Page 5

Advokaatti | 2017 No2

Mika Ilveskero, Salla Suominen Rickard Langenskiöld, YRITYSSANEERAUSPÄIVÄ 2017, 11.5. Piru asuu yksityiskohdissa. Niin myös saneerausohjelman laatimisen yhtey-dessä. Saneerausvelkojen ja uusien velkojen erottelu voi olla pulmallista ja selvittäjän on otettava kantaa erilaisten velkojen, vaatimusten ja sopimusten käsittelyyn saneerauksen eri vaiheissa. Seminaari antaa kattavan selvityksen velkojen ja vastuiden käsittelystä saneerausmenettelyssä. Käsiteltäviä aiheita tarkastellaan selvittäjän, velkojan ja tuomioistuimen näkökul-mista. Seminaari antaa käytännön työkaluja yrityssaneerausten parissa työskenteleville. Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori 547,50 € (norm. 730 €) Ulla von Weissenberg KULJETUSOIKEUSPÄIVÄ 2017, 16.5. Hallitsetko kuljetussopimukset? Tavarankuljetusten sujuvuus on yhä tärkeämpi kilpailutekijä yrityksille. Toimitusten luotettavuus ja kohtuul-linen hinta vaativat monen tekijän yhteensovittamista. Kuka vastaa, jos jokin menee vikaan: lähettäjä, vastaanottaja, rahdinkul-jettaja vai huolitsija? Seminaarissa kuljetusoikeutta tarkastellaan useista eri näkökulmista ja se antaa valmiuksia hyvien kuljetussopimusten laadintaan. Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori 547,50 € (norm. 730 €) Markku Fredman LAKIMIESLIITON KOULUTUS RIKOSPROSESSIPÄIVÄ, 10.5. Rikosprosessipäivässä paneudutaan rikosprosessin ajankohtaisiin linjauksiin ja osin avoimiinkin kysy-myksiin. Tänä vuonna ohjelmassa on ajankohtaisen oikeuskäytännön lisäksi muun muassa asianomis-tajan asemaan, silminnäkijätodistamisen näyttöar-voon, itsekriminointisuojaan ja hyödyntämiskieltoon liittyviä aiheita. Luennoitsijoina: • Asianajaja, OTL Markku Fredman, Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy (pj.) • Oikeusneuvos Pekka Koponen, korkein oikeus • Asianajaja Riitta Leppiniemi, Asianajotoimisto Susiluoto Oy • OTT, VT, hovioikeuden esittelijä Teija Stanikić, Helsingin hovioikeus Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori 547,50 € (norm. 730 €) Hintoihin lisätään alv 24 %. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Talentum Pro on nyt Alma Talent Pro. lakimiesliitonkoulutus.fi


Advokaatti | 2017 No2
To see the actual publication please follow the link above