Page 7

Yrittäjänainen | 2017 • No1

SANASELITYS brändi “BRÄNDI TARKOITTAA tavaramerkin ympärille muodostunutta positiivista mainetta. Brändin arvo muodostuu nimen tai logon tunnettuudesta, asiakkaiden merkkiuskollisuudesta, brändin mukanaan tuomasta laadun tunteesta ja brändiin liitetyistä mielikuvista. Brändi voidaan nähdä eräänlaiseksi yhteenvedoksi tuotteen tai palvelun sisällöstä tai identiteetistä. Onnistunut ja tunnettu brändi luo tuotteelle lisäarvoa ja vahvistaa käyttäjänsä identiteettiä.” LÄHDE: SUOMEN MEDIAOPAS 66 % naisyrittäjistä käyttää somea liike- toiminnassaan. Miesyrittäjillä sama YRITTÄJÄNAINEN luku on 53 %. LÄHDE: SONERAN YRITTÄJÄKYSELY, JONKA TALOUSTUTKIMUS TOTEUTTI MARRASKUUSSA 2016. Tapahtumakalenteri 8.3. Naistenpäivä. Miten oma yhdistyksesi juhlii? 15.3. LIEKKI-hankkeen starttitilaisuus Helsingissä. Lue lisää verkkosivuiltamme. –> www.yrittajanaiset.fi/liekki-hanke 31.3.–2.4. Yrittäjänaispäivät Hämeenlinnassa. Vielä ehdit ilmoittautua mukaan! –> www.yrittajanaiset.fi 1.4. Vauvalaskun tasaus astuu voimaan. Asiakas vahvistaa brändiä Vieraileva kolumnisti, Ratkaisutoimisto Seedin projektijohtaja Tanja Haapamäki, pohtii brändi- ja myyntityötä. OPISKELLESSANI AIKOINAAN markkinointia ihailin hienosti rakennettuja brändejä ja himoitsin tuotteita, joiden tarinaa ne kertoivat. Brändityö tuntui paljon ylevämmältä kuin myyntityö, jota tein opiskelujen ohessa. Vanhassa maailmassa vielä toimi resepti, jossa tehtiin keskinkertainen tuote tai palvelu, ja rakennettiin sille isolla rahalla houkutteleva brändi, jota rummutettiin oikeissa medioissa. Tämä johti myyntiin. Nykymaailmassa tämä kaava toimii yhä harvemmin. Yksi syy tähän on se, että ihmiset luottavat auktoriteettien sijaan itsensä kanssa samankaltaisiin ihmisiin. Nielsen Globalin 2015 tekemän tutkimuksen mukaan 78 prosenttia ihmisistä luottaa ostopäätöstä tehdessään tuttujen ihmisten suosituksiin ja 60 prosenttia luottaa verkosta löytyviin kuluttajamielipiteisiin. Vahvoja brändejä syntyy edelleen, mutta syntymekanismi on muuttunut. “Brändin syntymekanismi on muuttunut.” Liikkeelle on lähdettävä asiakkaiden tarpeiden, ostamisen, käyttötilanteen ja siihen liittyvien tunteiden ymmärtämisestä. Loistava tuote tai palvelu herättää asiakkaissa positiivisia tunteita. Markkinoinnin ja viestinnän toimenpiteillä on pyrittävä entistä suoremmin myyntiin. Kun tuotteella tai palvelulla vielä lunastetaan ostavan asiakkaan odotukset ja yllätetään myönteisesti, asiakas kertoo kokemuksistaan myös muille. Näin käynnistyy brändin rakentuminen. Ihailen brändejä, joille tärkeintä ovat ostavat ja suosittelevat asiakkaat. Olen oppinut myös kunnioittamaan myyntityötä. Myyjät kun ovat usein avainasemassa asiakkaiden mielenmaiseman ymmärtäjinä ja välittäjinä.


Yrittäjänainen | 2017 • No1
To see the actual publication please follow the link above