Page 36

Korjausrakentaminen 2 / 2015

vekkeet ovat poissa käytöstä ja ikkunoista ei näe ulos. TILAT HYÖTYKÄYTTÖÖN Suunnittelua on pystytty Salokanteleen mukaan viemään eteenpäin taloyhtiön tavoitteiden mukaisesti. – Hyödyt tulevat siitä, että allianssimalli pakottaa kaikki osapuolet ajattelemaan kokonaistaloudellisesti. Kun esimerkiksi jossain talossa on käyttämätöntä tilaa, eri alojen suunnittelijat, urakoitsija ja tilaaja voivat keksiä yhdessä uuden käyttötarkoituksen. Arkkitehti ei olisi ehkä yksin tullut ajatelleeksi siirtää vanhaa sähköpääkeskusta kellariin, Salokannel pohtii. – Arkkitehdin kannalta tietomallin tekeminen on ollut tavallista perusteellisempaa ja työläämpää, mutta oletuksena on, että se maksaa itsensä takaisin. Kun kaikki piirustukset saadaan suoraan mallista, suunnitelmien yhteensopivuus voidaan helposti varmistaa tietomallin avulla, Kuismanen täydentää. 36 | KORJAUSRAKENTAMINEN LÄPINÄKYVYYS VAHVISTAA LUOTTAMUSTA Urakoitsijan näkökulmasta integroituminen hankkeeseen alkoi valintamenettelyn neuvotteluissa, jonka jälkeen työskentely on jatkunut avoimena pajatyöskentelynä Big Roomissa. Muut osapuolet oli valittu hankkeeseen aikaisemmin. – Allianssimalli on tervetullut toteutusmalli rakennusalalle, jossa on vallinnut vahvasti vastakkainasettelu osapuolten kesken. Allianssi on viety projektinjohtomalleista vielä askeleen pidemmälle, koska osapuolet suunnittelevat yhdessä koko hankkeen aina hankesuunnittelusta toteutukseen ja takuuaikaan asti, Consti Korjausurakoinnin Turun aluejohtaja Jukka Lehtonen toteaa. Hän toimii hankkeessa projektipäällikkönä. – Läpinäkyvyys on lisännyt osapuolten luottamusta toisiaan kohtaan. Perinteisen raportointikulttuurin tilalle on tullut jatkuvan parantamisen ajattelu ja kokonais- optimointi. Näitä asioita on toki kukin miettinyt kammioissaan ennenkin, mutta nyt niitä miettivät ja suunnittelevat kaikki osapuolet yhdessä. ALIHANKKIJATKIN SITOUTETAAN Allianssimallissa hankkeen eri osapuolet istuvat tavallaan samalla puolella pöytää, koska taloudelliset bonukset ja sanktiot ovat yhteisiä. Maaliskuun puolivälissä Jyrkkälässä tehtiin toteutusvaiheen allianssisopimusta. – Kaupallisessa mallissa määritellään bonukset, sanktiot, avaintulosalueet ja mittarit. Tämä työ on vaatinut jonkin verran neuvottelua, koska jokaiselle hankkeelle räätälöidään omat tunnuslukunsa, Roth kertoo. – Ideoita tuotannon tehostamiseen haetaan myös alihankkijoilta ja materiaalitoimittajilta. Heidät pyritään sitouttamaan hankkeeseen samoilla periaatteilla kuin allianssisopimuksessa. Kaikessa toiminnassa haetaan läpinäkyvyyttä. Silloin myös riskit ja mahdollisuudet ovat kaikkien yhteinen asia ja ne on linkitetty kannustinjärjestelmään, Lehtonen täydentää. ALLIANSSIHANKE – Jokaiselle hankkeelle määritellään omat tunnuslukunsa. Se on vaatinut jonkin verran työtä, Marjatta Roth kertoo.


Korjausrakentaminen 2 / 2015
To see the actual publication please follow the link above