Page 34

Advokaatti | 2017 No2

34 ADVOK A AT TI / 2-2017 VEROPROSESSIOIKEUDEN AJANKOHTAISPÄIVÄ 5.5.2017 Tampere, Sokos Hotel Ilves, Hatanpään valtatie 1, klo 12.00–15.30 15.5.2017 Helsinki, Tekniskan Salit, Eerikinkatu 2, 6. krs, klo 12.00–15.30 Luennoitsija: OTT Matti Urpilainen, Tampereen yliopisto Koulutuksessa käydään läpi veroprosessin ajan-kohtaisia lainsäädäntömuutoksia sekä käsitellään tärkeimpiä veroprosessin erityiskysymyksiä ja niihin liittyviä prosessitaktisia seikkoja. OHJELMA: − Vuoden 2017 alusta uudistuneet verotuksen oikaisusäännökset ja muutoksenhakuajat − Ajankohtaista menettelykysymyksiin liittyvää oikeuskäytäntöä − Veroprosessin erityiskysymyksiä − Verotarkastusmenettely − Ennakkopäätösvalituksen käyttöala − Suullisen käsittelyn vaatiminen − Oikeudenkäyntikuluvaatimukset − Menettelyväitteiden esittäminen − Veronkorotus veroriidan kohteena − Näytön arviointi ja todistustaakka veroasioissa HINTA: 170 euroa + alv 24 % (sisältää kahvin) ILMOITTAUTUMINEN: Sitova ilmoittautuminen nettisivuilta viimeistään 24.4. (Tampere) ja 3.5. (Helsinki) JÄRJESTÄJÄT: Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta ja Suomen Asianajajaliitto MITÄ ASIANAJAJAN TULEE TIETÄÄ KULJETUS- JA MERIOIKEUDESTA? Helsinki 9.5.2017, Suomen Asianajajaliitto, Simonkatu 12 B, 2. krs, klo 13.00–16.00 Luennoitsijat: professori Ellen Eftestöl-Wilhelmsson, Helsingin yliopisto; yliopistonlehtori, KTT, OTL Tuija Viinikka, Turun yliopisto ja VT Antero Seppä, Asianajotoimisto Hiltunen Lepistö & Liukkonen Oy Koulutustilaisuus alkaa johdatuksella kuljetus-sopimusten sääntelyyn tarkastellen erityisesti vastuukysymyksiä. Kuljetussopimuksella sopi-mustyyppinä on omat erityispiirteensä. Eri kul-jetusmuotojen sääntelyllä on eroja, mutta myös runsaasti yhtäläisyyksiä. Yhdistetyt kuljetukset tuovat lisäksi haastetta kuljetussopimusten tulkin-taan.  Koulutuksessa luodaan katsaus myös yhden kuljetusmuodon sääntelyyn. Tarkoitus on tarkas-tella tiekuljetussopimuslain ja CMR-sopimuksen soveltamisalaa ja pakottavuutta, rahdinkuljettajan vastuun pääsääntöä sekä vastuuta rajoittavia ja poistavia tekijöitä. Esille tuodaan erityisesti sään-nösten tulkinnassa esiintyneitä ongelmakohtia oikeustapausten avulla. Lopuksi tutustutaan meri-lain mukaiseen laivojen takavarikointiin ja siihen liittyvään sääntelyyn. OHJELMA Huomioithan, että ensimmäinen luento on englanniksi. 13.00 An introduction to the law related to Contracts of Carriage, Ellen Eftestöl-Wilhelmsson 14.00 Tauko 14.15 Tiekuljetussopimuslain ja CMR- sopimuksen pääpiirteet, Tuija Viinikka MYÖS ETÄNÄ koulutusta KOULUTTAUTUMISVELVOITE 3 h KOULUTTAUTUMISVE LVOITE 3 h Taideteosten aitouden tutkimukset ja arvonmääritykset Uusin teknologia, 13 eri menetelmää Monitieteinen tutkimustiimi Mobiililaboratorio Lisätietoja: Tiina Koivulahti puh. + 358 400 248 083 www.recenart.com recenart-ilmoitus-aadvokaatti-57x140mm-20170221.indd 1 20.3.2017 15.48


Advokaatti | 2017 No2
To see the actual publication please follow the link above