Page 28

MOODI | 2017 / No2

yleistyvät laboratorioissa. Asiakkaan kanssa on selvitettävä, että tulosteet siirtyvät hyväksyttävässä asiakkaan tietokantaan ja oikeassa muodossa. Jos välissä on alihankintaa, sen toimivuus on ehdottomasti varmistettava. Potilasesimerkki 10: Näytteestä on tehty kaksi eri tutkimusta, jotka on vastattu yhden tutkimuspyynnön kahtena eri osatutkimuksena. on positiivinen ja toisen negatiivinen. Asiakkaan ja erottaa tulokset vinoviivalla. Siten lopputulos on +/-, jota tutkimuksen pyytänyt lääkäri pitää epämääräisenä. Näinkin on käynyt. Atk-asiantuntijat varmistavat, että tiedot siirtyvät myös tiedot siirtyvät sisällöltään ja järjestykseltään syntymään. 28 ajassa laboratorion tietokannasta Ensimmäisen osatutkimuksen tulos atk-järjestelmä yhdistää osatutkimukset uudella tavalla kirjoittaen ne peräkkäin sähköisesti oikein, mutta kliinisen mikrobiologian asiantuntijoiden pitää varmistaa jokaisen siirtoyhdistelmän osalta, että oikein, eikä väärinkäsityksiä pääse Moodi 2/2017 Yhteenveto Laboratoriotutkimusten prosessien kaikki vaiheet pitää varmistaa hyvällä sisäisellä laadunohjauksella ja ulkoisella laaduntarkkailulla. Kliinisen mikrobiologian näytteistä valtaosan ottavat muut kuin laboratorion työntekijät, näytteet ovat ainutkertaisia ja niitä on monenlaisia. Vastaavasti laboratoriotutkimukset voivat sisältää monia osatutkimuksia, joilla voi olla useita tuloksia ja kommentteja. Lopputulosten pitää olla selkeitä ja yksiselitteisesti ymmärrettäviä. Toiminta onnistuu kliinisen mikrobiologian laboratorion edustajien hyvällä yhteistyöllä tutkimusten pyytäjien, näytteiden ottajien, säilyttäjien ja kuljettajien sekä tutkimustulosten käyttäjien kanssa. Sähköinen tiedon tallentaminen ja siirtäminen ovat joka vaiheessa mukana. Ulkoinen laaduntarkkailu vaikka vain potilasesimerkkien avulla varmistaa, että toiminta sujuu hyvin. 


MOODI | 2017 / No2
To see the actual publication please follow the link above