Page 17

Korjausrakentaminen | 2015 • 1

Käytännössä huollon ja korjausrakentamisen raja on häilyvä. Hyvä huolto kuitenkin vähentää korjaustarpeita. KORJAUSRAKENTAMINEN | 1 7 asuntoja ja ihmisiä. Heidän elämänrytminsä ja muut tarpeet ovat hyvin erilaisia. – Hajautetussa ratkaisussa jokainen voi säätää ilmanvaihtokoneitaan huoneistokohtaisesti tarpeen mukaan. Se mahdollistaa paremman huoneilman ja säästöt energiankulutuksessa. Keskitetyssä ratkaisussa ollaan tyypillisesti yhtiön päättämän kellonaikajärjestelmän armoilla, vaikka esimerkiksi lapsiperheessä tarvittaisiin yleensä tehokkaampaa ilmanvaihtoa kuin yhden hengen taloudessa, Valve vertaa. Huoneistokohtaisten ilmanvaihtoratkaisujen haasteena Valve pitää lainsäädäntöä, joka ei ole sallinut Suomessa toistaiseksi sekä korvausilman ottamista että puhaltamista julkisivusta. – Jos ilmanvaihtoratkaisuja voisi rakentaa kuten Keski-Euroopassa ja Britanniassa, huoneistokohtaisten ratkaisujen tekeminen olisi todella helppoa. Suomen lainsäädännöllä jäteilmakanavisto pitää rakentaa katolle, mikä on huoneistokohtaisissa ratkaisuissa paitsi kallista myös tilaa vievää, Valve pohtii. – Lämpö voidaan ottaa tulevaisuudessa huoneilmasta talteen jo ennen kuin se puhalletaan huoneistosta pois katolle. Huoneilman lämpö palautetaan sen jälkeen samaan huoneistoon, jolloin lämmitystarve laskee. Jäteilma johdetaan suomalaisten rakennusmääräysten mukaan katolle, mutta sitä varten ei tarvitse rakentaa uusia reittejä vaan hyödynnetään vanhaa yhteiskanavajärjestelmää. KULURAKENNE OHJAA SUUNNITTELUA Tuotepäällikkö Antti Salakka Fläkt Woodsista arvioi, että Suomen rakennusmääräyksiä kehitettäessä on painetta ottaa huomioon myös uudet innovaatiot. – Erityisesti rakenteiden parantuminen ajaa ilmanvaihtoratkaisujen kehitystä eteenpäin. Myös huonekohtaiset säädöt ovat tärkeitä, koska niillä varmistetaan oikeat painesuhteet entistä tiiviimmissä kerrostalorakenteissa, hän painottaa. Fläkt Woods suunnittelee huoneistokohtaiset laitteet tapauskohtaisesti asunnon koon mukaan. Lähtökohtana on, että huollettavuus säilyy eli lämpöä talteen ottavat LTO-kennot pitää pystyä puhdistamaan ja suodattimet vaihtamaan. Tuloilma otetaan yleensä ulkoseinästä tai yhteisestä tuloilmahormista, joka palvelee useampaa konetta. – Asuntokohtainen ilmanvaihto voidaan toteuttaa kahdella tavalla; joko hajautetusti asuntokohtaisella ilmanvaihtokoneella tai keskitetysti kaikkia huoneistoja palvelevalla koneella. Tällöin jokaiseen huoneistoon lisätään ilmavirtojen säätölaitteisto, jolla asunnon ilmavirtoja säädetään tarpeen mukaan. Tarjoamme tällaista vaihtoehtoa nykyisin myös korjauskohteisiin. Keskitetyillä ilmanvaihtojärjestelmillä on Salakan arvion mukaan vielä vahva jalansija, mutta hajautetut järjestelmät ovat kasvava trendi osalla toimijoista. Kyse on paljolti siitä, minkälaisia järjestelmiä rakennuttajapuolella halutaan käyttää ja suunnitella. – Molemmissa tavoissa on etuja ja haasteita. Suunnitelmia ohjaavat usein tiukasti kustannukset. Toteutettavan järjestelmän tulee olla järkevä sekä investointikustannuksiltaan että elinkaarikustannuksiltaan. IKKUNAAN INTEGROITU ILMANVAIHTO Skaala on integroinut uudessa ratkaisussaan sekä ilmanvaihdon että lämmön talteenoton ikkunaan. Ilmavirtoja hallitaan näyttöpaneelista ja tabletin kautta voi hallita yhtä laitetta tai koko huoneistoa. Järjestelmä reagoi automaattisesti hiilidioksidipitoisuuden tai kosteuden muutoksiin. Yhtiön kehitysjohtajan Jyrki Jaskarin mukaan sekä energiatehokkuuden että huoneilman osalta parannus on ollut merkittävä. – Testikohteissamme on ollut tiloja, joissa henkilökuorma on ollut jatkuvaa. Sitä kautta laitekohtainen ilmantarve on ollut suurempi kuin säädöksissä edellytetään. Siitä huolimatta laitteisto on toiminut odotetulla tavalla ja huoneilman kosteus sekä hiilidioksiditaso ovat pysyneet tavoitetasolla. Käyttäjien tuntemukset ilmanalan muutoksesta ovat olleet erittäin positiivisia, hän sanoo. Laitetta julkistettaessa ei vielä ollut tiedossa, miten paikallinen rakennusvalvonta suhtautuu tällaiseen ratkaisuun, jossa ilmanvaihto tapahtuu julkisivun kautta. Skaala on kehittänyt ikkunaan integroitavan ilmanvaihtolaitteen, joka asennetaan ikkunaremontin yhteydessä eikä vaadi yhtiön mukaan erillistä ilmanvaihtoremonttia.


Korjausrakentaminen | 2015 • 1
To see the actual publication please follow the link above