Page 20

MOODI | 2017 / No2

Edelläkävijyys edellyttäisikin meiltä jotain ihan muuta: toiminnan, toimintatapojen ja koko kulttuurin muutosta, jossa palveluita tuotetaan yhdessä, verkostoissa. (FIMM) kanssa digitaalisen työkalun Kardiokompassin, jonka avulla kuka tahansa voi tarkastella omaa riskiään sairastua sepelvaltiotautiin. Työkalun avulla voi tutustua myös omaan henkilökohtaiseen perinnölliseen riskiinsä osana kokonaisriskiä ja pohtia omia elintapojansa. Kokeiluhankkeiden perusteella on todennettu tarve hyvinvointivalmentajalle ja -analyytikolle tulevaisuuden terveydenhuollossa. Olemmekin aloittamassa uutta kokeilua, jossa luodaan hyvinvointianalyytikon koulutusohjelma kumppaneidemme kanssa. Vielä emme tiedä, missä hyvinvointianalyytikon tai -valmentajan pitäisi työskennellä – kenties terveyskeskuksessa tai esimerkiksi kauppakeskuksessa. Hyvinvointianalyytikon käytettävissä tulee olemaan digitaalinen työkalu hoitovajeen tunnistamiseksi väestöstä. Analyysityökalu antaa myös henkilökohtaiset suositukset toimista, jotka parhaiten auttaisivat henkilöä saavuttamaan hyötyä omalle hyvinvoinnilleen. Algoritmin kehitystyötä tehdään parhaillaan ja työkalua tullaan testaamaan osana koulutusohjelmaa. Mihin tarvitsemme soteuudistusta? Suomessa lähes kaiken huomion terveydenhuollosta on vienyt sote-uudistuksen valmistelu, mikä on jatkunut jo vuosia. Samalla, kun nikkaroimme omaa sote-uudistustamme, vyöryy digitalisaation tsunami vauhdilla kohti rannikkojamme. Kuvittelemme, että rakentamalla erilaisia hallintomalleja ja ottamalla 20 Moodi 2/2017 käyttöön jo vanhentuneita toiminnanmittareita ja johtamismalleja, olemme turvassa. Edelläkävijyys edellyttäisikin meiltä jotain ihan muuta: toiminnan, toimintatapojen ja koko kulttuurin muutosta, jossa palveluita tuotetaan yhdessä, verkostoissa. Tässä meillä olisi paljon opittavaa start-upeilta, joilla ei ole juuri varaa rakentaa hallintomalleja, vaan kaikki paukut laitetaan paremman asiakaskokemuksen tuottamiseen ja palvelun laatuun. Ihmisen oikeudesta vaihtaa palveluntuottajaa perusterveydenhuollossa on Suomessa tehty poliittinen agenda, mikä ei ole kansalaisen etu. Valinnanvapautta koskeva julkinen keskustelu on myös elävä esimerkki tieteen popularisoinnin ongelmista. Samat professorit, jotka haukkuvat valinnanvapautta koskevaa lakiluonnosta julkisuudessa, istuvat sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijaryhmissä. Kansalaiset taas puolestaan ihmettelevät, miksi näin yksinkertaisesta asiasta tehdään näin vaikeaa. Sitran viime syksynä teettämä kyselykin osoittaa, että kansalaiset ovat keskimäärin hyvin tyytyväisiä saamiinsa palveluihin terveys- ja sosiaalihuollossa, mutta he haluaisivat saada palveluita nykyistä vaivattomammin ja heidän elämäntilanteeseensa soveltuen. Tässä auttaa digitalisaatio. Digitalisaatio on hyvä kulttuurimuutoksen väline Kun digitalisaatio valjastetaan organisaation voimavaraksi ja kulttuurinmuutoksen apuvälineeksi, suunnittelu ei tapahdu enää johtajan päätöksellä, vaan tarkasti toimintaympäristön muutoksia seuraten ja perustuen saatavilla olevaan tietoon ja asiakasymmärrykseen. Prosessikeskeisyydestä siirrytään asiakaskeskeisyyteen ja kokeiluihin, tietoa jaetaan vapaasti ja päätöksiä tehdään tarvittaessa nopeasti. Samalla on mahdollisuus kustannussäästöihin ja ne kohdentuvat asiakkaan kannalta merkittävimpiin asioihin. Sote-uudistusta todella tarvitaan - mikäli se käännetään toimenpiteiden sarjaksi, jolla varmistamme, että olemme voittajien joukossa jo hyvissä ajoin ennen kuin tsunami iskee. Maakunnan tärkein tehtävä tulisi olla eri toimijoiden henkilöstön motivointi, kannustaminen sekä innovaatiokyvystä huolehtiminen siten, että uudet menetelmät otetaan käyttöön terveydenhuollon arjessa niin pian kuin mahdollista. Avoin ja läpinäkyvä kansalaisviestintä ja -keskustelu tukee muutosta. Suomella on siihen hyvät mahdollisuudet, jos aloitamme järjestelmällisen työn heti ja ymmärrämme, että menestyvä liiketoiminta vaatii verkostoitumista yhä enenevissä määrin. Muutokseen on myös välineitä kuten Soteuttamo, joka on Sitran fasilitoima sosiaali ja terveysalan uudistamisen ja verkostojen kehittämisen työkalupakki. Soteuttamo (www.soteuttamo.fi) edistää ekosysteemiajattelua sote-alalla ja eri toimialojen välillä. Soteuttamo tarjoaa muun muassa tietopaketin kaikille valinnanvapauskokeiluista kiinnostuneille palveluntuottajille. Tervetuloa mukaan!  KUVA: SHUTTERSTOCK


MOODI | 2017 / No2
To see the actual publication please follow the link above