Page 29

Advokaatti | 2017 No2

ADVOK A AT T I / 2-2 017 tulokulma 29 KOLUMNISTI ELINA GRUNDSTRÖM ON JULKISEN SANAN NEUVOSTON PUHEENJOHTAJA. @ELINAGRUNDSTROM Tuohtuminen on poliittista Jos vihreä poliitikko lentää joka vuosi Thaimaahan, se on vähän noloa. Koko perheen aurinkoloma kaukomailla aiheuttaa enemmän ilmastopäästöjä kuin omakotitalon lämmitys vuodessa. Henkilökohtainen voi olla poliittista, mutta po-liittisen päättäjän elämänvalinnat eivät sitä kuitenkaan ole. Ne vaikuttavat poliitikon maineeseen, mutta eivät muuta maailmaa. Ilmastonmuutosta eivät yhden ihmisen valinnat pysäytä, eikä miespoliitikon oma isyysloma muuta naisten asemaa työmarkkinoilla. ON KUITENKIN ASIOITA, joissa poliitikkojen henkilökoh-tainen käyttäytyminen vaikuttaa suoraan maailman tilaan. Thaimaa on hyvä esimerkki myös tästä. Thaimaan sananvapaustilanne on heikentynyt voimak-kaasti vuonna 2014 valtaan nousseen sotilasjuntan valta-kaudella. Journalisteja pidätetään ja uhkaillaan. Nettiä sensuroidaan ja juntan toimintaa kritisoivia toimittajia lähetetään asennekasvatusleireille. Jo satakunta ihmistä on saanut uusien vallanpitäjien ai-kana tuomion majesteettirikoksesta. Siihen voi syyllistyä pelkästään vitsailemalla kuninkaan koirasta, siitä voi saada jopa 15 vuoden vankeustuomion, ja siihen liittyviä syytteitä käytetään yleisesti toisinajattelijoiden vaientamiseen. Tällä hetkellä majesteettirikoksesta on syytettynä esimerkiksi oikeustieteen opiskelija, joka oli jakanut Facebookissa ku-ningasta käsittelevän BBC:n uutisen. MITEN TÄMÄ SITTEN liittyy poliitikkojen käyttäytymiseen? Vierailin helmikuussa lehdistönvapautta käsittelevässä seminaarissa Bangkokissa. Siellä journalistien suurin huoli ei yllättäen ollut majesteettirikoslaki tai sotilasjuntta – vaan kansalaismielipiteen muuttuminen. Thaimaassa valmistellaan parhaillaan uutta medialakia. Siinä suomalaista Julkisen sanan neuvostoa vastaavien thai-maalaisten medianeuvostojen itsenäisyyttä aiotaan vähen-tää siirtämällä ne viranomaisten valvontaan. Journalistien suureksi järkytykseksi vain harva thaimaalainen vastustaa tällaista lehdistönvapauden rajoittamista. Kansalaiset ovat alkaneet pitää journalisteja niin epäilyttävinä, että heitä pitääkin kontrolloida. VIELÄ 1990-LUVULLA thaimaalaiset kokoontuivat haltioitu-neina kaduille kannattamaan sanan- ja lehdistönvapautta ja muita poliittisia perusoikeuksia. Vuonna 1997 voimaan tul-leessa liberaalissa perustuslaissa niiden asemaa vahvistettiin. Seminaarissa puhuneet toimittajat arvioivat, että mie-lipideilmaston muutos johtuu poliitikkojen käyttäytymi-sestä. Thaimaassa poliitikot ovat arvostelleet rajusti sekä yksittäisiä toimittajia että journalismia yleisesti. Median mustamaalaamiseen ei ole syyllistynyt ainoastaan sotilas-juntta. Myös nykyään maanpaossa elävä entinen pääminis-teri Thaksin Sinawatra hyökkäsi rajusti mediaa vastaan ja haastoi toimittajia oikeuteen, kun he käsittelivät häneen kohdistuvia korruptioepäilyjä. SUOMESSA SANAN- ja lehdistönvapauden arvostamista on pidetty itsestäänselvyytenä. Thaimaan esimerkki kertoo, että mieliala voi muuttua nopeasti, jos suositut poliitikot eivät tuohtuessaan malta olla leimaamatta kokonaisia tiedotus-välineitä tai koko journalismia puolueelliseksi valehteluksi. Suomessa johtavat poliitikot ovat itsekin viime aikoina tuoneet esiin sitä, että yhteiskunnan faktapohjaisuuden heikkeneminen on suuri uhka demokratialle. He ovat myös esittäneet väitteitä, joiden mukaan informaatiovaikutta-misesta on tullut vakava turvallisuuspoliittinen ongelma. Juuri tästä syystä poliitikkojen pitäisi muistaa, että vale-median vastaisessa taistelussa henkilökohtainen tuohtu-minen on poliittista. Vaikka päättäjät eivät voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen omilla elämänvalinnoillaan juuri lainkaan, heillä on suuri vaikutusvalta journalismia koske-vaan mielipideilmastoon. Heidän pitäisi vahvistaa aidon faktapohjaisen journalismin asemaa ja auttaa kannattajiaan erottamaan se tahallisista valheista silloinkin, kun joku yk-sittäinen juttu suututtaa. Siinä maltti on valttia. Journalismi ei ole virheetöntä, mutta sitä ei paranneta leimaamalla aidot mediat valemedioiksi, vaan pyytämällä mahdollisten asiavirheiden oikaisemista kaikessa rauhassa. Päättäjillä on suuri vaikutusvalta journalismin mielipideilmastoon.


Advokaatti | 2017 No2
To see the actual publication please follow the link above