Page 41

MOODI | 2017 / No2

Jatkuu seuraavalla sivulla 2/2017 Moodi 41 Vuosi 2009 2011 2014/2015 2016 /2017 Lähetetyt kyselyt 37 37 51 51 Vain % vastauskäyttö 16 14 17 13 % ja mmol/mol käyttö 4 9 11 13 Vain mmol/mol käyttö (1) 6 13 16 Ei vastausta 15 8 10 9 HbA1c diagnostinen käyttö 22 30(2) (1) Ensimmäinen valtio/yhdistys, joka hyväksyi IFCC:n HbA1c systeemin oli Saksan Liittotasavalta v.2009 ottaen käyttöön HbA1c vastaukset 1.1.2010 vain yksiköissä mmol/mol. (2) Lukuihin on huomioitu myös valtiot/yhdistykset, joilta vastauksia en ole koskaan saanut. Taulukko 1. Yhteenveto HbA1c yksikkökäytännöstä vv. 2009-2016/2017 käyttäen ensisijaisesti monia e-mail yhteyksiä ja pienemmässä määin telefax- ja postilähetyksiä. Kyselyt lähetin kliinisen laboratoriolääketieteen yhdistyksille (Society of Clinical Laboratory Medicine) sekä osaksi myös tuntemilleni yhdistysten jäsenille lähinnä Eurooppaan mutta osaksi myös ulkopuolelle vastausten saamiseksi. Vastauspalaute oli näin 82 % v. 2017. Vuodesta 2010 lähtien kysyin myös HbA1c arvon käyttöä sairauksien diagnostiikassa. HbA1c arvolla on yleistä käyttöä vain diabeteksen diagnostiikassa, mutta muissa kuten sydän- ja vesisuonisairauksien, rasva-aineenvaihdunnan ja raskausajan häiriöissä on käyttö vain satunnaista. Tämän yhteenvedon olen päivännyt 25.04.2017. Taulukko 2. HbA1c ja Suomen eritysvastuualueet 2017 ERVAalue Keskussairaala Rinnakkaistulostus mmol/mol ainoana Helsinki HYKS 1.2.2016 Kotka 2.2.2017 Lappeenranta 2.2.2017 Turku TYKS 1.9.2016 Pori 4.4.2016 Vaasa 1.12.2016 Maarianhamina 1.11.2013 -> Tampere TAYS 1.4.2014 Kanta-Häme 1.4.2014 Lahti 9.8.2016 Seinäjoki 16.12.2015 Kuopio KYS 7.1.2016 Joensuu 7.1.2016 Mikkeli 7.1.2016 Savonlinna 7.1.2016 Jyväskylä 16.12.2015 Oulu OYS 4.1.2016 Kokkola 1.6.2016 Kajaani 4.1.2016 Kemi 4.1.2016 hin käytäntöön TAYS ja Kanta-Häme olivat jo Rovaniemi 4.1.2016 1.4.2014 siirtyneet. Prosenttivastausten vaihto mooleiksi Pirkanmaalla ei aiheuttanut ongelmia. Taulukon 2 mukaan useimmat maamme keskussairaalat ovat siirtyneet molaariseen HbA1c -yksikköjärjestelmään jo v. 2016 ja lopuksi Kotka ja Lappeenranta 2.2.2017. Keskussairaaloista enää vain Maarianhamina jatkaa rinnakkaisvastauksin. HbA1c-analyysin diagnostiset laatuvaatimukset American Diabetes Associationin (ADA) artikkeli vuonna 2010 muutti diabeteksen hoitokäytäntöjä merkittävästi (3). ADA osoitti, että kohonneella HbA1c-arvolla on merkitystä diabeteksen diagnostiikassa niin, että HbA1c-arvo yli 6,5 % (48 mmol/mol) on yksi diabeteksen diagnostisista kriteereistä. Diabeteksen lisäksi kohonneella HbA1c-arvolla voi olla merkitystä arvioitaessa sydän- ja verisuonisairauksien riskiä (17) tai uhkaavaa raskausajan toksemiaa (HbA1c yli 5.4 % / 36  mmol/mol, 18). Käytetyt rajat perustuvat tiettyyn tutkittuun HbA1c:n raja-arvoon, ja sen takia HbA1c-analyysin tulee olla mahdollisimman tarkka ja alueellisesti vertailukelpoinen, jotta tuloksista saadaan paras diagnostinen hyöty. Tätä ajatellen Labquality Oy tiukensi HbA1c:n laadunarviointikierrosten tulosten hyväksymisrajat 1.1.2015 lähtien niin, että uudet hyväksymisrajat ovat seuraa- Kuva 1.


MOODI | 2017 / No2
To see the actual publication please follow the link above