Page 35

Advokaatti | 2017 No2

ADVOK A AT T I / 2-2 017 35 OHJELMA 8.30 Ilmoittautuminen ja kahvi 9.00 Johdatus päivän aiheeseen (Huhtamäki) - lyhyt kertaus eurooppalaisista täytäntöönpanosäädöksistä - uudet säädökset (EAPO, MKA) lyhyesti 9.15 Bryssel I -asetus (Linna) - suhde maksukyvyttömyysasetukseen - suhde välimiesmenettelyyn - rajat ylittävä vanhentuminen Uusi maksukyvyttömyysasetus - soveltamisala - COMI ja toimipaikka - rajat ylittävä takaisinsaanti 11.00 Brunssitauko 11.30 Rajat ylittävät turvaamistoimet Bryssel I -asetuksen mukaan (Huhtamäki) - väliaikaisen turvaamistoimen käsite - mitä mahdollistetaan? Tiliturvaamismääräykset EAPO-asetuksen mukaan (Huhtamäki) - soveltamistapa - riskit hakijalle ja vastapuolelle KOULUTTAU TUMISVELVOITE 3,5 h - poissulkeminen 13.00 Tilaisuus päättyy HINTA: 220 euroa (sisältää brunssin ja kahvit) ja 170 euroa etäosallistujille ILMOITTAUTUMINEN: Nettisivuilta viimeistään 16.5. JÄRJESTÄJÄ: Suomen Asianajajaliitto SOVITTELUN PERUSTEET Helsinki 19.9.2017, Scandic Marski, Mannerheimintie 10, Helsinki Puheenjohtaja asianajaja Antti Pulkkinen, Inventio Asianajotoimisto Oy OHJELMA 9.00 Päivän avaus ja osallistujien esittely Antti Pulkkinen 9.20 Sovittelu riidanratkaisumenettelynä Asianajaja Petri Taivalkoski, Roschier Asianajotoimisto Oy 10.00 Tehokkaan sovittelun perusteet Käräjätuomari Antti Heikinheimo, Espoon käräjäoikeus 11.00 Tauko 11.15 DVD sovittelusta 11.40 Tuomioistuinsovittelu Yliopistotutkija, dosentti Kaijus Ervasti, Helsingin yliopisto 12.30 Lounas 13.30 Asianajajan rooli tuomioistuinsovittelussa Antti Pulkkinen 14.15 Kahvi 14.30 Asiantuntija-avusteinen tuomioistuin- sovittelu lapsiasioissa ja tuomarin rooli sovittelijana Käräjätuomari Tea Ståhlberg, Päijät-Hämeen käräjäoikeus 15.15 Sovittelunäytös 16.15 Keskustelua ja päätössanat 16.30 Tilaisuus päättyy HINTA: 250 euroa (sisältää kahvit ja lounaan) ILMOITTAUTUMINEN: Nettisivuilta viimeistään 22.8. JÄRJESTÄJÄ: Suomen Asianajajaliiton sovittelu-lautakunta NUORTEN PÄIVÄT 27.–28.10.2017 Aulanko, Hämeenlinna Ohjelma myöhemmin. SOVITTELUN JATKOKURSSI 10.–11.11.2017 Helsinki Ohjelma myöhemmin. 15.15 Merilain mukainen laivojen takavarikointi, Antero Seppä 16.00 Tilaisuus päättyy HINTA: 195 euroa kurssipaikalla osallistuvalle (sisältää kahvit) ja 175 euroa etäosallistujalle ILMOITTAUTUMINEN: Nettisivuilta viimeistään 2.5. JÄRJESTÄJÄ: Suomen Asianajajaliitto KIINTEISTÖNKAUPPARIIDAT – AJANKOHTAISIA KYSYMYKSIÄ 19.5.2017 Vaasa, Vaasan hovioikeus, Rantakatu, Hovioikeudenpuisto, klo 9.00–12.30 5.6.2017 Tampere, Pirkanmaan käräjäoikeus, Kelloportinkatu 5 A, klo 12.00–15.30 9.6.2017 Turku, Turun hovioikeus, Olavintie 2, klo 12.00–15.30 12.6.2017 Helsinki, Helsingin käräjäoikeus, Porkkalankatu 13, klo 12.00–15.30 Luennoitsija: professori Matti Niemi, Itä-Suomen yliopisto Kurssilla tarkastellaan kiinteistönkauppariitoja erityisesti pitäen silmällä kosteus- ja homevauri-oituneita omakotitaloja. Ajankohtaisia kysymyksiä ovat reklamaatioon liittyvät kysymykset (mm. ennakkopäätöksiin KKO 2008:8 ja KKO 2016:69 liittyen). Ajankohtaisia ovat myös rakentamista koskevien määräysten ja hyvän rakentamistavan merkitys arvioitaessa kiinteistön virheellisyyttä. Korjauskustannusten määrän merkitys on myös ollut esillä tuoreissa ennakkopäätöksissä (mm. KKO 2015:58). Erillisiä mutta aiheeseen liittyviä kysymyksiä ovat lisäksi kuntotarkastuksen mer-kitys suhteessa ostajan ennakkotarkastusvel-vollisuuteen, kuntotarkastajan korvausvastuu ja maakaaren virhesääntelyn vertaaminen ulosotto-kaaren virhesääntelyyn. HINTA: 170 euroa + alv 24 % (sisältää kahvin) ILMOITTAUTUMINEN: Sitovat ilmoittautumiset nettisivuilta viimeistään 11.5. (Vaasa), 29.5. (Tam-pere), 1.6. (Turku) ja 5.6. (Helsinki) JÄRJESTÄJÄT: Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta ja Suomen Asianajajaliitto EUROOPPALAISET TÄYTÄNTÖÖNPANO-SÄÄDÖKSET JA -MAHDOLLISUUDET Helsinki 30.5.2017, Tekniskan Salit, Eerikinkatu 2, 6. krs, klo 9.00–13.00 Tervetuloa viettämään aamupäiväbrunssia eurooppalaisten täytäntöönpanoasetusten parissa. Päivän teemaan meidät johdattavat asianajaja, VT, OTL, KTM Heikki Huhtamäki, Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy sekä prosessioikeuden pro-fessori Tuula Linna, Lapin yliopisto. koulutusta MYÖS ETÄNÄ Asianajajaliiton järjestämiin koulutustilaisuuksiin ilmoittaudutaan em. päivämääriin mennessä net-tisivuilla www.asianajajaliitto.fi/koulutus olevilla ilmoittautumislomakkeilla. Ohjeita etäosallistujille Joillekin kursseille voi osallistua myös etänä omalta tietokoneelta. Osallistuja tarvitsee tätä varten tietokoneeseensa internetyhteyden ja kai-uttimet. Esitysmateriaali toimitetaan etukäteen ja etäyhteys testataan tarvittaessa ennen kurssipäi-vää. Osallistuja voi esittää luennoitsijalle chatin avulla tai sähköpostitse kysymyksiä, joihin vasta-taan koulutuspäivän aikana. Peruutusehdot Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta mak-suttomasti. Myöhemmin kuin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % osallistumismaksusta ja myöhemmin kuin viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista osallistumismaksun kokonaisuudessaan. KOULUTTAU TUMISVELVOITE 6,5 h KOULUTTAUTUMI SVELVOITE 3 h Odotamme palautettasi Mitä ajatuksia tämä lehti herätti? Mistä aiheista haluaisit lukea Advokaatissa? Odotamme viestiäsi: advokaatti@asianajajaliitto.fi


Advokaatti | 2017 No2
To see the actual publication please follow the link above