Page 14

MOODI | 2017 / No2

AJANKOHTAISTA TULEVAISUUTTA StartUp Health Terveydenhuolto tulisi nähdä investointina tulevaisuuteen 14 Moodi 2/2017 AKI KOIVISTOINEN StartUp Healthin Euroopan johtaja. StartUp Health on globaali terveysalan innovaatioyritys. StartUp Health tuo yhteen yrittäjät, sijoittajat, suuryritykset, terveyspalveluiden tuottajat ja vaikuttajat terveydenhuollon uudistamiseksi. Jos meillä on maailman paras terveydenhuolto, niin miksi emme hyödynnä sitä uusien ratkaisujen kehittämiseen ja vie Tsuomalaista osaamista maailmalle? erveyspalvelujen yksityistäminen ei ole ratkaisu vaikuttavammalle terveydenhuollolle, jos sitä ei toteuteta palveluilla, jotka voidaan tuottaa merkittävästi edullisemmin ja paremmalla vaikuttavuudella. Sote-uudistusta suunnitellessa tulisi huomioida parhaiden teknologioiden käyttöönotto ja merkittäviä haasteita ratkaisevien yritysten kasvun mahdollistaminen. Maailman vaikuttavimman terveydenhuollon haasteita Suomessa on maailman vaikuttavin terveydenhuolto – eliniän ja terveydenhuollon kustannuksen suhde on paras, 98 % potilastiedoista elektronisessa muodossa vuosikymmenien ajalta. Tätä täydentävät biopankit, yksilölliset identifikaattitunnukset, geneettisesti yhtenevä perimä, datan hyödyntämisen mahdollistava biopankkilaki ja pian sosiaalihuollon ja terveydenhuollon tietojen kytkeminen toisiinsa. HUSin toimitusjohtaja Aki Lindén on tuonut esiin, ettemme voi saavuttaa valinnan vapautta, korkeaa laatua ja kustannusten kasvunleikkausta yhtä aikaa. Siinä hän on oikeassa. Vain siirtämällä resursseja julkiselta sektorilta yrityksille ja ottamalla vuosia vanhat ratkaisut käyttöön, ajamme tilanteen entistä kestämättömäksi. Tämä ilmiö on todennettu maailmalla, ja kuultu viimeksi maailman arvostetuimpiin taloustieteilijöihin lukeutuvalta Jeffrey Sachsilta – myös hän kehottaa Suomen päättäjiä harkintaan, kun tuodaan markkinataloutta terveydenhuoltoon. Terveydenhuolto on toimialoista resurssitehottomin ja konservatiivisin (Kuva 1). Se muuttuu totaalisesti seuraavan 20 vuoden aikana, ja suuret muutokset alkavat jo seuraavan 5 vuoden sisällä. Muutosta edistää suuri tarve tuottaa terveyspalvelut vaikuttavammin ja edullisemmin, teknologinen kehitys, globaalilla tasolla käynnissä oleva muutos terveydenhuoltoon kytkeytyvillä toimialoilla, sääntelyssä tapahtuvat uudistukset maissa ja maanosissa, sekä uusien yrittäjien armeija, joka on tulossa terveydenhuollon piiriin (yli 10 000 startup-yritystä). (Kuva 2.) Terveysdata on tulevaisuuden öljy Uudet teknologiat vauhdittavat terveydenhuollon muutosta. Terveysdata on tulevaisuuden öljy, ja sen tuottaminen on kehittynyt merkittävästi muun muassa sensoriteknologian avulla. Tiedon jalostaminen tekoälyä hyödyntäen yhdistettynä tietojenkäsittelykapasiteetin jatkuvaan kasvuun tuo yksinään merkittäviä etuja, sillä kukaan ihminen ei voi käsitellä omaa työtään tukevia tiedonlähteitä lähellekään sillä tarkkuudella ja nopeudella kuin kone. Niinpä näiden uusien ratkaisujen käyttöönotto ja kehittäminen tulisi ottaa mukaan suomalaisten sairaaloiden toimintaan. Kun muutokset ovat rajuja, on parempi luoda tulevaisuutta eikä seurata sivusta. Meillä on tähän erinomainen lähtökohta terveydenhuollon kärkimaana, ja Suomen tulisi hyödyntää tämä luomalla uutta teknologiaa hyödyntäviä palveluita Suomeen sekä viedä käytäntöjä maailmalle. Tähän nykymuotoinen kulttuuri ja käytännöt ei riitä, vaan tarvitsemme maailman parhaat toimintamallit ja yrittäjiä, jotta olemme mukana kehityksessä. Startup-yritysten näkökulmasta keskeistä on pääsy sairaalaympäristöihin kehittämään, testaamaan ja validoimaan uusia ratkaisuja. Suomessa mahdollisuutta ei ole luotu eikä hyödynnetty systemaattisesti, mutta onneksi maailmalla on meille sopivia ratkaisumalleja. Genotyypitys ja metabolomiikkaprofi ointi kaikille Halutessamme voisimme tulla maailman esimerkkimaaksi ennakoivan ja personoidun terveydenhuollon edelläkävijänä ja saavuttaa merkittäviä kansanterveydellisiä hyötyjä. Konkreettinen toimenpide olisi jokaiselle suomalaiselle tehtävä genotyypitys ja laaja metabolomikkaprofilointi, eli mittaukset perimää edustavan genomitason ja jokapäiväisessä laboratoriodiagnostiikassa tehtävän lipidi, sokeri- ja aminohappoaineenvaihdunnan osalta. Ihannetilanteessa testi tehtäisiin heti syntymän jälkeen. Kokonaiskustannukset olisivat kymmeniä euroja henkilöä kohden. Hinta on melko edullinen, jotta saadaan lähtötilanne selville, jota vastaan voimme mitata muuttuvia arvoja elämän varrella ja tehdä parempia päätöksiä terveytemme edistämiseksi. Tarvittavat investoinnit mitattaisiin vuositasolla kymmenissä miljoonissa, mikä mahdollistaisi useiden kroonisten sairauksien ennaltaehkäisyn ja toisi vuositasolla satojen miljoonien säästöt terveydenhuollon kuluihin. Hanke olisi vaikuttavuudeltaan kymmenkertainen Pohjois-Karjala -projektiin nähden ja vastaisi koko maailman terveystarpeisiin. Osaamista ja teknologiaa löytyisi myös suomalaisista yrityksistä. Samalla loisimme näille suomalaisille yrityksille kilpailuedun, ja edistäisimme suomalaisen terveysteknologian ja palveluiden vientiä. Hankkeen eduista tärkein on tietenkin jokaisen kansalaisen ennakoiva ja personoitu terveydenhoito, josta saisimme mittavat kansanterveydelliset vaikutukset ja vielä kokonaiskustannuksiltaan nykyistä merkittävästi edullisemmin. Oma terveysprofiili ja mahdollisuus seurantamittauksiin kannustaisivat tietenkin terveystrendiä seuraavia kuluttajia seuraamaan esimerkiksi ruokavalion vaikutusta terveyteen ja hyvinvointiin. Lääkäreitä yksilöllinen metabolomiikka- ja genotyyppiprofiili tukisi potilaiden elintapasuositusten suosituksissa ja päätöksenteossa taudinkuvan selvityksessä sekä hoitomuotojen valinnassa. Tiede- ja tutkimusinstituutiot saisivat uuden perspektiivin syy-seuraussuhteiden arviointiin sairauksien puhkeamisessa ja kehittymisessä sekä hoitojen vaikuttavuusarvioinnissa - oli kysymys jo geneettisesti ris- Kuva 1. Terveydenhuollossa on tehostamisen varaa (The world’s 4 trillion dollar challenge. Using a system of-systems approach to build a smarter planet, IBM Global Business Services 2010)


MOODI | 2017 / No2
To see the actual publication please follow the link above