Page 19

MOODI | 2017 / No2

2/2017 Moodi 19 toisaalta terveyden ylläpitämiseen. Jälkimmäisen rooli kasvaa tulevaisuudessa hyvin nopeasti. Vuorovaikutus- ja valmennustaidot ovat yhä tärkeämpiä myös lääkäreille, kun tekoäly hoitaa diagnoosit ja leikkausrobotit yleistyvät. Lääkäreitä tarvitaan kuitenkin yhä opettamaan ja kehittämään tekoälyä sekä niitä hyödyntäviä sovelluksia. Käykö laboratorioille kuten valokuvabisnekselle? Digitalisaatio muuttaa myös laboratorioiden toimintaa ja liiketoimintamalleja tulevina vuosina. On ennustettu, että maailman väestöstä 70 prosentilla on käytössään älykännykkä muutaman vuoden kuluttua. Kännykästä on tulossa hyvää vauhtia minilaboratorio, jonka sovellusten avulla kuka tahansa voi analysoida omia näytteitään. Yhä harvemman täytyy mennä enää fyysisesti paikanpaikalle näytteenottoa varten, saatikka odottaa tuloksia useita päiviä. Kuka muistaa vielä, miten filmirulla piti viedä kehitettäväksi valokuvaamoon tai jättää se postin välitettäväksi, odottaa ja noutaa vihdoin paperikuvat kuvaamosta? Digitaalinen kuva voidaan kopioida loputtomasti, eikö kuvan laatu heikkene kopioitaessa. Myös jokaisesta kopiosta voidaan tehdä kopio ja tuottaa erilaisia versioita aivan kuin musiikkiesityksestä. Kuvalla ei juurikaan ole enää hintaa. Digitaalinen valokuvaus heijastaa hyvin muutosta aikakäsityksessämme. Tulos pitää saada heti näkyviin. Onko niin, että tulevaisuudessa myös ihmisperäisiä näytteitä voidaan ottaa rajattomasti lähes ilmaiseksi ja lukea tulokset reaaliaikaisesti? Ennakoiva terveydenhuolto on mielenkiintoinen alue myös laboratorioille. Esimerkiksi sydän- ja verisuonitaudit ovat kansansairauksia, joita voidaan ehkäistä kiinnittämällä huomiota elintapoihin ja tuntemalla oman geeniperimän vaikutukset sairastumisalttiuteen. Haasteena on ollut, miten tarkkaan voidaan yksilöidä ennaltaehkäisevät toimet ja miten hyvin voidaan ennustaa ihmisen sairastumisalttius. Hyvinvointivalmentajat tulkitsevat meitä ja dataa Ennakoivat riskitestit ja yksilöllinen lääketiede tekevät tuloaan maailmalla jo vauhdilla. Myös Suomeen ollaan perustamassa kansallista genomikeskusta ensi vuoden aikana, jotta genomitieto saataisiin käyttöön terveydenhuollossa ja valjastettua ihmisten terveyden hyväksi. Tulevaisuuden dataan perustuvassa tervey- denhuollossa verianalyysi mahdollistaa yksilön terveydentilan, sairauden vaiheiden ja niiden alatyyppien tunnistamisen. Esimerkkinä tästä on suomalaisen start-up -yrityksen kehittämä verianalyysiteknologia, jonka avulla yhdestä verinäytteestä saadaan yli 220 metabolista biomarkkeria, kun nykyisillä menetelmillä pystytään rutiinisti analysoimaan vain muutama kerrallaan. Sitra puolestaan on kehittänyt yhteistyössä Suomen molekyylilääketieteen instituutin Missä mennään tänään? Edellä kuvattu kertomus on kuvitteellinen, ja nähtäväksi jää, tulemmeko käyttämään Aleksin kaltaista tekoälyapuria arjessamme, vaiko jo kehittyneempiä versioita. Aleksin esiasteeksi voidaan ajatella nykyistä verkkoyhtiö Amazonin digitaalista assistenttia Alexaa, joka auttaa kodin asioissa kaiuttimien ja puhetunnistamisen välityksellä. Älykaiuttimet olivat suuri myyntihitti Yhdysvalloissa viime vuonna, ja Amazon on kertonut niiden myynnin lähes kymmenkertaistuneen edellisvuoteen verrattuna. Suurimmat haasteemme eivät kuitenkaan liity niinkään teknologiaan, vaan eettisiin kysymyksiin – siihen, millaisilla pelisäännöillä otamme teknologiaa käyttöön. Tuskaa tuottaa myös ihmisten kyky sopeutua uuteen rooliinsa tekoälyn rinnalla. Esimerkiksi Alexaa on kosinut jo 250 000 ihmistä Yhdysvalloissa. Myös työnkuvat muuttuvat kehityksen myötä. Vuonna 2040 tapaammekin todennäköisesti ihan uusia ammattiryhmiä, kuten esimerkiksi sukupolvi-trainerin, jonka tehtävänä on valmentaa eri ikäryhmän ihmisiä kohtaamaan toisiaan. Ilman teknologiaa ei toimi hänkään, sillä hän kerää big datan avulla tietoa ihmisten vuorovaikutuksesta, jota hän analysoi ja käyttää valmentamisensa perustana. Apteekkituotteet ovat siirtyneet pitkälti verkkoon ja tekoäly tarkistaa reseptit. Lääkärien rooli riippuu pitkälti siitä, kuinka paljon he keskittyvät sairauksien hoitamiseen ja Jatkuu seuraavalla sivulla Digitalisaatio muuttaa myös laboratorioiden toimintaa ja liiketoimintamalleja tulevina vuosina. KUVA: SHUTTERSTOCK


MOODI | 2017 / No2
To see the actual publication please follow the link above