Page 15

MOODI | 2017 / No2

Kuva 3. Tällä hetkellä tekoälyä hyödyntäviä terveysteknologia startupeja on useita satoja. CBInsights koosti noin sadasta yhteenvedon 2017 alkuvuodesta (https://www.cbinsights.com/ blog/artifi cial-intelligencestartups healthcare/) 2/2017 Moodi 15 kiryhmään kuuluvasta potilaasta, elintapasairauksista tai ympäristön vaikutuksista. Julkinen sektori voisi hyödyntää tutkimustuloksia esimerkiksi kansanterveystiedon ja kansalaispalveluiden tuottamisessa ja viestinnästä sekä tietenkin mittavat säästöt terveyspalveluiden tuottamisen kustannuksissa. Nightingalen omistama tekniikka on asennettu Oxfordin yliopiston NDPH Wolfson Laboratorioon. Yrityksen NMR:ään pohjautuva ratkaisu tuottaa yli 220 metabolisen biomarkkerin analyysin yhdestä verinäytteestä, ja skaalautuvana se tarjoaa mahdollisuuden suurten väestötutkimusten kattavaan metaboliseen profilointiin. Verrattuina moniin vastaaviin tekniikoihin Nightingalen ratkaisu on täysin automatisoitu. Se mittaa biomarkkereita absoluuttisessa pitoisuudessa, joka on suoraan sovellettavissa erilaisiin lääketieteen sovelluksiin – ymmärtämään sydän- ja verisuonitautien, diabeteksen ja muiden kroonistensairauksien molekyylimekanismeja sekä hoitovaikutuksia. Tekoäly (AI) luo merkittävää lisäarvoa myös terveydenhuoltoon Tällä hetkellä tekoälyä hyödyntäviä terveysteknologia startupeja on useita satoja (Kuva 3). Yksi lupaavimmista on englantilainen Babylon Health (https://www.babylonhealth. com), joka haastaa sairaaloiden nykyisen puhelimitse annettavan potilasneuvonnan. NHS:n (National Health Service, Iso-Britannia) olemassa oleva palvelupuhelin on tehoton ja kallis, joka maksaa veronmaksajille yli 18 euroa per puhelu. Keinoälylääkäri Babylon keskustelee potilaan kanssa, tai potilaan niin halutessa viestittelee, ja tekee alkukartoituksen hoidontarpeesta vertaamalla käytyä kommunikaatiota satoihin miljooniin potilastapauksiin. Babylon kykenee palvelemaan miljoonia asiakkaita yhtäaikaisesti ja kehittyy koko ajan käytön lisääntyessä. NHS:n kanssa tehtävässä yhteistyössä Babylon palvelee Lontoossa 1,2 miljoonan ihmisen terveydenhuollon vastuualueella. Babylonin suorakuluttajamallissa potilas saa myös erikoislääkärin videovastaanoton tekoälyn suositellessa lääkärikäyntiä, ja korkeasta laadusta kertoo se, että vain yksi sadasta lääkäristä on valittu lääkäriyhteisöön Babylonin rekrytointiprosessin aikana. Babylon Health -kumppanuuden lisäksi NHS aloitti korkean profiilin kumppanuuden Googlen AI:n tytäryhtiön DeepMindin kanssa kehittääkseen lääketieteellisiä sovelluksia. Suomessa yhteystyötä tehdään IBM Watson tekoälyn hyödyntämisessä, painopistealueina ovat potilasdata, kuvantaminen ja onkologia. Terveydenhuollon palvelutason nosto ja kustannussäästöt tulisi nähdä laajemmin kuin itse terveydenhuollon toimenpiteinä. Boston Children's Hospital ilmoitti 2016 kumppanuudestaan Uberin kanssa ja näkee kumppanuuden ensisijaisena terveydenhuollossa. Yhdysvalloissa terveydenhuollon kuljetuksiin kuluu vuosittain 6 miljardia dollaria, ja poisjäännit sovituista sairaalakäynneistä tuottavat suuret kustannukset, minkä vuoksi kuljetuksella on erittäin tärkeä rooli. Boston Children's Hospitalin mallissa Uberin palvelu kytketään sairaalan HIPAA-järjestelmään Circulation-startupin palvelualustan avulla. Samaa ratkaisua testataan mm. Mercy Health System -yhdistyksessä Pennsylvaniassa. Euroopassa NHS hyödyntää samalla periaatteella Uberia ja startup yritys Ceraa potilaiden saattamiseksi sairaalan tapaamisiin. Tarvitaan tekoja – selvityksiä paljon vähemmän. Suomen terveydenhuollon edelläkävijyys vaatii jatkossa toimintaympäristömme kehittämistä maailman parhaaksi kokeilu- ja käyttöönottoympäristöksi. Näin vahvistaisimme yritystemme kilpailukykyä, vetäisimme puoleemme yrityksiä ja investointeja maailmalta sekä edistäisimme parhaiden ratkaisujen käyttöönottoa omassa terveydenhuollossamme. Tästä on puhuttu vuosikausia, mut- Esimerkkejä maailmalta uusien terveydenhuollon ratkaisujen tuottamiseksi Merkittävimmät näytöt on antanut Cleveland Clinic, jossa on luotu malli tukea uusien ratkaisujen kehittämistä, validointia ja skaalausta terveydenhuollon käyttöön. Cleveland Clinicin yhteydessä toimivat Cleveland Clinic Innovation ja Cleveland Clinic Ventures toimivat tiiviissä yhteistyössä ja ovat tuottaneet 15 vuodessa yli 850 patenttia ja näistä menestyksellisesti lisensoitu yli 500. Lisäksi on syntynyt lähes 80 spinoff -yritystä, jotka ovat keränneet yli miljardi dollaria yksityistä pääomaa. Lisäksi Cleveland Clinic vie osaamistaan maailmalle perustamalla sairaaloita Yhdysvaltojen ulkopuolelle eri maanosiin. Toinen esimerkki on innovaatio Hub Coloradossa. Coloradon lääketieteellisen yliopiston, Coloradon sairaanhoidon palveluita tuottava UCHealth ja Coloradon lastensairaala haluavat edistää Rocky Mountain -alueen terveydenhuollon palveluita hyödyntämällä startup-yrityksiä. Fokusalueet ovat sujuva hoitoon pääsy ja lastenterveys. Vaatimukset startupien tuotteen kehittämiselle ovat hoidon vaikuttavuuden lisääminen, nopea ja helppo pääsy hoitoihin ja potilaan saumaton ja kokonaisvaltainen hoitokokemus. Malli on optimoitu innovaatioiden kehittämiseen, validointiin ja kaupallistamiseen: Kliinisten osastojen kanssa toimivat Clevelandin tavoin innovaatio- ja sijoitusyksiköt. Lupaavimmat yritykset seulotaan tarkkaan, ja heille tarjotaan mahdollisuus yhteiskehittää tuote yhdessä hoitohenkilökunnan ja potilaiden kanssa. Sairaalan sijoitusyksikkö ja yhteistyökumppanit auttavat tuotteen kaupallistamisessa ja skaalaamisessa. Laajamittaiset testit ja niiden kytkeminen kliiniseen päätöksentekoon ovat elinehto vaikuttavien palveluiden toteuttamiseen. Merkittäviä laboratorioalaan keskeisesti kytkeytyviä startup-yrityksiä ovat personoituun terveydenhoitoon ratkaisuja kehittävä Human Longevity Inc (http://www.humanlongevity.com/), jolla on maailman suurin sekvensointikeskus ja onkologian varhaisdiagnostiikkaan keskittyvä Grail Inc (https://grail.com/). ta teot ovat jääneet vähemmälle. Syynä tähän ovat rohkeuden puute, osaamisen puute, rahan puute ja näköalattomuus kansainvälisen kontekstissa. Kaksi konkreettista tekoa alkuun olisivat 1) tuodaan maailman parhaat toimintamallit Suomeen uusien terveysratkaisujen testaamiseen ja tuottamiseen sairaalaympäristöissä ja etähoidossa, sekä 2) nostetaan innovatiivisten hankintojen osuutta merkittävästi terveydenhuollon julkisissa hankinnoissa.  Kuva 2. Elämme ainutlaatuista aikaa terveyden ja hyvinvoinnin uudistamisessa – Merkittävät muutosvoimat tukevat toisiaan.


MOODI | 2017 / No2
To see the actual publication please follow the link above