Page 19

Korjausrakentaminen 2 / 2015

K I I N T E I S T Ö T I E D O N H A L L I N TA RAKENTAVASTI UUSI PALSTA TALOTEKNIIKKA TUOTTAA DATAA, MUTTA HYÖDYNNETÄÄNKÖ SITÄ? Peruskorjaushankkeissa talotekniikka uusitaan usein kokonai- suudessaan. Samassa yhteydessä asennetaan erilaisia seurantajärjestelmiä. Ne tuottavat monenlaista tietoa.  Automaatiojärjestelmä valvoo jatkuvasti lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän toimintaa sekä sisäilmaolosuhteita lukuisilla mittausantureilla. Myös erilaisia veden, sähkön ja lämpö -tai jäähdytysenergian alamittauksia asennetaan uusittaviin järjestelmiin. Mutta mihin kaikkea seurantatietoa käytetään? Tiedontallennusjärjestelmä ei voi enää sijaita kellarin perukoilla lämmönjakohuoneen tietokoneella. Kerätty tieto pitää olla helposti saatavilla ja eri tarpeiden mukaan jalostettuna rakennuksen käyttäjille, isännöitsijälle sekä omistajalle – ja optimoituna eri päätelaitteille. MITTAUSDATA OSA HUOLTOKIRJAA Reaaliaikainen energianhallinta kulutus- ja mittaustietoineen nostavat kiinteistön arvoa. Kerätty mittaustieto on tallessa ja säilyy koko rakennuksen eliniän. Sen voi ajatella olevan osa rakennuksen huoltokirjaa, josta voidaan aina tarkistaa vallinneet olosuhteet ja niiden poikkeamat. Kerätystä tietomassasta saadaan louhittua tietoa, jonka avulla voidaan analysoida rakennuksen toimivuutta ja tehdä tarpeellisia muutoksia järjestelmien toimintaan ja käyttöön. Myös nykyisten ja tulevien omistajien oikeusturva paranee, kun tarkka käyttöhistoria on saatavilla. KULUTANKO ENEMMÄN KUIN MUUT Siirryttäessä käyttöajankohdan mukaan muuttuviin tariffeihin energialaskutuksessa tulee reaaliaikainen mittaus ja ohjaus entistä tärkeämmäksi. Omia energiankäyttökustannuksia pitää voida seurata ja vertailla. Mahdollisuus vaikuttaa omaan kulutuskäyttäytymiseen on tulevaisuudessa entistäkin tärkeämpi ominaisuus kaikissa rakennuksissa. Rakennuksen automaatiojärjestelmän elinkaari on taloteknisistä järjestelmistä kaikkein lyhyin. Sen takia suunnitteluperusteiden tulee kantaa useampien laite- ja ohjelmistosukupolvien yli. Kokonaisuuksien hallinta on avainasemassa suunniteltaessa parhaat laatukriteerit täyttävää rakennusta. Pitkälle tulevaisuuteen tähtäävät tavoitteet voidaan saavuttaa vain, jos kaikki talotekniset ratkaisut kykenevät mukautumaan ympäristön muuttuviin tarpeisiin. Jussi Al i lehto Ki r joit taja toimi i projektipääl likkönä Sweco Talotekni ikassa KEVÄÄN KIRJAUUTUUKSIA INFRARAKENTAJAN YMPÄRISTÖASIAT ON NYT KOOTTU KIRJAKSI! Tiina Olin INFRARAKENTAJAN YMPÄRISTÖOPAS Kuinka huolehdit ympäristölainsäädännön velvoitteista ja vältät riskit ja turhat kustannukset? • yrityksen ympäristövastuu, lainsäädäntö, ympäristövahinkojen korvaaminen, ympäristösuunnitelma ja viranomaiset OPAS LVI-ASENNUSLIIKKEEN HYVÄÄN ESIMIESTOIMINTAAN Jari Syrjälä Juha-Ville Mäkinen LVI-ASENNUKSEN ESIMIESTYÖ JA HENKILÖSTÖ- JOHTAMINEN Kuinka motivoit ja varmistat hyvän tuottavuuden? • käytännön esimerkkejä, pohdintatehtäviä, lainsäädäntö ja työehtosopimuksen säännöksiä JA JOHTAMISEEN www.rakennusmedia.fi


Korjausrakentaminen 2 / 2015
To see the actual publication please follow the link above