Page 54

MOODI | 2017 / No2

LABQUALITY NYT Laaduntarkkailupäivistä Labquality Days -kongressiin TEKSTI: PIRJO LEVÄNEN JA HARRI LAITINEN KUVAT: JUKKA ALASAARI Labqualitylla on vahva ja pitkä perinne Laaduntarkkailupäivien, sittemmin Labquality Days -kongressin, järjestämisestä. 54 Moodi 2/2017 Jälleen helmikuussa saatiin tapahtuman historiikkiin onnistunut jatko-osa, kun laboratoriolääketieteen ja bioanalytiikan sekä terveydenhuollon ammattilaiset kokoontuivat Messukeskuksen Kokoustamoon kahdeksi päiväksi 9.-10.2.2017. Osallistujat saivat kansallisen ja kansainvälisen läpileikkauksen alan kuumimmista ja ajankohtaisimmista trendeistä, innovaatioista, digitaalisuudesta, palveluista ja tuotteista. Kansainvälisyyden pitkät perinteet Laaduntarkkailupäivien nimellä tapahtuma on kulkenut jo vuosikymmenten matkan. Uudistunut Labquality Days kuvaa kuitenkin paremmin ohjelman kansainvälisyyttä ja monipuolisuutta. Ensimmäinen kansainvälinen luennoitsija kutsuttiin kongressiimme jo neljännesvuosisata sitten. Tuolloin englanninkielinen luento-osuus Nordic Approaches in Quality Control kokosi paikalle joukon pohjoismaisia asiantuntijoita, kuten professori Carl Henric de Verdier Ruotsista, tohtori Per Kr. Lund Norjasta ja tohtori Torngy Groth Ruotsista. Helmikuussa 2017 kongressiosallistujia saapui yli 20 maasta. Tärkeä tekijä on varmasti se, että Labqualitylla on vahva rooli ulkoisena laadunarvioinnin tuottajana kaikille laboratoriolääketieteen erikoisaloille yli 40 maassa. Onnistunut verkostoituminen ja pitkäaikaiset kumppanuudet ulkomailla paikallisten toimijoiden kanssa näkyvät tänä päivänä myös kongressin luentosaleissa, näyttelyalueella ja käytävillä. Kansainvälisen osuuden teemoina tänä vuonna olivat Evidence Based Laboratory Medicine ja Impact of Total Quality Management (TQM). On hienoa ha- vaita, että enenevissä määrin myös suomalaisia osallistujia hakeutuu kansainvälisiin sessioihin. Kansainvälisyys näkyi myös näyttelyssä Tapahtumassa järjestettiin ensimmäistä kertaa kansainvälinen ePoster-näyttely, joka pidettiin Talvipuutarhan puolella. Kaikki sähköiset posterit olivat etukäteen tutustuttavissa mobiiliapplikaation kautta sekä nähtävissä kongressissa suurilta kosketusnäytöiltä, ja postereista kaksi parasta palkittiin. Laaja-alainen näyttely useine näytteille- asettajineen on ollut pitkään tärkeä tuki tapahtumalle. Tänä vuonna näytteilleasettajia oli lähes 60, ja joukossa oli niin pieniä, keskikokoisia kansallisia kuin myös suuria globaalisti operoivia yrityksiä. Näytteilleasettajat ottivat kansainväliset vieraat otettiin erinomaisesti vastaan, mikä sai vierailta kiitosta. Samoin tutuksi tullut Speaker’s Corner ohjelma laadittiin siten, että osa esityksistä oli englanninkielisiä ja palveli kaikkia kuulijoita. Tänä vuonna yritykset jo ottivat rohkeasti puheenvuoroja kertoakseen oman yrityksen palveluista tai tuotteista. Digipatologia, probiootit, INR omaseuranta ja biomarkkerit olivat kuulijoiden mielestä mieleenpainuvia esityksiä. Labquality Days muistuttaakin sekä ohjelmallisesti että rakenteeltaan muita kansainvälisiä kongresseja. Muun muassa vuonna 2016 kongressille perustettiin oma Scientific Committee dosentti Päivi Laitisen johdolla varmistamaan kansainvälisen ohjelman tieteellinen taso. Labquality Daysin ulkomaisessa osuudessa vuosittain on ollut hienoa havaita, että maailmalla hyvin halutut mielipidevaikuttajat ja arvostetut tieteentekijät saadaan luennoimaan Suomeen.  Syy ilmoittautua: uuden oppiminen Kongressiin lähetetyn palautekyselyn perusteella merkittävin syy osallistumiseen oli uuden oppiminen. Seuraavaksi tärkeimmiksi tekijöiksi mainittiin verkostoituminen, massatapahtuman mukana tuomat edut ja perinteet. Osa kävijöistä osallistui kongressiin ensimmäistä kertaa esimiehen suosituksesta. Tänä vuonna opiskelijoita oli paljon, kun Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta hyväksyi tapahtuman teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi seuraaville erikoisaloille: endokrinologia, infektiosairaudet, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, kliininen hematologia, kliininen kemia, kliininen mikrobiologia, patologia, työterveyshuolto ja yleislääketiede. Palautteeseen vastanneet antoivat runsaasti kiitosta erittäin asiantuntevista ja ystävällisistä näytteilleasettajista. Toiset puolestaan olivat tyytyväisiä siihen, miten helppokäyttöisiä pikatestit nykyään ovat. Joku jäi kaipaamaan hieman runsaslukuisempaa analysaattoreiden määrää näytteilleasettajien taholta. Nämä palautteet huomioidaan suunniteltaessa ensi kongressia. Palautteen jättäneistä suurin aikoo osallistua kongressiin myös ensi vuonna 8.–9. 2.2018. Labquality Daysissä oli kaikkiaan 60 näytteille- asettajaa. Kansainvälisesti tunnettu luennoitsija Göran Henriks kertoi laatutyöstä yritysstrategian kantavana voimana. Speaker’s Cornerin puheenvuorot vetivät runsaasti yleisöä.


MOODI | 2017 / No2
To see the actual publication please follow the link above