Page 20

Moodi No 1 | 2017

Etänäytteenoton aikakausi alkamassa 20 Moodi 1/2017 PIIA KALLIOKOSKI on bioanalyytikko Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy:ssä. ELINA KOSONEN on diplomi-insinööri ja projektipäällikkö Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy:ssä. SAKARI JOKIRANTA on dosentti, erikoislääkäri ja Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy:n lääketieteellinen johtaja. Hän on myös tutkimusryhmän johtaja Helsingin yliopiston Tutkimusohjelmayksikössä. Etänäytteenottoa on hyödynnetty niin Suomessa kuin maailmallakin hyvin tuloksin, ja sen laajeneminen yhä uusiin tutkimuksiin näyttääkin varsin todennäköiseltä. Etänäytteenotto virtaviivaistaa terveydenhuollon prosesseja ja tuo laboratoriodiagnostiikan yhä paremmin kuluttajien ulottuville. Diagnostiikka potilaan ulottuville Laboratoriodiagnostiikka on olennainen osa kliinisen työn päätöksentekoa - jopa 70 % potilaiden hoitopäätöksistä perustuu laboratoriotutkimuksiin (1). Perinteisesti laboratoriotutkimusten tilaaminen on ollut lääkärin vastuulla. Toimintamalli kuvastaa vuosisataisia perinteitä, joissa vain ammattihenkilöillä on ollut erityisosaamiseensa perustuva oikeus diagnostiikan käyttöön. Viime vuosikymmeninä potilaat ovat kuitenkin ottaneet aktiivisempaa roolia terveytensä ja sairauksiensa hoidossa. Tämän muutoksen merkittävimpiä ajureita lienevät yksilön aseman muutokset yhteiskunnassa sekä taloudelliset paineet julkisessa terveydenhuollossa. Muutos näkyy myös internetissä kaikkien saatavilla olevassa laajassa terveyttä ja sairauksia koskevassa tiedossa. Ajanvaraus terveydenhuollosta KäynƟ hoitajalla tai lääkärillä NäyƩeenoƩo NäyƩeen vieminen laboratorioon SoiƩo/ käynƟ tuloksen kuulemista varten Asiakas Ɵlaa näyƩeenoƩopakkauksen, oƩaa näyƩeen ja läheƩää sen laboratorioon analysoitavaksi Asiakas katsoo tuloksensa palveluportaalista Kuva 1. Yksinkertaistettu kuvaus laboratoriotutkimuksen prosessista perinteisesti ja etänäytteenotolla toteutettuna. Suomessa potilaiden itsenäistyminen on vaikuttanut laboratoriodiagnostiikkaan vain vähän, sillä viime vuosiin asti diagnostiset palvelut ovat olleet vain terveydenhuollon ammattilaisten pyydettävissä. Muutos on kuitenkin alkanut - ensin potilaiden apteekista ostamien kotona tehtävien diagnostisten testien kautta ja sittemmin pyynnöttä terveydenhuollon toimintapisteessä tehtävien laboratoriotutkimusten muodossa. Viimeisin suuntaus muutoksessa on ollut etänäytteenottoon perustuva diagnostiikka. Etänäytteenotolla tarkoitetaan palvelua, jossa kuluttaja tilaa kotiinsa näytteenottovälineet, ottaa itsenäisesti näytteen, lähettää sen laboratoriossa tutkittavaksi ja saa vastauksen yleensä sähköisen palvelun kautta. Tämä toimintamalli on monella tapaa perinteistä parempi sekä terveydenhuollon että potilaan näkökulmasta ainakin joidenkin testien ja sairauksien osalta (2, 3). Etänäytteenotto rajoittuu toistaiseksi kuitenkin varsin harvoihin tutkimuksiin - osin käytännön syistä ja osin näytematriisien asettamien rajoitusten vuoksi. Etänäytteenoton hyödyt Terveydenhuollon rakenneuudistukset edellyttävät henkilökunnan ajankäytön järkeistämistä ja jatkuvat säästöpaineet tehokkaita prosesseja. Etänäytteenoton avulla voidaankin säästää terveydenhuoltohenkilökunnan aikaa, koska asiakas voi hoitaa itse näytepaketin tilaamisen ja näytteenoton. Lisäksi asiakas voi lähettää näytteen suoraan laboratorioon analysoitavaksi, jolloin terveydenhuoltohenkilökunnan ei tarvitse olla prosessissa mukana (kuva 1). Samalla asiakkaiden turhat lääkärikäynnit vähenevät. Prosessin virtaviivaistuminen näkyy myös kustannushyötyinä, kun terveydenhuoltohenkilökunnan aikaa vapautuu muuhun tekemiseen (2, 3). Asiakkaan kannalta etänäytteenotto voi myös tarkoittaa parempaa ja helpompaa palvelua: asiakkaan on mahdollista saada sama palvelutaso sijainnistaan riippumatta, jolloin potilaiden yhdenvertaisuus paranee. Etänäytteenoton avulla voidaan säästää myös asiakkaan aikaa ja matkakuluja, kun asiakas voi tilata näytteenottopaketin ja tarkistaa tuloksensa sähköisesti ilman lääkärikäyntejä. Etänäytteenoton laatu Koska etänäytteenoton näyte analysoidaan keskuslaboratoriotasoisin menetelmin, oikean tuloksen saamiseen vaaditaan kaikki TarviƩaessa vastaanoƩo Hoitoa tarvitsevat asiakkaat varaavat ajan vastaanotolle Laboratoriotutkimuksen toteutus perinteisesƟ Laboratoriotutkimuksen toteutus etänäyƩeenoton avulla TULEVAISUUDEN LABORATORIO Jatkuu sivulla 25


Moodi No 1 | 2017
To see the actual publication please follow the link above