Page 1

2015TeitaVarten_No1

Kalle Jokinen: Tieomaisuudesta täytyy pitää hyvä huoli. s. 4 Mitä tarkoitetaan korjausvelalla Liikennevirastossa ja kuntatasolla? s. 11 PÄ Ä L LY S T E A L A N E R I KO I S J U L K A I S U ● 1 / 2 0 15 w w w. p a n k . f i 6SIVU Tuottavuus päällystealalla on kohentunut 2000-luvun alun jälkeen. s. 14 ELINKEINOELÄMÄ UNOHTUU INFRAPÄÄTÖKSISSÄ


2015TeitaVarten_No1
To see the actual publication please follow the link above