liittyvistä sairastumisista huolehtii Suomessa EMA Group Oy. Se on lääketieteellinen avustusorganisaatio, jonka erityisosaajat auttavat vakuutusyhtiöitä hankalien, matkoilla tapahtuvien sairaustapausten hoidossa. EMA palvelee selvällä suomenkielellä 365 päivänä vuodessa, kellon ympäri. Matkavakuutusyhtiöillä on omia matkahätäpalveluja, kuten Eurooppalaisen 24 h, josta saa ulkomaanmatkalla ollessa apua luotettavan lääkärin tai sairaalan valintaan, henkilökohtaista tukea sairaus- tai loukkaantumistilanteessa ja maksusitoumuksen sairaalahoitoon, leikkaukseen tai muuhun toimenpiteeseen. – On tärkeää, että suomalainen ammattilainen voi keskustella ulkomaisen, suomalaista potilasta hoitavan kollegan kanssa, Tamminiemi korostaa. Amerikassa potilasta hoitavan lääkärin tavoittaminen ei ole kuitenkaan aina helppoa, vaikka lääkärit keskustelevat mielellään potilaan ja hänen läheistensä kanssa tutkimuksista ja hoidoista. Tässä läheiset voivat olla aktiivisia, jotta keskusteluyhteys syntyy. Suurin osa potilassiirroista voidaan tehdä tavallisilla lennoilla. Potilaiden kotiuttaminen saattaa kuitenkin olla haasteellista. Paluu ei ole välttämättä mahdollinen esimerkiksi lentojen paikkatilanteen vuoksi. – Toisaalta yksityiskoneilla tehtäviä ambulanssilentoja käytetään hyvin mittavien kustannusten – kymmenistä satoihin tuhansiin euroihin – vuoksi ainoastaan eritystapauksissa. Niihin saatetaan joskus turvautua myös poikkeuksellisen vaikeiden matkajärjestelyiden vuoksi, Tamminiemi sanoo. SUOMI – USA 33


Suomi-USA | No1 2017
To see the actual publication please follow the link above