Page 33

MOODI | 2017 / No2

Jatkuu seuraavalla sivulla 2/2017 Moodi 33 PREANALYTIIKKA Validointi ja verifi ointi tehokkaasti TEKSTI: HARRI LAITINEN MKUVA: SAMULI KNUUTILA oodin alkuaikoina Labqualityn asiantuntijat pitivät Kysymyksiä ja vastauksia -palstaa, jossa lukijat kirjoittivat ongelmistaan ja huomioistaan. Silloisen glukoosityöryhmän puheenjohtaja filosofian lisensiaatti Seppo Vilkki vastasi lukijan kysymykseen: "Millä tavalla tulisi entsymaattisia glokoosimenetelmiä vakioida" yllä olevassa kuvassa esitetyssä kirjoituksessa. Tämä vastaus löytyy Moodin kolmannesta numerosta v. 1977 (ks. viereinen skannattu artikkelin osa). Vilkki päätti vastauksensa kuitenkin toteamalla: ”Kliinikon mielestä käytännön lääketieteen kannalta tämänkaltaisten tuloserojen kanssa puuhaileminen alkaa vaikuttaa lähinnä pilkun jne. Toisaalta laadunvalvontaan sisältyy aina myös hieman laadun palvontaa. Tässä suhteessa erot saattavat olla toisten mielestä jopa kiusallisia”.


MOODI | 2017 / No2
To see the actual publication please follow the link above