Page 29

Korjausrakentaminen 2 / 2015

– EUROOPAN KOMISSIOSSA KÄYDÄÄN KOVAA VÄÄNTÖÄ SIITÄ, MIKÄ ON KVARTSIPÖLYN MERKITYS TERVEYDELLE, PEKKA VUORINEN TOTEAA. KORJAUSRAKENTAMINEN | 2 9 – Toivoisin, että Suomi pystyisi toimimaan edunvalvojana Euroopan komissiossa ja tuomaan käytännön kokemusta kvartsipölyn ympärillä tapahtuvaan kuohuntaan, ympäristö- ja energiajohtaja Pekka Vuorinen yhdistyksestä sanoo. – Suomen betoniteollisuus on kehittänyt muun muassa kvartsipölyä vastaan hyviä suojauskäytäntöjä, joita voidaan osittain soveltaa laajemminkin, esimerkiksi työmaalla, jaospäällikkö Ari Mantila täydentää. SUOMI EDELLÄKÄVIJÄN ROOLISSA Suomessa kvartsipölypitoisuuden raja-arvoa pudotettiin syksyllä 2007 neljännekseen entisestä. Raja-arvoksi tuli 0,05 milligrammaa ilmakuutiota kohti hengitettynä kahdeksan tunnin aikana. Taustalla oli työnantajien, työntekijöiden ja viranomaisten vuonna 2006 tekemä EU-tasoinen SDA-sopimus (Social Dialogue Agreement). Se pyrkii suojelemaan työntekijöitä kvartsin haitallisilta terveysvaikutuksilta ohjeistamalla suojaaviin toimenpiteisiin ja seurantamittauksiin. – Euroopassa vastaavat raja-arvot ovat lievempiä kuin Suomessa, mutta ne tiukentuvat luultavasti lähelle Suomen tasoa, Betoniteollisuus ry:n toimitusjohtaja Jussi Mattila Rakennustuoteteollisuus RTT ry:stä arvioi. Pekka Vuorisen mielestä SDA-sopimusta varten tehty kvartsipölytutkimus oli aikanaan kattava ja sitä pitäisi hyödyntää. – Mikäli se ei riitä, taustalla on poliittisia intohimoja, hän pohtii. ENNAKOITAVUUTTA TOIVOTAAN Rakennustuoteteollisuus on raportoinut Euroopan komissiolle mittauksiin perustuvia kvartsipölypitoisuuksia noin kymmenen vuoden ajan. – Komissiossa väitellään nyt siitä, pitäisikö raja-arvoja säädellä myös direktiivissä. Samaan aikaan käydään kovaa vääntöä siitä, mikä on kvartsipölyn merkitys terveydelle. Terveysvaikutuksista tehdään selvityksiä pohjaksi tuleville direktiiveille, Pekka Vuorinen kertoo. Euroopan komissiossa on paljon lainsäädännön kehittäjiä ja moni haluaa saada kädenjälkensä näkyviin. – Rakennusalan toimijat toivovat lainsäädäntöön ennakoitavuutta ja pitkäjänteisyyttä, koska rakennustuotteet ja rakennukset ovat hyvinkin pitkään käytössä. Esimerkiksi energiamääräyksiä on kiristetty 2000-luvulla muutaman vuoden välein. Tavoite on hyvä, mutta aikataulu liian nopea, Vuorinen sanoo. MITTASUHTEET PAIKALLEEN Asioita haluttaisiin laittaa myös oikeisiin mittasuhteisiin. – Monet muutkin hienojakoiset pölyt, mukaan lukien puu- ja viljapöly, ovat terveydelle haitallisia, Jussi Mattila huomauttaa. –Ylivoimaisesti vaarallisinta on kuitenkin tupakointi. Se lamaa värekarvojen toiminnan, joiden tehtävänä on estää pölyhiukkasten kulkeutuminen keuhkoihin. Tupakointi kvartsipölyä, asbestia tai radonia sisältävässä tilassa kymmenkertaistaa riskin sairastua. – Pitää muistaa, että myös uskomuksilla on valtava merkitys koettuihin oireisiin, vaikka niitä ei tietenkään pidä vähätellä, Vuorinen täydentää. JALKAUTUS PUUTTEELLISTA Työmaan pölyntorjunta lähtee Vuorisen, Mattilan ja Mantilan mukaan liikkeelle kolmesta asiasta: puhtaanapidosta, osastoinnista ja henkilökohtaisesta suojauksesta. – Toivoisimme tietysti, ettei suojainten käyttöä varten tarvita uusia lakeja ja työntekijät käyttäisivät niitä vapaaehtoisesti. Työmailla on herätty pölyntorjuntaan, mutta lakien ja ohjeiden jalkautus on vielä puutteellista, he arvioivat. Pölyntorjunta on koettu työmaaolosuhteissa haastavammaksi kuin tehdasympäristössä. Myöskään suojavälineitä ei haluta aina käyttää, koska niiden koetaan haittaavan työntekoa. – Lämpöä sitoutuu hengityssuojaimeen hengitysilman jäähdyttävän vaikutuksen jäädessä pois. Työnteossa tulee hiki, jos ei riisu yhtä vaatekertaa pois, Mattila kuvailee kokemuksiaan suojaimen käytöstä. LISÄTIETOA KVARTSI- PÖLYN TORJUNNASTA: • Betoniteollisuuden kvartsipölyohje ja muita turvallisuuskäytäntöjä; www.betoni.com/turvallisuus/ladat- tavaa-materiaalia • Malliratkaisuja betoniteollisuudelle, TTL 2012 • www.nepsi.eu/agreement-good- practice-guide (ohje julkaistu kaikilla Euroopan kielillä) • Ohjeita korjausrakentamisen pölyntorjuntaan, VTT 2013


Korjausrakentaminen 2 / 2015
To see the actual publication please follow the link above