Page 31

Advokaatti | 2017 No2

fakta ADVOK A AT T I / 2-2 017 31 ASIANAJAJA BENJAMIN BADE, 33, sai Suo-men Asianajajaliiton Säätiöltä 5 000 euron apurahan kansainvälisen kauppaoikeuden LL.M.-tutkintoon. Opiskelu Madridissa IE Law Schoolissa kesti 10 kuukautta, ja Bade valmistui viime kesänä. Ennen jatko-opintojaan Bade oli työskennellyt viitisen vuotta Castrén & Snellmanilla yrityskaup-pojen parissa. Hän oli jo jonkin aikaa katsellut omaan alaansa sopivia jatko-opiskeluohjelmia. – Olin päättänyt suorittaa tutkinnon ennen kuin hain apurahaa. Kuulin säätiön apurahasta kollegoiltani. Tuki oli kyllä todella merkittävä, sillä ulkomailla opiskelu on suuri investointi. Jo pelkät lukukausimaksut ovat useita kymmeniä tuhansia euroja, Bade kertoo. Säätiön tuen lisäksi Bade rahoitti jatko-opinnot ja elämisen Madridissa muun muassa omin säästöin. Hän sai myös toisen apurahan Paulon Säätiöltä. Apurahan hakuohjeet säätiön nettisivuilla ovat Baden mielestä selkeät. – Jokunen päivä meni, kun tein omia kustan-nusarvioita ja kasasin materiaalia. Se ei ollut mitenkään mahdoton homma. Säätiön säännöissä korostetaan, että apura-han avulla on tarkoitus vahvistaa ammatillista osaamista. – Jatko-opiskelu avartaa, ja opin uutta mui-den maiden oikeusjärjestelmistä sekä liikeju-ridiikan erityispiirteistä. Olen työssäni tekemi-sissä kansainvälisten yrityskauppojen kanssa, joten tästä opiskelusta ja kokemuksesta on ollut suurta hyötyä työssäni. – Lisäksi englannin kielen taitoni vahvistui entisestään. Opiskeluaikana syntyi myös kan-sainvälisiä verkostoja, joista on varmasti hyötyä jatkossa. Työnantaja ja esimies tukivat ja kannustivat Badea opintoihin, ja opiskelun jälkeen hän palasi mielellään töihin. – Oikeustieteen jatko-opinnot ovat parhaim-millaan käytännönläheisiä. Oli tärkeää, että olin jo ehtinyt kartuttaa työkokemusta ja hal-litsin tietyt prosessit. Siksikin sain opinnoista paljon irti. 10 kuukautta Madridissa


Advokaatti | 2017 No2
To see the actual publication please follow the link above